Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
anasayfa [17/06/2017 15:40]
sonsuz
anasayfa [24/06/2019 08:59] (mevcut)
sonsuz [Kültürlere Göre Tanrı - Tanrıça - Kahramanlar]
Satır 1: Satır 1:
 ====== Mitolojide Tanrılar Tanrıçalar Kahramanlar ====== ====== Mitolojide Tanrılar Tanrıçalar Kahramanlar ======
  
-Farklı kültürlerin farklı mitolojik hikayeleri ve tanrıları vardır. İnsan bilinçlendiğinden itibaren doğayı anlamaya çalışmış ona çeşitli anlamlar yüklemiş ve evreni kendince yorumlamıştır. Bazen bu yorumlamalara inançlar, duydukları,​ gördükleri öncülük etmiş ve hikayeleştirmiştir. Böylece mitler doğmuş ve algılama sistemimiz tamamen buna göre şekillenmeye başlamıştır. Öncelikle [[mitoloji nedir]] bir bakalım. Sitenin geliştirilmesi konusunda bize yardımcı olmak isterseniz ​[[http://​www.sonsuz.us|sonsuz.us]] ​veya [[http://​www.sessizbilgi.com|sessiz bilgi]] web sitelerinden ulaşabilirsiniz.  ​Vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.+~~socialite:​name facebook twitter~~ 
 + 
 +Farklı kültürlerin farklı mitolojik hikayeleri ve tanrıları vardır. İnsan bilinçlendiğinden itibaren doğayı anlamaya çalışmış ona çeşitli anlamlar yüklemiş ve evreni kendince yorumlamıştır. Bazen bu yorumlamalara inançlar, duydukları,​ gördükleri öncülük etmiş ve hikayeleştirmiştir. Böylece mitler doğmuş ve algılama sistemimiz tamamen buna göre şekillenmeye başlamıştır. Öncelikle [[mitoloji ​nedir]] , [[sembolizm ​nedir]] bir bakalım. Her kültürün belli başlı [[efsane:​Yaratılış Mitleri]] vardır. Yine her kültürün tanrı ve tanrıçaları kadar [[mitolojide kahramanlar karakterler]] de boldur. Elbette her kültürün [[toplum mitoloji]] ilişkisi ve yansımaları vardır. Sitenin geliştirilmesi konusunda bize yardımcı olmak isterseniz ​üye olabilir ​veya yorum bölümlerine düşüncelerinizi yazabilirsiniz.  ​Yapacağınız ​katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
  
 ===== Kültürlere Göre Tanrı - Tanrıça - Kahramanlar ===== ===== Kültürlere Göre Tanrı - Tanrıça - Kahramanlar =====
  
-{{::​964390_329719203820336_925162630_o-1.jpg?​nolink|}}+{{ :dunya-mitolojisi.jpg?nolink |}}
  
-[[İSKANDİNAVYA ​(NORVEÇMİTOLOJİSİ]] ; En yaygın, en bilinen mitoloji hikayelerini barındırır. Son zamanlarda Hollywoodun da üzerine düşmesi onu daha da bilinir hale getirmiştir. [[Tanrı:​Odin]]'​i veya [[Tanrı:​Thor]]'​u duymayan neredeyse yok gibidir. Vikinglerin ataları bu mitolojik hikayeleri dünyaya yayma konusunda denizciliğin avantajlarını kullanmışlardır.+[[iskandinavya-norvec-mitolojisi|İskandinavya ​(NorveçMitolojisi]] ; En yaygın, en bilinen mitoloji hikayelerini barındırır. Son zamanlarda Hollywoodun da üzerine düşmesi onu daha da bilinir hale getirmiştir. [[Tanri:​Odin]]'​i veya [[Tanri:​Thor]]'​u duymayan neredeyse yok gibidir. Vikinglerin ataları bu mitolojik hikayeleri dünyaya yayma konusunda denizciliğin avantajlarını kullanmışlardır.
  
-[[ROMA MİTOLOJİSİ]] ; Roma İmparatorluğu Hristiyan olmadan önce Akdeniz'​in tüm çevresini, ortadoğunun büyük bir kısmını fethedip yönetmeye başlamışlardır. Dolayısıyla tüm mitlerini bu insanlara götürdüler ve bir çok kültürü etkilediler. Tanrı [[Tanrı:Apollo]]'duymayan yoktur. Yine hem bilimde hem sanatta ileri oldukları için günümüzdeki gezegen isimlerinden tutun da bir çok Latince terimin altında [[Roma Mitolojisi]] izleri vardır.+[[Roma Mitolojisi]] ; Roma İmparatorluğu Hristiyan olmadan önce Akdeniz'​in tüm çevresini, ortadoğunun büyük bir kısmını fethedip yönetmeye başlamışlardır. Dolayısıyla tüm mitlerini bu insanlara götürdüler ve bir çok kültürü etkilediler. Tanrı [[tanrı:Jupiter]]'duymayan yoktur. Yine hem bilimde hem sanatta ileri oldukları için günümüzdeki gezegen isimlerinden tutun da bir çok Latince terimin altında [[Roma Mitolojisi]] izleri vardır. [[efsane:​Romulus ve Remus]] efsanesinden bahsetmeden olmaz.
  
-{{ :​yunan-tanrilari-agaci.jpg?​300|}}+{{ :​yunan-tanrilari-agaci.jpg?​400|}}
  
-[[YUNAN MİTOLOJİSİ]] ; Bilimde, sanatta ve felsefede açık fark önde olan Yunan kültürünün tanrılarını,​ tanrıçalarını neredeyse herkes biliyor. Çevresindeki tüm kültürleri etkileyen Yunanlıların baş tanrısı [[Tanrı:​Zeus]]'​u karısı [[Tanrıça:​Hera]]'​yı,​ savaş tanrısı [[Tanrı:​Ares]]'​i bilmeyen yoktur. Bir çok kitap, film ve diziye konu olan [[Yunan Mitolojisi]] elbette dünya tarihinde önemli yerini koruyacaktır.+[[Yunan Mitolojisi]] ; Bilimde, sanatta ve felsefede açık fark önde olan Yunan kültürünün tanrılarını,​ tanrıçalarını neredeyse herkes biliyor. Çevresindeki tüm kültürleri etkileyen Yunanlıların baş tanrısı [[Tanri:​Zeus]]'​u karısı [[Tanriça:​Hera]]'​yı,​ savaş tanrısı [[Tanri:​Ares]]'​i bilmeyen yoktur. Bir çok kitap, film ve diziye konu olan [[Yunan Mitolojisi]] elbette dünya tarihinde önemli yerini koruyacaktır.
  
-Avrupa ve Britanya adalarında yaygın olan mitolojileri başlıklar olarak sıralamak istersek, [[KELT MİTOLOJİSİ]] , [[İRLANDA ​KELT MİTOLOJİSİ]] , [[GALLER MİTOLOJİSİ]] , [[ESKİ KELT/GALLER VE İNGİLİZ MİTOLOJİSİ]]  , [[Galler Mitoloji Karakterleri]] , [[İrlanda Mitoloji Karakterleri]] , [[İskoç Mitoloji Karakterleri]] gibi başlıklarda toplayabiliriz. Her sayfada detaylı olarak anlatılacaktır.+Avrupa ve Britanya adalarında yaygın olan mitolojileri başlıklar olarak sıralamak istersek, [[kelt-mitolojisi|Kelt Mitolojisi]] , [[irlanda-kelt-mitolojisi|İrlanda Kelt Mitolojisi]] , [[galler-mitolojisi|Galler Mitolojisi]] , [[eski-kelt-galler-ve-ingiliz-mitolojisi|Eski Kelt Galler ve İngiliz Mitolojisi]]  , [[galler-mitoloji-karakterleri|Galler Mitoloji Karakterleri]] , [[irlanda-mitoloji-karakterleri|İrlanda Mitoloji Karakterleri]] , [[iskoc-mitoloji-karakterleri|İskoç Mitoloji Karakterleri]] gibi başlıklarda toplayabiliriz. Her sayfada detaylı olarak anlatılacaktır.
  
- [[JAPON MİTOLOJİSİ]] ; Günümüzde genellikle ana akım olarak bilinen Japon mitleri Kojiki, Nihon Shoki ve bazı tamamlayıcı kitaplara dayanmaktadır. Kojiki Japonya'​nın mitleri, efsaneleri ve tarihi hakkındaki en eski metinlerdir. Shintōshū ise Budist bakış açısıyla Japon tanrılarının kökenini açıklamaktadır.+ [[japon-mitolojisi|Japon Mitolojisi]] ; Günümüzde genellikle ana akım olarak bilinen Japon mitleri Kojiki, Nihon Shoki ve bazı tamamlayıcı kitaplara dayanmaktadır. Kojiki Japonya'​nın mitleri, efsaneleri ve tarihi hakkındaki en eski metinlerdir. Shintōshū ise Budist bakış açısıyla Japon tanrılarının kökenini açıklamaktadır.
  
-{{ :​ahu-tongariki-easter-island.jpg?​300|}}+{{ :​ahu-tongariki-easter-island.jpg?​400|}}
  
-[[POLİNEZYA MİTOLOJİSİ]] ; Ünlü [[Paskalya Adası Heykelleri]] ile bilinen bu bölgenin mitolojisini sayfalarımıza almazsak büyük eksiklik hissedecektik. ​+[[polinezya-mitolojisi|Polinezya Mitolojisi]] ; Ünlü [[Paskalya Adası Heykelleri]] ile bilinen bu bölgenin mitolojisini sayfalarımıza almazsak büyük eksiklik hissedecektik. Alt bölümler olarak [[Aborjin Mitolojisi]] ve [[Maori Mitolojisi]] ele alınabilir.
  
-[[SLAV MİTOLOJİSİ]] ; [[yunan-mitolojisi|Yunan]] ya da [[Mısır mitolojisi]]nin aksine, Slav mitolojisi çalışmaları için ilk elden bulunabilecek kaynak azdır. Bazı çelişkili teorilere rağmen (örneğin Veles Kitabı) Slavlar'​ın Kiril ve Metodius'​un 862'te Slav topraklarına gelişlerinden önce herhangi bir alfabeye sahip oldukları kanıtlanamamıştır. Bu durum, bütün orijinal dini inanışların ve geleneklerin nesilden nesile sözlü kültür aracılığıyla geçmesine neden olmuştur. ​+[[slav-mitolojisi|Slav Mitolojisi]] ; [[yunan-mitolojisi|Yunan]] ya da [[Mısır mitolojisi]]nin aksine, Slav mitolojisi çalışmaları için ilk elden bulunabilecek kaynak azdır. Bazı çelişkili teorilere rağmen (örneğin Veles Kitabı) Slavlar'​ın Kiril ve Metodius'​un 862'te Slav topraklarına gelişlerinden önce herhangi bir alfabeye sahip oldukları kanıtlanamamıştır. Bu durum, bütün orijinal dini inanışların ve geleneklerin nesilden nesile sözlü kültür aracılığıyla geçmesine neden olmuştur. ​
  
-[[ÇİN MİTOLOJİSİ]] ; Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, yaratılış mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran yapısı ile göze çarpar.+[[cin-mitolojisi|Çin Mitolojisi]] ; Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde ortaya çıkmıştır. Çin mitolojisi, ​[[efsane:​çin-yaratılış|yaratılış]] ​mitleri, halk söylenceleri ile folklorik öğeler, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran yapısı ile göze çarpar. [[karakter:​Konfüçyüs]]ü unutmamak lazım elbetteki.
  
-[[AMERİKAN MİTOLOJİSİ]] ; Amerika kıtasındaki mitolojiler buradaki çoklu kültürler kadar çeşitlidir ve bazıları kıtanın dışına taşınmıştır. Kuzey Kutbu'​ndaki yaratılış zamanında hayvan-insan varlıklarına hürmet edilmekteydi. Çünkü yaşayan her şey güç bağlantılıdır ve efsanevi inançlar doğal dünyaya yayılır. Kuzey ve Güney Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve farklıdır. Aztek, Maya, Çipça ve İnkaların yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu. Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına inanırlardı.+[[amerikan-mitolojisi|Amerikan Mitolojisi]] ; Amerika kıtasındaki mitolojiler buradaki çoklu kültürler kadar çeşitlidir ve bazıları kıtanın dışına taşınmıştır. Kuzey Kutbu'​ndaki yaratılış zamanında hayvan-insan varlıklarına hürmet edilmekteydi. Çünkü yaşayan her şey güç bağlantılıdır ve efsanevi inançlar doğal dünyaya yayılır. Kuzey ve Güney Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve farklıdır. Aztek, Maya, Çipça ve İnkaların yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu. Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına inanırlardı.
  
 Amerikan kabileleri, 1500’lerde toprakları İspanyollar tarafından işgal ve fethedildiğinde Orta ve Güney, 1500-1800 yılları arasında Fransızlar ve  İngilizler tarafından işgal ve fethedildiğinde ise Kuzey Amerika’da yaşamış ve bugün de varlıklarını sürdüren topluluklardır. Amerikan kabileleri, 1500’lerde toprakları İspanyollar tarafından işgal ve fethedildiğinde Orta ve Güney, 1500-1800 yılları arasında Fransızlar ve  İngilizler tarafından işgal ve fethedildiğinde ise Kuzey Amerika’da yaşamış ve bugün de varlıklarını sürdüren topluluklardır.
  
-[[GÜNEY PASİFİK MİTOLOJİSİ]] ; Avustralya ve çevresinin tanrıları ve mitleri. ​+Başlıca [[Aztek mitolojisi]] - Chilota mitolojisi - [[inka-mitolojisi|İnka mitolojisi]] - Guaraní mitolojisi- Haiti mitolojisi - [[Maya mitolojisi]]- Mapuçe mitolojisi - Olmec mitolojisi - Toltek mitolojisi şeklinde incelenebilir. 
 + 
 +[[guney-pasifik-mitolojisi|Güney Pasifik Mitolojisi]] ; Avustralya ve çevresinin tanrıları ve mitleri. Elbette ilk akla gelen [[Aborjin Mitolojisi]]dir. [[Maori Mitolojisi]]de oldukça yaygındır bu bölgede.
  
-[[HAVAİ MİTOLOJİSİ]]  ; Tüm [[havai-mitolojisi|Hawaii mitolojisi]] ve efsaneleri, Volkan Tanrısı [[Tanrı:Pele]] ile Yağmur Tanrısı [[Tanrı:Na Maka]] arasındaki çatışma üzerine kurulu… Bu çatışma, aslında adaların “jeolojik kaderini” de belirliyor… Bilindiği gibi, volkanik adalarda erozyon belli bir süre devam ediyor, ama bir süre sonra ateşin yaratıcı etkisi yağmur ve okyanus sularıyla birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlıyor.+[[havai-mitolojisi|Havai Mitolojisi]]  ; Tüm [[havai-mitolojisi|Hawaii mitolojisi]] ve efsaneleri, Volkan Tanrıçası [[Tanriça:Pele]] ile Yağmur Tanrısı [[Tanrı:Na Maka]] arasındaki çatışma üzerine kurulu… Bu çatışma, aslında adaların “jeolojik kaderini” de belirliyor… Bilindiği gibi, volkanik adalarda erozyon belli bir süre devam ediyor, ama bir süre sonra ateşin yaratıcı etkisi yağmur ve okyanus sularıyla birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlıyor.
  
-[[MISIR MİTOLOJİSİ]] ve Mısır dini, ibrahimi dinler öncesi, yaklaşık 3 bin yıldan uzun bir süre Mısır'​daki insanların inançlarının ve dini uygulamalarının bütünüdür.+[[misir-mitolojisi|Mısır Mitolojisi]] ve Mısır dini, ibrahimi dinler öncesi, yaklaşık 3 bin yıldan uzun bir süre Mısır'​daki insanların inançlarının ve dini uygulamalarının bütünüdür. [[tanri:​Ra]] , [[tanri:​Osiris]] ve [[tanri:​Horus]] en bilinen tanrılarıdır. [[efsane:​Mısır Piramitleri]] ise bu mitolojinin vazgeçilmezleridir.
  
 {{ :​sumerler-1.jpg|}} {{ :​sumerler-1.jpg|}}
  
-[[SÜMER MİTOLOJİSİ]] ; Sümerler mezopotamya panteonunu tanrılarını ilk kez yaratan toplumdur. Sümer inanışında her eylem için bir tanrı yer almalıydı ve bu sebeple binlerce tanrı bulunmaktaydı. Ancak bu tanrıların piramit şeklinde hiyerarşik bir yapı içerisinde yer aldıkları da düşünülmekteydi. En başta Kral tanrı [[Tanrı:​Enlil]],​ O'nun yanında başvezir olarak [[Tanrı:Enki]] olarak görünmekteydi.+[[sumer-mitolojisi|Sümer Mitolojisi]] ; Sümerler mezopotamya panteonunu tanrılarını ilk kez yaratan toplumdur. Sümer inanışında her eylem için bir tanrı yer almalıydı ve bu sebeple binlerce tanrı bulunmaktaydı. Ancak bu tanrıların piramit şeklinde hiyerarşik bir yapı içerisinde yer aldıkları da düşünülmekteydi. En başta Kral tanrı [[Tanrı:​Enlil]],​ O'nun yanında başvezir olarak [[Tanri:Enki]] olarak görünmekteydi.
  
-Güneş tanrısı [[Tanrı:Utu]] her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder. Bilgelik ve su tanrısı [[Tanrı:Enki]] insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça [[Tanrıça:İnanna]] aşıkların ve savaşçıların koruyucusudur.+Güneş tanrısı [[Tanri:Utu]] her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder. Bilgelik ve su tanrısı [[Tanri:Enki]] insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça [[tanrica:inanna|İnanna]] aşıkların ve savaşçıların koruyucusudur.
  
-Sümerlilerden Samilere geçen kültür aktarımında,​ Sümer tanrılarının isimleri değişerek Samilerde de karışımıza çıktığını görmekteyiz. Birkaç örnekle açıklayacak olursak Sümerlilerdeki Enki, Akadlılar da Ea adı verilen küçük kardeş, becerileri nedeniyle Tanrı Enlil’in veziri yani başvekili konumundaydı. Tüm tanrıların anası olan, serbest özgür aşkın koruyuculuğunu üstelenen güçlü ve doğaüstü görülen Sümerlilerin İnanna’sı Akadların İştar’ı idi. Sümer gökyüzü tanrısı olan An’ı Babil’de Anu olarak görmekteyiz.+Sümerlilerden Samilere geçen kültür aktarımında,​ Sümer tanrılarının isimleri değişerek Samilerde de karışımıza çıktığını görmekteyiz. Birkaç örnekle açıklayacak olursak Sümerlilerdeki Enki, Akadlılar da Ea adı verilen küçük kardeş, becerileri nedeniyle Tanrı Enlil’in veziri yani başvekili konumundaydı. Tüm tanrıların anası olan, serbest özgür aşkın koruyuculuğunu üstelenen güçlü ve doğaüstü görülen Sümerlilerin İnanna’sı Akadların İştar’ı idi. Sümer gökyüzü tanrısı olan An’ı ​[[Babil Mitolojisi]]nde ​Anu olarak görmekteyiz.
  
-[[ARAP MİTOLOJİSİ]] ; Arap mitolojisi, Arapların İslamiyet öncesi çoktanrılı inanç ve söylencelerini konu almakla birlikte ​Hıristiyan, Yahudi ve İran dinlerinin de etkisinde kalmıştır. Samilerin bir kolu olan Arapların mitolojisinin bir özelliği de Sümer ve Mezopotamya mitolojisiyle devamlılık konumunda olmasıdır. Toplumların yaşamlarında bir sonraki kültür öncekileri yok etmez, Kutsal anlatılar alındıkları kaynaktan birtakım değişimlerle gelecek nesillere aktarılır ve devam ettirilir. Ayrıca o dönemde çevre bölgelerde yaşayan toplulukların mitolojileri ve inançları da Arap mitolojisiyle büyük oranda etkileşim gösterir. Arapların inanç sistemlerini oluşturmada diğer semitik toplumlarla etkileşim çok önemli roller oynamıştır.+[[arap-mitolojisi|Arap Mitolojisi]] ; Arap mitolojisi, Arapların İslamiyet öncesi çoktanrılı inanç ve söylencelerini konu almakla birlikte ​Hristiyan, Yahudi ve İran dinlerinin de etkisinde kalmıştır. Samilerin bir kolu olan Arapların mitolojisinin bir özelliği de Sümer ve Mezopotamya mitolojisiyle devamlılık konumunda olmasıdır. Toplumların yaşamlarında bir sonraki kültür öncekileri yok etmez, Kutsal anlatılar alındıkları kaynaktan birtakım değişimlerle gelecek nesillere aktarılır ve devam ettirilir. Ayrıca o dönemde çevre bölgelerde yaşayan toplulukların mitolojileri ve inançları da Arap mitolojisiyle büyük oranda etkileşim gösterir. Arapların inanç sistemlerini oluşturmada diğer semitik toplumlarla etkileşim çok önemli roller oynamıştır.
  
-{{ :​hint-mitolojisi-2.jpg?​300|}}+{{ :​hint-mitolojisi-2.jpg?​400|}}
  
-[[HİNT MİTOLOJİSİ]] ; Nepal ve Hint kültürünün bir alt kümesi olarak algılanan Hint mitolojisi, tekdüze bir yapıdan çok farklı gelenek, sınıf, felsefe ve coğrafyaya sahip insanların bir araya getirdiği öyküleri temsil etmektedir. Kutsal metinler olan Vedalardan beslenmektedir.+[[hint-mitolojisi|Hint Mitolojisi]] ; Nepal ve Hint kültürünün bir alt kümesi olarak algılanan Hint mitolojisi, tekdüze bir yapıdan çok farklı gelenek, sınıf, felsefe ve coğrafyaya sahip insanların bir araya getirdiği öyküleri temsil etmektedir. Kutsal metinler olan Vedalardan beslenmektedir. [[efsane:​Ramayana]] destanından da söz etmeliyiz bu noktada.
  
-[[TÜRK MİTOLOJİSİ]] ; tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur. Bunların bazıları sonradan İslâmî ögeler ile değiştirilmiştir. Dünyanın en eski edebi belgelerinden biri olarak geçen [[Karakter:​Dede Korkut]] destanlarının orijinal yapıtları,​ Vatikan ve Dresden kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ege ve Anadolu Uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır.+[[turk-mitolojisi|Türk Mitolojisi]] ; tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur. Bunların bazıları sonradan İslâmî ögeler ile değiştirilmiştir. Dünyanın en eski edebi belgelerinden biri olarak geçen [[Karakter:​Dede Korkut]] destanlarının orijinal yapıtları,​ Vatikan ve Dresden kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ege ve Anadolu Uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır.
  
 Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilik'​te de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının temasa geçtikleri Zerdüştlük,​ Mani dini ve Budizm de Türkler'​in mitolojisinden izler devralmıştır. Bu yüzden genel bir tanım olan Türk mitolojisine,​ inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa "Türk Mitolojileri"​ demek daha doğru olabilir. Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilik'​te de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının temasa geçtikleri Zerdüştlük,​ Mani dini ve Budizm de Türkler'​in mitolojisinden izler devralmıştır. Bu yüzden genel bir tanım olan Türk mitolojisine,​ inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa "Türk Mitolojileri"​ demek daha doğru olabilir.
Satır 58: Satır 62:
  
  
-[[SAVAŞ TANRILARI VE TANRIÇALARI]] İnsan önce doğa ile sonra hem doğa hem de diğer insanlarla hep savaş halindeydi. Bu yüzden onlara cesaret verici, savaşlarını kutsayıcı,​ destek hissi yaratacak tanrılara ihtiyaç duydular. Bu bölümde mitolojideki [[savaş tanrıları ve tanrıçaları]] özetlenecek.+[[Savaş Tanrıları ve Tanrıçaları]] İnsan önce doğa ile sonra hem doğa hem de diğer insanlarla hep savaş halindeydi. Bu yüzden onlara cesaret verici, savaşlarını kutsayıcı,​ destek hissi yaratacak tanrılara ihtiyaç duydular. Bu bölümde mitolojideki [[savaş tanrıları ve tanrıçaları]] özetlenecek.
  
-[[AŞK VE CİNSELLİK TANRILARI VE TANRIÇALARI]] Aşk ve cinsellik her zaman insanlar birlikte olmuştur. Elbette bunların tanrıçaları da...+[[Aşk ve Cinsellik Tanrıları ve Tanrıçaları]]  Aşk ve cinsellik her zaman insanlar birlikte olmuştur. Elbette bunların tanrıçaları da...
  
-[[GÖKGÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK TANRILARI VE TANRIÇALARI]] Doğadan korkan insanın en çok gözlemlediği şey gök gürültüsü ve şimşek olması, bunları açıklayamaması ve tanrıların öfkesi olarak görmesi neredeyse her mitolojide kendini gösterir.+[[Gökgürültüsü ve Şimşek Tanrıları ve Tanrıçaları]] Doğadan korkan insanın en çok gözlemlediği şey gök gürültüsü ve şimşek olması, bunları açıklayamaması ve tanrıların öfkesi olarak görmesi neredeyse her mitolojide kendini gösterir.
  
-[[PANTHEON TANRI VE TANRIÇALARI]]+[[Pantheon Tanrı ve Tanrıçaları]]
  
-~~socialite:​name facebook twitter googleplus~~+---- 
 +~~DISQUS~~