Site Aletleri


Çin Mitolojisi

Tanrılar: (Daoizm)

Üç Saflık (veya Üç Saf Olanlar, 三清) - Daoizmdeki üçleme

Dört İmparator (四御) - Daoizmdeki cennetsel krallar

Yeşim imparator (玉皇大帝, her şey ve herkesin hakimi)

Beiji Dadi (中天紫微北极大帝, yıldızların hakimi)

Tianhuang Dadi (勾陳上宫天皇大帝, tanrıların hakimi)

Dünya İmparatoriçesi (后土皇地祇)

Xi Wangmu (西王母, 王母娘娘) - Batının ana kraliçesi; sonsuz yaşamın sırrına sahip olduğuna inanılırdı

Xuan Wu (玄武, 玄天上帝) - ayrıca Bei Di (北帝) olarak da bilinir

Xuan Nü (玄女) - Huang Di'ye (黃帝) Chi You (蚩尤) karşısında yardım etmiş olan tanrıça

Sekiz Ölümsüz (八仙) - Daoist

He Xiangu (何仙姑)

Cao Guojiu (曹國舅)

Tie Guaili (鐵拐李)

Lan Caihe (藍采和)

Lu Dongbin (呂洞賓)

Han Xiangzi (韓湘子)

Zhang Guolao (張果老)

Han Zhongli (漢鍾離)

Gülen Buda (彌勒菩薩) - Popüler Budist tanrı; mutluluk ve mülk tanrısı

Dizang (地藏菩薩) - Ölülerin kurtarıcısı.

Yanluo (閻羅) - Cehennemin hakimi (閻魔羅社 isminin kısaltılmışı, Sanskritçe Yama Raja)

Dört İlâhî Kral (四大天王) - Dört Budist koruyucu tanrı

Gautama Buddha (釋迦牟尼) - Bazılarınca tanrı olarak inanılan figür

Lei Gong (雷公) - Gök gürültüsü tanrısı

Guan Yu (關聖帝君) - Askerî güç, savaş ve kardeşlik tanrısı

Zhao Gongming (趙公明) - Zenginlik tanrısı

Bi Gan (比干) - Zenginlik tanrısı

Bi Fang - Ateş tanrısı

Kui Xing (魁星) - İmtihan tanrısı

Sun Wukong (孫悟空) - Batı'ya Yolculuk anlatısındaki Maymun Kral

Matsu (媽祖) - Deniz tanrıçası; cennetin kraliçesi olarak da tanınırdı (天后)

Zao Jun (灶君) - Popüler mutfak tanrısı (veya tanrıları)

Tu Di Gong (土地公) - Arazi tanrısı (veya tanrıları)

Tam Kung - Deniz tanrısı

Zhu Rong (祝融) - Ateş tanrısı, Gong Gong'u yenmiştir

Gong Gong (共工) - Su tanrısı; ateş tanrısı ile savaşında, Buzhou Dağını ezmiş, göğü kırmıştır ki gök daha sonra Nü Wa tarafından onarılmıştır

Chi You (蚩尤) - Savaş tanrısı, metal silahların mucidi; ayrıca Huang Di'nin de düşmanıydı

Da Yu (大禹) - Taşkınları kontrol etmek için nehirlerin seyirlerini düzenleyen

Hou Yi (后羿) - Güneşleri vuran, kurtarıcı bir okçu kahraman

Chang E (嫦娥) - Hou Yi'nin karısı; Ay tanrıçası olmuştur

Han Ba (旱魃) - Antik kuralık tanrıçası

Gao Yao - Adalet ve yargı tanrısı Çin mitolojisinde üçleme

Çin Tanrıları

Ch'eng-Huang Chinese God of Walls and Ditches.

Chu Jung Chinese God of Fire Executions.

Erh-Lang Chinese God who chased away evil spirits, the great restorer, the sustainer.

Fu-Hsing Chinese God of Happiness.

Hou-chi Chinese God of Harvest and Agriculture.

Hsuan-T'ien-Shang-Ti Chinese God who removes demons and evil spirits.

I-ti Chinese God of Wine.

Kue'i-Hsing Chinese God of Safe Travels, Tests, Literature, and Students.

Kuan Ti Chinese God of War.

Lao-Tien-Yeh Chinese Great God.

Lei-Kung Chinese God of Retribution and Thunder.

Lu-Hsing Chinese God of Salaries, Wages, and Employment.

Lu-Pan Chinese God of Carpenters and Masons.

Tu-Ti Local Gods. Minor Gods of Towns, Villages, Streets and Households.

Çin Tanrıçaları

Chang O - Ay tanrıçası. Eylül aylarında festival ile onurlandırılır.

Hsi Wang Mu - Ölümsüzlük tanrıçası.

Kuan Yin - Merhamet tanrıçası.

Chuang-Mu - Çin yatak ve cinsellik tanrıçası.

Feng-Po-Po Çin Winds tanrıçası, Feng-ponun yerine geçti.

Hu-Tu - Gaiya benzer, Çin toprak (yerküre, dünya) tanrıçası.

Kwan Yin - Merhamet tanrıçası.

Lo-shen - Nehirlerin tanrıçası.

Ma Zhu - Yolculuk tanrıçası.

Meng-Po-Niang - Cehennem kapılarında duran çin tanrıçası.