Site Aletleri


Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
karakter:asil [18/05/2019 11:58]
sonsuz [AKHİLLEUS'UN DRAMI]
karakter:asil [18/05/2019 12:00] (mevcut)
sonsuz [ALİN YAZİSİ]
Satır 15: Satır 15:
  At adamın yanında Akhilleus büyütülür ve eğitilir. Kheiron'​un ana sı da, karısı da çocuğa bakmışlar,​ biraz yeti şince at adam ona öğretmediğini bırakma mış: At yetiştirmesini,​ saz çalıp ezgi söyleme sini, güzel konuşmasını ve her şeyden önce de kargı atmakta, savaşmakta,​ dövüşmekte,​ araba sürmekte ve koşmakta kimseden geri kalmamasını,​ çağın yiğitlerinin hepsinden üs tün olmasını. Erdemlerin her çeşidine de alış tırmış: Acıya dayanmayı, yalan söylememeyi,​ ölçülü ve dayanıklı olmayı hep Kheiron'​dan öğrenmiş. Akhilleus Kheiron'​dan öğrendiği hekimliği ve edindiği ilaçlan Troya savaşında yaralılar üstünde kullanır. Kheiron'​un yanın da Pelion dağında ne kadar kaldığı belli değil dir, İlyada'​da Kheiron'​dan eğitim gördüğü gerçi söylenir, ama Troya'​ya kendisiyle gelen lalası Phoiniks onu nasıl büyüttüğünü şöyle anlatmaktadır (İl. XI, 485 vd.): Tanrıya benzer Akhilleus, seniben getirdim bu hale, canım gibi sevdim, yetiştirdim seni bensiz ne şölene gitmek isterdi canın, nede evde yemek yemek isterdi, oturturdum seni dizlerimin üstüne, etini keser, ağzına verir, dudaklarına uzatırdım şarabı, göğsümde gömleğimi ıslatırdm boyuna, arsızlık eder, şarabıpüskürtürdün ağzından, senin yüzünden neler çektim ben, neler. ​  At adamın yanında Akhilleus büyütülür ve eğitilir. Kheiron'​un ana sı da, karısı da çocuğa bakmışlar,​ biraz yeti şince at adam ona öğretmediğini bırakma mış: At yetiştirmesini,​ saz çalıp ezgi söyleme sini, güzel konuşmasını ve her şeyden önce de kargı atmakta, savaşmakta,​ dövüşmekte,​ araba sürmekte ve koşmakta kimseden geri kalmamasını,​ çağın yiğitlerinin hepsinden üs tün olmasını. Erdemlerin her çeşidine de alış tırmış: Acıya dayanmayı, yalan söylememeyi,​ ölçülü ve dayanıklı olmayı hep Kheiron'​dan öğrenmiş. Akhilleus Kheiron'​dan öğrendiği hekimliği ve edindiği ilaçlan Troya savaşında yaralılar üstünde kullanır. Kheiron'​un yanın da Pelion dağında ne kadar kaldığı belli değil dir, İlyada'​da Kheiron'​dan eğitim gördüğü gerçi söylenir, ama Troya'​ya kendisiyle gelen lalası Phoiniks onu nasıl büyüttüğünü şöyle anlatmaktadır (İl. XI, 485 vd.): Tanrıya benzer Akhilleus, seniben getirdim bu hale, canım gibi sevdim, yetiştirdim seni bensiz ne şölene gitmek isterdi canın, nede evde yemek yemek isterdi, oturturdum seni dizlerimin üstüne, etini keser, ağzına verir, dudaklarına uzatırdım şarabı, göğsümde gömleğimi ıslatırdm boyuna, arsızlık eder, şarabıpüskürtürdün ağzından, senin yüzünden neler çektim ben, neler. ​
  
-==== ALİN YAZİSİ ​====+==== ALIN YAZISI ​====
  ​Akhaların en büyük kahra manı Akhllleus'​un,​ Troya savaşının başarı ve başarısızlık şanslarını elinde tutan o yenilnez savaşçının trajik bir yazgısı vardır, bunu kendisi de, anası Thetis de şöyle dile getirirler (İl I, 352 ve 414): “Anaml Kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni…” “Uzun değil, kısacık bir ömür verdi kader sana.” Akhilleus gerçi kaderini kendi seçebilir, Thetis İM şıkkı şöyle dile getirmişti oğluna (Il.. IX,411vd.): İki ayrı kader götürecek beni ölüme: Burada kalır, savaşırsam Troya çevresinde,​ tükenmez bir ün var, dönüş yok. Dönersem yurduma, sevgili baba toprağına,​ ünüm olmasa da çokyaşayacağım,​ ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak. Akhilleus az yaşasa da ünlü yaşamayı seçmiş ve bunun için Troya savaşına katılmaya karar vermişti, ama anası (ya da babası) onun ölmesini önlemek için bazı düzenler kurum lardı. ​  ​Akhaların en büyük kahra manı Akhllleus'​un,​ Troya savaşının başarı ve başarısızlık şanslarını elinde tutan o yenilnez savaşçının trajik bir yazgısı vardır, bunu kendisi de, anası Thetis de şöyle dile getirirler (İl I, 352 ve 414): “Anaml Kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni…” “Uzun değil, kısacık bir ömür verdi kader sana.” Akhilleus gerçi kaderini kendi seçebilir, Thetis İM şıkkı şöyle dile getirmişti oğluna (Il.. IX,411vd.): İki ayrı kader götürecek beni ölüme: Burada kalır, savaşırsam Troya çevresinde,​ tükenmez bir ün var, dönüş yok. Dönersem yurduma, sevgili baba toprağına,​ ünüm olmasa da çokyaşayacağım,​ ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak. Akhilleus az yaşasa da ünlü yaşamayı seçmiş ve bunun için Troya savaşına katılmaya karar vermişti, ama anası (ya da babası) onun ölmesini önlemek için bazı düzenler kurum lardı. ​