Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
roma-mitolojisi [02/07/2017 11:14]
sonsuz [Roma Mitolojisi ve Mitler]
roma-mitolojisi [02/07/2017 11:57] (mevcut)
sonsuz [Roma Mitolojisi ve Mitler]
Satır 2: Satır 2:
  
  
-Roma mitleri; edebiyat ve görsel sanatların temsil edildiği, antik Roma'​nın efsanevi kökeni ve dini sistem ile ilişkin konu olan geleneksel ​[[roma-mitolojisi#​tanrilar-ve-tanricalar|hikayeler]] mevcuttur. Romalılar genellikle bu mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ile tedavi olmuşlardır. Öyküleri genellikle siyaset ahlak ve bir bireyin nasıl olarak kişisel bütünlüğü sağlaması ve topluluk içinde sorumlulukları ile ilgilidir. Roma mitlerinde kahramanlık önemli bir temadır. Hikayeleri aydınlatan Romanın dini uygulamaları,​ teoloji veya kozmos ile etkili ritüel, kehanet içeren topluluklar ve kuruluşlar ile daha fazla ilgilidirler.+Roma mitleri; edebiyat ve görsel sanatların temsil edildiği, antik Roma'​nın efsanevi kökeni ve dini sistem ile ilişkin konu olan geleneksel hikayeler mevcuttur. Romalılar genellikle bu mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ile tedavi olmuşlardır. Öyküleri genellikle siyaset ahlak ve bir bireyin nasıl olarak kişisel bütünlüğü sağlaması ve topluluk içinde sorumlulukları ile ilgilidir. Roma mitlerinde kahramanlık önemli bir temadır. Hikayeleri aydınlatan Romanın dini uygulamaları,​ teoloji veya kozmos ile etkili ritüel, kehanet içeren topluluklar ve kuruluşlar ile daha fazla ilgilidirler.
  
 Roma din ve mit çalışmaları;​ İtalyan yarımadasında Yunan dininin erken etkisiyle komplike edilerek Romalı yazarlar tarafından Yunanca edebi eserlerini yazmak için Yunanlıları sanatsal olarak taklit etmişlerdir. Roma'​nın ilk mitleri ve efsaneleri de aha az belgelenmiştir. Latin edebiyatı, Roma mitolojisi Yunan edebiyatında bulduğu gibi geniş ilahi anlatılarının bir vücut yoksun olsa da, o kurt emdikleri Romulus ve Remus Truva Atı dışında Yunan mitolojisinde olarak herhangi bir görüntü olarak ünlüdür. Latin edebiyatı daha yaygın Ortaçağ boyunca ve Rönesans içine Avrupa'​da tanındığı için, Romalılar tarafından Roma din ve mit çalışmaları;​ İtalyan yarımadasında Yunan dininin erken etkisiyle komplike edilerek Romalı yazarlar tarafından Yunanca edebi eserlerini yazmak için Yunanlıları sanatsal olarak taklit etmişlerdir. Roma'​nın ilk mitleri ve efsaneleri de aha az belgelenmiştir. Latin edebiyatı, Roma mitolojisi Yunan edebiyatında bulduğu gibi geniş ilahi anlatılarının bir vücut yoksun olsa da, o kurt emdikleri Romulus ve Remus Truva Atı dışında Yunan mitolojisinde olarak herhangi bir görüntü olarak ünlüdür. Latin edebiyatı daha yaygın Ortaçağ boyunca ve Rönesans içine Avrupa'​da tanındığı için, Romalılar tarafından