Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

sembolizm-nedir [02/06/2017 15:49]
sonsuz oluşturuldu
sembolizm-nedir [02/06/2017 15:50] (mevcut)
sonsuz
Satır 4: Satır 4:
 Sembol; nesne, fikir, düşünce, görsel imaj, inanç, eylem ve gündelik yaşamda çok kullanılan paraların üzerinde resimlerde çizim yapılan figürlerdir. Ayrıca semboller; temsil ettiği düşünceleri,​ sözler, sesler, jestler veya inançları ifade etmekte kullanılır. Örneğin kırmızı bir sekizgen sembolü ''​dur''​ anlamına gelir. Harita üzerinde bir çadır resmi kamp yapılabilecek yeri belirtir. Sembollerde rakamlar ve rakamlardan oluşan numaralarda olabilir. Kişisel anlamda kırmızı gül sevgi ve şefkatin simgesidir. Sembol; nesne, fikir, düşünce, görsel imaj, inanç, eylem ve gündelik yaşamda çok kullanılan paraların üzerinde resimlerde çizim yapılan figürlerdir. Ayrıca semboller; temsil ettiği düşünceleri,​ sözler, sesler, jestler veya inançları ifade etmekte kullanılır. Örneğin kırmızı bir sekizgen sembolü ''​dur''​ anlamına gelir. Harita üzerinde bir çadır resmi kamp yapılabilecek yeri belirtir. Sembollerde rakamlar ve rakamlardan oluşan numaralarda olabilir. Kişisel anlamda kırmızı gül sevgi ve şefkatin simgesidir.
  
-{{:​religious_symbols.jpg?​600 |}}+{{:​religious_symbols.jpg?​400 |}}
  
 Etimolojik olarak Sembolizm; Yunanca ''​SYMBOLON'''​den türemiştir. Yunanca manası, bir şeyin orijinal olup olmadığını belirtmek için karşılaştırma yapılmasıdır. Sembolizm ezoterizmde ise evrensel bilgi ve hakikatlerin basit ve sade öğelere indirgenerek ifade edilmesidir. Semboller; çizgiler resimler ile bir enerjiyi çağrıştırma ve yönlendirmeye yardımcı olduğuda bilinir. Günlük yaşamda; kavramlar, kelime vizyonları,​ ritüeller ve görüntüler gibi şeylerle alakalı semboller vardır. Bunun için tarihte bir çok gizli öğretiler ve günümüz gizli cemiyetleri sembolleri çok kullanırlar. Açıklanması herkese yasak olan bilgiler semboleştirilmiştir. Semboller genellikle anlam bakımından birden fazla şekilde çizim ve renkler kullanılarak oluşturulan karmaşık bir iletişim aracıdır. Etimolojik olarak Sembolizm; Yunanca ''​SYMBOLON'''​den türemiştir. Yunanca manası, bir şeyin orijinal olup olmadığını belirtmek için karşılaştırma yapılmasıdır. Sembolizm ezoterizmde ise evrensel bilgi ve hakikatlerin basit ve sade öğelere indirgenerek ifade edilmesidir. Semboller; çizgiler resimler ile bir enerjiyi çağrıştırma ve yönlendirmeye yardımcı olduğuda bilinir. Günlük yaşamda; kavramlar, kelime vizyonları,​ ritüeller ve görüntüler gibi şeylerle alakalı semboller vardır. Bunun için tarihte bir çok gizli öğretiler ve günümüz gizli cemiyetleri sembolleri çok kullanırlar. Açıklanması herkese yasak olan bilgiler semboleştirilmiştir. Semboller genellikle anlam bakımından birden fazla şekilde çizim ve renkler kullanılarak oluşturulan karmaşık bir iletişim aracıdır.