Yunan Mitolojisi ve Mitler

Platon mitlerin altında yatan gücü fark etmiş ve bunu öğrencilerine de öğretmiştir. Tüm yaşanmış gelenekler gibi Yunan mitolojisinin gücüde kolektif doğasından gelmektedir. Belirli bir yazar tarafından yazılan hikayelerin efsanelerin tersine, bir mit, kendisini anlatan hikaye yazıcısı veya ondan yararlanan drama yazarının dinleyiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir sistemi ile kendi ayakları üzerinde durmuştur.

Bunun yanı sıra günümüzde hala söz edilen, babasını öldürüp annesi ile evlenen Oidipius' un boğa başlı adamın kafasını kesen, Atinalı kahraman Theseus bunlar sıklıkla Yunan mitolojisininde adları geçen kahramanlardır. Romalılarda Asi Dionysos çok ciddi sorunlar çıkarmıştır. Bitki, şarap ve esrilik tanrısı Yunanlılar için hiç bir zaman uygun olmamıştır. Aslen Trakyalı olan Yunan tanrılarını benimseme işi MÖ 2. yüzyılda Yunan ve Roma mitolojilerinin tamamen birbirleri içinde eriyerek devam etmişlerdir. Romalı kahramanlar asla Herakles gibi tanrılar ile mukayese edilemez. Hıristiyan İncilindede konuları geçen Yunan mitleri ve mitolojisinin hepsi tek bir kaynakta toplanarak metin haline getirilmiştir. Aynı şekilde Hinduizmdeki Vedalar gibidir. Bunlar tek bir orijinal metinde bulunurlar. Eski mit efsaneleri Tunç çağından başlayan bir sözlü geleneğin bir parçası olduğunu, o zamanın yaşayış, arazi, barınma ve temaları işlenerek, klasik döneme ait yazıları literatürlerde bulunur.

Şair Homeros'un MÖ 8. yüzyılda; İlyada ve Odyssey efsanesini ve Truva Savaşının neden ve sonucunu yazımıştır. Bunları okuyan ve dinleyenler; konulara aşina olurlar. Tanrıları ve tanrıçaları tanırlar.

Örneğin günümüzde Bir çok tüketicinin beğenerek aldığı marka isimler tarihteki mitlerde esinlenerek koymuşlardır. Örneğin; Nike spor ayakkabı ismini Zafer Tanrıçasından almıştır. Bundan başka web sitesi Amazon.com efsanevi kadın savaşçı tanrıçalarından esinlenerek ismini koymuşlardır. Birçok lise, üniversite ve profesyonel spor takımları mitolojik kaynaklarda isimleri geçen tanrılardan almıştır. Örneğin, Titan, Spartalılar ve Truva Atları gibi.. Şair Hesiod'un yazdığı MÖ 700 yıllarında Thegonia eseri mitolojideki ilk yazılı eserdir. Bu eserde hiçlikten kaosa evren yolculuğunu anlatır. Yazılı eserde; kaosun evrimleşerek Gaia (Toprak), Uranüs (Gökyüzü), Pontos (Deniz) ve Tartaros (Karanlıklar Ülkesi yer altı) bu soylardan gelen tanrı ve tanrıçaların aile soy ağaçlarını yazmıştır.

Yunan mitlerinin merkezi olan Olimpos dağı belirtilmiştir. Yunanistanın en yüksek dağı olarak belirtilen yerde; tanrı ve tanrıçaların yaşadıklarını belirtmiştir. Onların insan yaşamının her yönüne hükmettikleri belirtilmiştir. Daha sonraları Yunan yazarlar ve sanatçılar kullanılan ve kendi çalışmalarında bu kaynaklardan üzerine geliştirdiler. Örneğin, mitolojik figürler ve olaylar Aiskilos, Sofokles ve Euripides'in ve Pindar ve lirik şiirleri 5. yüzyıl oyunlarında görünür.

Tanrılar ve Tanrıçalar

Afrodit - Yunan aşk ve güzellik tanrıçası

Apollo - Yunan müzik tanrısı

Ares - Yunan savaş tanrısı

Artemis -Yunan gece ve av tanrıçası. Kadınların koruyucusu.

Athena - Yunan akıllılık, savaş, sanat, sanayi, adalet ve beceri tanrıçası

Demeter - Yunan mısır, ürün ve hasatın tanrıçası

Dionysus -Yunan şarap, tarım ve bereketli doğanın tanrısı. Yeraltının yöneticisi

Helios - Yunan güneş tanrısı

Hephaestus - Yunan demirciler ve ateşin tanrısı

Hera - Yunan olimpos dağının büyük kraliçesi. Evlilik ve doğumun tanrıçası

Hermes - Yunan ticaret, zenginlik ve şans tanrısı

Hestia - Yunan ocak ateşi ve evcil yaşamın tanrıçası

Nemesis - Nemesis kelime anlamı olarak “kader” ya da “karma” kavramlarıyla ilişkilendirilebilir. Nemesis adaleti sağlamak için intikam almayı savunan merhametsiz bir tanrıcadır. Yunan mitolojisinde, aşırı gurura düşenleri cezalandıran, yapılan hata veya kötülüğün karşılığını getiren, kaderin vücut bulmuş hali, merhametsiz bir tanrıçadır. Nemesis’in Oceanus ile Zeus’un kızı olduğu ve Troyalı güzel Helen’in annesi olduğu bilgisi de mitolojik kayıtlarda göze çarpmaktadır. Ayrıca Thamis de adaleti dağıtan tanrıçaydı. Nemesis ise adaletin kılıcı rolünü oynuyordu diyebiliriz.

Persephone - Yeraltı dünyası tanrıçası

Poseidon - Yunan deniz tanrısı

Selene - Yunan ay tanrıçası

Zeus - Bütün Yunan tanrıların yöneticisi. Işık ve gökyüzünün Tanrısı