Altın Buzağı

  Mit

Altın Dana veya Altın Buzağı Yahudi Mitolojisi’nde Mısır’dan çıkış sırasında Sina dağına giden Musa’nın kırk gün kırk gece yokluğunda umutsuzluğa düşen Yahudilere manevi destek için Harun (Harun) tarafından toplanılan altınların eritilmesiyle yapılıp tapınılan inek formunda altın rengi bir putun adıdır. Daha sonra İsrail kralı I. Yeroboam döneminde Yahudi inancında yer bulan dana formundaki heykel, çok tanrıcı eski Mısır inançlarıyla muhtemelen Apis boğası ile ilişkilidir (Çıkış 32:21-24).

Altın Dana Söylencesi

Harun, “İsrail, sizi Mısır’dan çıkaran tanrılarınız bunlardır” dedikten sonraki gün İsrailoğulları adaklar sundukları Altın Dana’nın varlığını şenliklerle kutlamışlardır. Altın dana Tanrı ile yaptığı anlaşmaya aykırı olduğu için Sina’dan dönen Musa öfkeyle On Emrin yazılı olduğu taş tabletleri kırmış, dağa geri dönerek Tanrı’ya halkını yok etmemesi için yalvarmış sonra danayı eritmiş, altın tozunu suya karıştırılıp, zorla İsrailoğullarına içirtmiştir.

Buzağı günahı, Haegel

Musa bu olaydan sonra Tevrat’a bağlı olanların kendisiyle gelmesini buyurmuş, gelmek istemeyen 3 bin kişiyi öldürmeleri için ise Levilileri görevlendirmiştir. Bu olay İbranice “Buzağı günahı” anlamına gelen Haegel olarak adlandırılmıştır.

Yorum yaz