Amazon Efsanesi

  Efsane

Amazonlar – Amazon Efsanesi

Anadolu’nun mythos’a katkıları salt efsane, uydurulmuş masal değildir. Anadolu kaynaklı efsanelerin hemen hepsi olmuş olayları yansıtır, yaşamış kişileri konu alır. Bu yüzdendir ki bir gerçek payı ve tarihsel bir nitelik taşırlar. İzlerine destanlarda olduğu kadar, tarihçilerin ve coğrafyacıların eserlerinde rastlamamız bunu kanıtlar. Amazon’lar bu gerçeğin en belirgin örneğidir, çünkü efsaneleri yalnız bir olayı değil, bütün bir düzeni dile getirir. Anadolu bin yıllarca anaerkil bir toplum düzeni içinde yaşamış ve bu düzenin simgesi olan Ana Tanrıça’ya değişik adlarla ta-pınmıştır. Amazon’lar işte bu düzenin kalıntılarıdır, babaerkil özellikte ve nitelikte olan Yunan mythos’unu bu kadar etkilemiş olmaları da ondandır.

Amazonlardan dem vuran en eski kaynak Homeros’tur: “Erkek gibi Amazon’lar” der ve Bellerophontes’in onları yendiğini belirtir (Bellerophontes). Troya’nın önündeki bir tepede mezarı bulunan Myrrhine ise tanrılaşmış bir kahramana benzer, çünkü halk arasında adı başka, tanrılarca başkadır (Myrina). Efsaneye göre Amazon’lar savaş tanrı :tanri:Ares ile Harmonia’nın (ya da Aphrodite’nin) kızları sayılır. Savaşçı karakterleri böylece kaynaklarından da belli olan bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de “labrys” denilen iki ağızlı baltayı silah olarak kullanırlar. Bu baltaya hem Girit’te, hem Hitit kabartmalarında rastlanır.

Amazon’ların at üstünde savaşmaları, atı yalnız arabaya koşmak için kullanan ilk Yunanlıları özellikle etkilemiş olsa gerek. Homeros’ta Myrina’ya “çok zıplayan, yüksek atlayan” denmesi acaba atlı bir tanrıça olmasından mıdır? Amazon’ların yayıldığı bölgelerle Hitit’lerin bulunduğu bölgelerin birbirini tutması da dikkati çekmekte. Amazon’ların Anadolu topraklarında bir Hitit kalıntısı, ya da Hitit’lerle ilgili bir anı olabileceği varsayımını bazı bilginlerde, özellikle Halikarnas Balıkçısı’nda uyandırmıştır.

Amazon adının kökeni de yazarlarca şöyle açıklanır: A-mazon, yani memesiz demekmiş, adın nedeni de bu savaşçı kadınların yayı göğüslerine rahatça dayayabilmek için bir memelerini kesip çıkarmaları imiş. Amazon’ların erkek gibi oluşu, savaşçı bir kadın topluluğu olmalarından ileri gelir. Başlarında hiçbir erkek bulunmadan kendi kendilerini yöneten Amazon’lar önder olarak bir kraliçe tanırlar, nitekim birçok kraliçelerinin adı geçer efsanede. Erkekleri yanlarında köle ya da uşak olarak bulundururlar, onlarla cinsel alışveriş kurup çocuk doğururlar, ama erkek çocuklarını sakat eder ya da öldürürler, yalnız kız çocuklarını yetiştirip aralarına alırlar. Bu tutum Anadolu’ya gelen Yunanlıları çok şaşırttığı içindir ki, Amazon’ları anlatmakla bitiremezler. Yurtlan üstüne kaynaklar birbirlerini pek tutmaz.

Çoğu efsanelerde Amazon’lar Karadeniz’de Thermodon (Terme) çayının kıyısında Themiskyra şehrini kurmuşlar ve orada oturmaktadırlar. Bu şehir bugünkü Fatsa ya da Ordu yakınında olsa gerek Argonaut’lar Kolkhis’e varmadan onlarla karşılaşırlar. Başka kaynaklar onları Kafkas eteklerine, Trakya’ya ya da güney İskitya’da Tuna ağzına yerleştirirler. Anadolu’da hemen her yerde adlarına rastlanması bu kaynaklan yalancı çıkarmaktadır. Amazon’ların tarih öncesi çağlarda Batı Anadolu’ya yayıldıktan sonra Yunanistan’a dek sokuldukları ve Atina önünde savaştıkları anlaşılmaktadır.

Ege kıyılarında Amazon kraliçeleri tarafından kuruldukları söylenen şehirler şunlardır: Pitane, Myrina, Kyme, Gryneion, Smyrna. Ephesos ve Ptiene’nin ilk yerleşme yeri. Bir tanrıça sayılan Myrina’nın Lesbos (Midilli) adasına göçüp oranın başkenti Mytilene’yi de kurduğu söylenir. Birçok Amazon’un büyük efsane yiğitleriyle ilişkisi olmuştur: Hippolyte’nin Herakles, antiope’nin Theseus, Penthesileia’nın Akhilleus efsanesinde adı geçer. Ephesos ve Smyrna şehirlerinin birer Amazon tarafından kurulduğu anlatılır. Bu savaşçı kadınlar kimi ozanların ezgilerinde Efes Arte-mis’i ile ilişkili olarak gösterilir: İskenderiye şairi Kallimakhos Artemis tanrıçaya övgüsünde cenkçi Amazon’ların Ephesos kıyısında tanrıçaya bir heykel diktiklerini ve çevresinde savaş raksı yaptıklarını, birbirine vuran kalkanlarının ta Sardes’te dek yankılandığını yazar. Amazon’lar Ephesos’taki ünlü Artemis tapınağı ile de ilişkilidirler. Dünyanın yedi harikasından biri olan bu tapınağı Amazon’ların yaptığı ya da orada rahibelik ettikleri anlatılır. Anadolu’nun ana tanrıçası :tanrıça:Kybele ile sıkı sıkıya ilişkili oldukları apaçık belli olan Amazon’ların efsaneleri de, tarihsel kimlik ve kişilikleri de ana tanrıça üstüne olan bilgilerimiz değerlendirildikçe açıklık ve kesinlik kazanacaktır (Artemis, Kybele).

Yorum yaz