Bai She Zhuan (Beyaz Yılan Kadın)

  Efsane

Hangzhou’nun Batı Gölü nde yaşayan bir yeşil bir de beyaz yılanın ruhlarını konu edinen Beyaz Yılan Kadın efsanesi yüzlerce yıldır anlatılır. Birçok Çin tiyatro oyununa, romanına, operasına ve hatta film ve bilgisayar oyunlarına konu edilmiş bu efsane, yine çeşitli versiyonlar olarak anlatılmıştır.

Şimdiki ismiyle Bai She Zhuan olarak bilinen Beyaz Yılan ve Xiaoqing olarak bilinen Yeşil Yılan, ölümsüzlük arayışı içinde Taoist büyülere başvurur ve bir süre sonra kendilerini güzel kadınlara dönüştürecek güce erişirler. Birgün Bai She Zhuan ile Xu Xian isimli genç bir adam gölün üzerindeki kırık köprüde karşılaşırlar. Xu Xian’ın yağmurda tuttuğu şemsiyesinin altmda birbirlerine âşık olan çift zaman içinde evlenip yakın bir kentte bir eczane açar. Ancak Xu Xian daha sonra Fa Hai adında Budist bir rahiple tanışır; rahip, Xu Xian m karısının aslmda bir yılan olduğunu sezer ve onu uyarır. Fai Han, Ejderha Gemisi Festivali’nde Xu Xian ı karısına arsenik vermeye ikna eder. İlk çocuğuna hamile olan Bai She Zhuan m büyülü güçleri zayıflar ve beyaz bir yılan görünüşünü ele verir. Xu Xian ise şaşkınkğın etkisiyle birdenbire ölüverir. Özel bir bitkiyle yeniden geri dönen Xu Xian’ın talihi, Fa Hai tarafından karısından zorla ayrdıp bir tapmağa hapsedilmesiyle tekrar tersine döner. Bai She Zhuan, Fa Hai’yi dışarı sürüklemesi ümidiyle tapmağı su baskınına uğratarak hapis kocasını kurtarmaya çalışır. Bir çatışma çıkar, ancak yeşil yılan Xiaoqing, imdada yetişir ve Bai She Zhuan ve Xu Xian m rahibi alt etmelerine yardım eder. Âşıklar kırık köprünün üzerinde geçici olarak bir araya gelir, ancak Fa Hai, bir oğlan doğuran Bai She Zhuan ı yakalayıp Lei Feng tapınağında hapis eder. Seneler sonra, yeşil yılan, Bai She Zhuan ı hapishaneden kurtarmak üzere geri gelir. Bu sırada Bai She Zhuan’m oğlu büyüyüp Çinli bir memur olmuştur. Hikayenin farklı sonlan vardır. Bir sona göre Bai She Zhuan a ölümsüzlük verilmiş, ancak kocası ve oğlundan sonsuza dek ayrı bırakılmıştır; söylentiye göre uzun, alçak kırık köprünün üzeri karla kaplandığında ruhu hâlâ ortaya çıkmaktadır.

Bu hikayenin çözümlemeleri okuduğunuz versiyona göre değişir, ancak bu uyarlamanın altında yatan fikir, toplumsal ahlakın bireysel arzulara karşı kazandığı zaferdir. Yılan ve genç adamın aşkı uygunsuz görülmüş ve bilge rahibin rızasına karşı geldikleri için çift cezalandırılmıştır. Bununla birlikte, çiftin uygun görülen davranışı mükafatlandırılmıştır: Asil bir görev için çalışmışlardır, oğulları da iyi bir eğitim almış ve babaya sadık kalmıştır. Bai She Zhuan, ancak oğulları toplumsal bir başarıya ulaştığında serbest bırakılacak ve batıdaki göle geri dönebilecektir.

Yorum yaz