Ejderha

  Efsane

Ejderhalar

Günümüzdeki Çin festivallerinde uzun, yılansı kuklalar şeklinde, dünyanın çeşitli yerlerinde Çin esintili binaların tasarımlarında ve en sevdiğimiz Çin restoranlarının tabelalarında görünen ejderha, en sık rastlanan Çin simgelerinden biridir. İngiliz efsanelerindeki ateş soluyan ve kız kaçıran canavarın aksine, Çin ejderhası iyi niyetli ve uğurlu bir yaratıktır; zarif uçuşu ve sihirli güçleri onu saygı duyulan bir refah alameti haline getirmiştir. Birkaç hayvanın melezi olması (kaplanın pençesi, tavşanın gözü, geyiğin boynuzları, sazan balığının yüzgeçleri, vb.) onu ulu bir güç ve bereketlilik simgesine dönüştürür. Eski önderler hâkimiyetlerini göstermek için kendilerini ejderhalarla özdeşleştirirlerdi.

Her ne kadar Batıklar ejderhaları ateş püskürtmekle ilişkilendirseler de Çin ejderhaları akla nem, yağmur ve bulutları getirir. Nefeslerinin bulutları yarattığı, sarmal uçuşlarının hortumları oluşturduğu ve gazaplarının, keyiflerine bağlı olarak, sel basmasına sebep olduğu yahut kuraklık getirdiği söylenir. Onlar havanın, mevsimlerin ve hatta gece ve gündüzün bekçileridir.

Sanatta, heykelcilikte ve süslemelerde, Çin ejderhası bir inci tanesini kavramışken ya da ona uzanırken tasvir edilir. Bu, ejderhanın ulaşmak istediği çok gizemli bir gerçeği yahut bilgiyi, her şeyi dengeleyen ve bütün varlıkların evrensel yaratıcısı olan enerjiyi {chi) simgeler. Bazen bu inci tanesi, dünya olarak da tasvir edilir.

Bir cevap “Ejderha”

  • Çin Ejderhası pekçok hayvanın garip bir. karışımıdır. Wang Fu gibi eski yerli yazarlar, ejderhanın, bir devenin başına, bir erkek geyiğin boynuzlarına, bir canavarın gözlerine, bir ineğin kulaklarına, bir yılanın boynuna, bir midyenin göbeğine, bir sazan balığının pullarına, bir kartalın pençelerine ve bir kaplanın ayaklarına sahip olduğunu belirtirler. Kafasının üzerinde, ejderhanın havaya yükselmesini sağlayan Chi’ib muh denen büyük bir parça bulunmaktadır. Gövde üç birleşik bölümden oluşur, bunlardan ilki “kafadan omuzlara”, İkincisi “omuzlardan göğüse” ve üçüncüsü “göğüsten kuyruğa” kadardır. 117 adet bulunan pullardan 81 adedi iyi etkileri yang ile, 36 adedi
    ise kötü etkilerle (Yin) doludur ve böylece ejderha biraz koruyucu ve biraz da yok edicidir. Boynun altında, pullar terstir. Her bir ayakta beş adet “parmak” bulunur.

Yorum yaz