Eski Kelt Galler ve İngiliz Mitolojisi

  Mitoloji, Tanrı, Tanrıça

Erkek

Abandinus – Muhtemelen akarsu tanrısı

Abellio – (Abelio, Abelionni) Elma ağacı tanrısı

Alaunus – (Fin) Güneş tanrısı

Alisanos – (Alisaunus) Şifa ve kehanet tanrısı

Ambisagrus – Gökgürültüsü ve şimşek tanrısı

Anextiomarus – (Anextlomarus, Anextlomara) Güneş tanrısı

Atepomarus – Güneş tanrısı

Arvernus – kabile tanrısı

Arausio – Su tanrısı

Babdah – Savaş alanında avlanan ve ölü kanı ve cesetlerle beslenen Kunduz.

Barinthus – (Manannán mac Lir) Deniz ve su tanrısı

Belatu-Cadros – (Belatucadros, Belatucadrus, Balatocadrus, Balatucadrus, Balaticaurus, Balatucairus) – Savaş tanrısı

Borvo – (Bormo, Bormanus) Mineral ve sıcak su kaynağı tanrısı

Buxenus – Box(Bux) ağacı tanrısı

Camulos – (Camulus, Camulos) Savaş tanrısı

Canetonnessis – Savaş tanrısı

Cernunnos – Boynuzlu erkek tanrı

Cicolluis – Güç tanrısı

Cimbrianus – Merkür, ticaret, fayda tanrısı

Cissonius – (Cisonius, Cesonius) Ticaret tanrısı

Cnabetius – Orak, çoban ve sürü tanrısı

Cocidius – Savaş tanrısı

Condatis -Akarsuların birleşme tanrısı

Contrebis – (Contrebis, Contrebus) Şehir tanrısı

Dii Casses –

Dis Pater – (Dispater) Yeraltı tanrısı

Esus – (Hesus)

Fagus – Kayın ağacı tanrısı Hooded Spirits

Grannos – (Gramnos, Gramnnos) Şifa ve mineral kaynağı tanrısı

Icaunus – Nehir tanrısı

Intarabus –

Iovantucarus – Gençliğin koruyucusu

Joehaynus – Bıçakların tanrısı

Lenus – Şifa tanrısı

Leucetios – (Leucetius) Şimşek tanrısı

Lugus – Esus, Toutatis ve Taranis’ın toplam gücüne sahip tanrı, üçlemenin birleşimi

Luxovius – (Luxovius)Şehir suları tanrısı

Maponos – (Maponus)Gençlik tanrısı

Mogons – (Moguns) Güç ve mükemmellik tanrısı

Moritasgus – Güneş tanrısı

Mullo – Şifa tanrısı (özellikle göz hastalıkları için şifacı olduğu sanılıyor)

Nemausus – Uzmanlık tanrısı

Nerius – Şifa tanrısı

Nodens – (Nudens, Nodons) Şifa, deniz, avlanma ve köpeklerin tanrısı

Ogmios – Güzel söz söyleme ve kanun tanrısı

Robur – Meşe ağacı tanrısı

Rudianos – Savaş tanrısı

Segomo – Savaş tanrısı

Smertrios – (Smertios, Smertrius) Savaş tanrısı

Sucellos – (Sucellus, Sucellos) Tarım, orman ve alkollü içecek tanrısı

Taranis – Şimşek tanrısı

Toutatis – (Caturix, Teutates) Üçlü tanrı

Veteris – (Vitiris, Vheteris, Huetiris, Hueteris) Ozan, nebi, kahin ve savaşçı tanrı

Virotutis – Güneş tanrısı

Visucius – Ticaret ve alım-satım tanrısı

Vindonnus – Güneş tanrısı

Vinotonus – Sürü tanrısı

Vosegus – Departman tanrısı

Zacharus – Hırsızlık tanrısı

Kadın

Abnoba – Orman ve nehir tanrıçası

Adsullata – Şifa tanrıçası

Aericura – Kehanet ve savaş tanrıçası

Agrona – Savaş tanrıçası

Ancamna – Su ve şifalı kaynak tanrıçası

Andarta – Savaş ve kararsızlık tanrıçası

Andraste – Zafer savaşçısı tanrıça

Arduinna – Yükseklik ve orman tanrıçası

Aufaniae – Eski ana tanrıça

Arnemetia – Kutsal koruluk ve şifalı su tanrıçası

Artio – Hasat, verimlilik ve doğurganlık tanrıçası

Aventia –

Aveta – Ebelik tanrıçası

Belisama – Yaz ışıltısı tanrıçası

Brigantia – Su ve savaş tanrıçası

Britannia – Koruyucu tanrıça

Camma –

Campestres –

Clota – Su ve nehir tanrıçası

Coventina – Ebelik ve şifa tanrıçası

Damara –

Damona – Şifa ve bereket tanrıçası

Dea Matrona –

Dea Sequana –

Debranua – Hız ve şişmanlığın tanrıçası

Epona – Atlı bereket ve sağ kalma tanrıçası

Erecura –

Icovellauna – Şifalı su tanrıçası

Litavis – Koruyucu tanrıça

Mairiae –

Nantosuelta – Kunduz ve ruh taşıyıcı tanrıça

Nemetona – Kutsal orman, koru tanrıçası

Ritona (Pritona) – Kehanet ve şifalı su tanrıçası

Rosmerta – Şifa ve bolluk tanrıçası

Sabrina – Hızlı akan suların tanrıçası

Senua –

Sequana – Seine Nehri’nin koruyucu tanrıçası

Sirona – Şifa, yeniden doğum ve yılan tanrıçası

Suleviae – Ebelik tanrıçası

Sulis – Şifa tanrıçası

Tamesis – Akarsu tanrıçası

Verbeia – Nehir taşmasının simgesi tanrıça

Yorum yaz