Tag : aztek

ANA TANRIÇA Tabiatın dolayısıyla yeryüzündeki hayatın kaynağı ve tüm tanrıların annesi olduğuna inanılan başlangıç figürü olup, çeşitli kültürlerde farklı görünümlerde tasvir edilmiştir. Yunan MitolojisiGaia veya Gaea adıyla bilinmekte olup gökyüzü, okyanus ve tanrılar dâhil yaşayan tüm canlıları doğurduğuna inanılmaktaydı. Germen MitolojisiTöton ana tanrıçası Erda veya Urd‘un adı İngilizce dünya anlamına gelen ‘earth’ kelimesiyle de ilişkili ..

Read more

Tıpkı Maya tanrısı Chac gibi Tlaloc da Azteklerin yağmur, bereket ve tarım tanrısına cevabıdır. Görünüş olarak da ona şaşırtıcı derecede benzer, pörtlek gözleri ve ağzından fırlayan sivri dişleri vardır. Yağmuru, suyu ve dolayısıyla erzakları kontrol etmekte böyle kilit bir rol üstlendiği için Meksiko Vadisi etrafına Tlaloc adına tapınaklar dikilmiştir. Tlaloc un onuruna önemli törenler de ..

Read more

Quetzalcoatl (Tüylü yılan) Adı Aztekler’de Kuetzalkoatl, Mayalar’da Kukul-kan olan tanrı tüylü yılan Quetzalcoatl, Kolomb öncesi Mezoamerika uygarlıklarında önemli doğaüstü varlık ya da tanrıdır. Bu inanışa ve yılan-tanrı tasvirlerine Meksika’dan Peru’ya kadar uzanan geniş bölgede pek çok tradisyonda rastlanır. Derisi pul yerine tüylerle kaplı olan bu tüylü yılan ya da kuş-yılan tanrının Kiçe Mayalarındaki adı Gucumatz’dır ..

Read more

Aztek mitolojisi veya Aztek dini, Tolteklerin çöküşünün ardından 13-16. yüzyıllar arasında Meksiko vadisinde önemli bir uygarlık olarak ortaya çıkan Aztekler tarafından geliştirilmiş bir inanç, söylence ve gelenekler bütünüdür. 100’den fazla tanrısıyla çoktanrılı pantheona sahip sahip Aztek dini, gerek kendisinden eski gerekse kendisiyle eş zamanlı olarak aynı coğrafi bölgede ortaya çıkmış inançlar, mitler, kültürel ve kozmik ..

Read more