Tag : japon

İnsanlık tarihinde, ölümü düşünerek kayda değer bir süre harcamamış tek bir kültür yoktur. Bu nedenle, gizemli ölüm sürecini doğaüstü güçlere de atfediyor olmamız şaşırtıcı olmamalıdır. Batı kültüründeölümden sonra ruhları öbür dünyaya götüren ölüm meleği vardır. Japonlar ise ölüm tanrısı Shinigami’ye sahiptirler,  bu yaratıklar hikayelerinde pek çok ayrıntı barındırırlar. Şinigami Japon hikayelerinde sıklıkla görülmektedir. Japon mitolojisinde ..

Read more

Japon mitolojisinin temel kaynağı olan Kojiki’de yer alan beş önemli kadın figürünün karakteristik özelliklerini genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:  (1) İzanami: İzanagi ve İzanami, dünya üzerindeki yaşamı başlatma gibi önemli bir görev üstlenerek yeryüzüne iner ve dünya üzerindeki ilk çifti meydana getirir. Bu evlilikte daha çok İzanami’nin öne çıktığı görülür. İzanami, bir yandan çeşitli ..

Read more

Japon mitolojisinde yer alan üçüncü önemli kadın figürü Neşe Kamisi Ameno-uzume’dir. Amaterasu’nun mağaraya kapanması ile ilgili epizotta ortaya çıkan Ame-no-uzume, kâinatın karanlıktan kurtulmasını sağlayan kahraman olarak Japon mitolojisinde önemli bir rol üstlenir. Bahsi geçen epizotta, karanlıktan bunalan Gök Kamilerinin; Takamimusuhi’nin emriyle toplandığı ve Bilgelik Kamisi Omoikane’ye akıl danıştığı anlatılır. Bunun üzerine Bilgelik Kamisi Omoikane, Amaterasu’yu ..

Read more

Japon mitolojisinde ilk beliren kadın figürü İzanami’dir. İzanami, mitolojik kurgu içinde yer alan ilk kadın figürü olmanın yanı sıra üstlendiği rol bakımından da oldukça önemli bir karakter olma özelliği taşımaktadır. Kojiki’nin hemen başında yer alan “İzanagi ve İzanami’nin Yeryüzüne İnişi” olarak da bilinen epizotta, erkek İzanagi ve kadın İzanami’nin Üst Dünya’da yaşayan Gök Kamileri tarafından ..

Read more

Dōsojin, yaygın olarak Kantō ve komşu bölgelerde tapılan bir Shinto tanrısının adıdır. Sae no kami (障の神) , Sai no kami (塞の神), Dōrokujin (道陸神) ya da Shakujin (石神, Taştan Tanrı) isimleriyle de anılırlar. Dōsojin’in sınırları, yolcuları ve o bölgede yaşayanları hastalık, afet ve kötü ruhlardan koruduklarına inanılır. Genellikle kayalar, direkler, heykeller üzerine oyulmuş bir şekilde bulunurlar. ..

Read more

Koji-Ki’ye göre başlangıçta Çinlilerin Yin ve Yang prensibiyle benzer eril ve dişil düalist prensipler İn ve Yo kozmik bir yumurta içinde uyku halindeyken yumurta çatlamış gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrılmış su yeryüzüne yayılmıştır. Kuni-Toko-Taçi adlı ilk tanrı, 7 tanrı soyundan sonra ise ilk insan çifti İzanagi ile İzanami ortaya çıkmıştır. Tufan suları geri çekilmeye başlayınca ..

Read more

Amaterasu (天照), Amaterasu-ōmikami (天照大神/天照大御神) veya Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神), (Japonca: parlak gök), önemli şinto kamisi. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi’nin sol gözünden doğmuştur. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo’ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya’nın en önemli şinto tapınağı İse’de bu tanrıçaya tapınılır. Japon mitolojisi’nde cennetin yöneticisi ..

Read more

Yedi Şans Tanrısı(Shichi Fukujin) Japon mitolojisinde önemli bir yere sahiptirler. Hepsi birer erdemi simgeler: Dürüstlük, Şans, Onur, Neşe, Uzun Ömür, Mutluluk, Bilgelik. Bu tanrılar Budist, Hinduist, Taoist ve Şintoist tanrı veya şeytanlarından seçilerek 17. yüzyılda gruplaştıklarına inanılan Japon Folklor Tanrılarına dahil edildi. Japon efsanelerine göre, bu tanrılar içi hazinelerle dolu Takarabune adlı gemi ile herkese ..

Read more

Hangzhou’nun Batı Gölü nde yaşayan bir yeşil bir de beyaz yılanın ruhlarını konu edinen Beyaz Yılan Kadın efsanesi yüzlerce yıldır anlatılır. Birçok Çin tiyatro oyununa, romanına, operasına ve hatta film ve bilgisayar oyunlarına konu edilmiş bu efsane, yine çeşitli versiyonlar olarak anlatılmıştır. Şimdiki ismiyle Bai She Zhuan olarak bilinen Beyaz Yılan ve Xiaoqing olarak bilinen ..

Read more

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Read more