Tag : japon

Dōsojin, yaygın olarak Kantō ve komşu bölgelerde tapılan bir Shinto tanrısının adıdır. Sae no kami (障の神) , Sai no kami (塞の神), Dōrokujin (道陸神) ya da Shakujin (石神, Taştan Tanrı) isimleriyle de anılırlar. Dōsojin’in sınırları, yolcuları ve o bölgede yaşayanları hastalık, afet ve kötü ruhlardan koruduklarına inanılır. Genellikle kayalar, direkler, heykeller üzerine oyulmuş bir şekilde bulunurlar. ..

Devamını oku

Koji-Ki’ye göre başlangıçta Çinlilerin Yin ve Yang prensibiyle benzer eril ve dişil düalist prensipler İn ve Yo kozmik bir yumurta içinde uyku halindeyken yumurta çatlamış gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrılmış su yeryüzüne yayılmıştır. Kuni-Toko-Taçi adlı ilk tanrı, 7 tanrı soyundan sonra ise ilk insan çifti İzanagi ile İzanami ortaya çıkmıştır. Tufan suları geri çekilmeye başlayınca ..

Devamını oku

Amaterasu (天照), Amaterasu-ōmikami (天照大神/天照大御神) veya Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神), (Japonca: parlak gök), önemli şinto kamisi. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi’nin sol gözünden doğmuştur. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo’ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya’nın en önemli şinto tapınağı İse’de bu tanrıçaya tapınılır. Japon mitolojisi’nde cennetin yöneticisi ..

Devamını oku

Yedi Şans Tanrısı(Shichi Fukujin) Japon mitolojisinde önemli bir yere sahiptirler. Hepsi birer erdemi simgeler: Dürüstlük, Şans, Onur, Neşe, Uzun Ömür, Mutluluk, Bilgelik. Bu tanrılar Budist, Hinduist, Taoist ve Şintoist tanrı veya şeytanlarından seçilerek 17. yüzyılda gruplaştıklarına inanılan Japon Folklor Tanrılarına dahil edildi. Japon efsanelerine göre, bu tanrılar içi hazinelerle dolu Takarabune adlı gemi ile herkese ..

Devamını oku

Hangzhou’nun Batı Gölü nde yaşayan bir yeşil bir de beyaz yılanın ruhlarını konu edinen Beyaz Yılan Kadın efsanesi yüzlerce yıldır anlatılır. Birçok Çin tiyatro oyununa, romanına, operasına ve hatta film ve bilgisayar oyunlarına konu edilmiş bu efsane, yine çeşitli versiyonlar olarak anlatılmıştır. Şimdiki ismiyle Bai She Zhuan olarak bilinen Beyaz Yılan ve Xiaoqing olarak bilinen ..

Devamını oku

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Devamını oku

Japon mitolojisine göre birbiriyle hem kardeş, hem karı-koca olan Gök (İnazagi) ile Yeryüzü (İnazami) kaostan ayrıştıktan sonra gökyüzünün yüzen köprüsünden, tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakla okyanusu karıştırarak, ilk kara parçalarını yaratırlar. Sonra bütün Japon adalarını ve diğer tabiat Tanrılarını doğururlar. Japonya’da 8 milyon ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında ..

Devamını oku