Tag : kelt

ANA TANRIÇA Tabiatın dolayısıyla yeryüzündeki hayatın kaynağı ve tüm tanrıların annesi olduğuna inanılan başlangıç figürü olup, çeşitli kültürlerde farklı görünümlerde tasvir edilmiştir. Yunan MitolojisiGaia veya Gaea adıyla bilinmekte olup gökyüzü, okyanus ve tanrılar dâhil yaşayan tüm canlıları doğurduğuna inanılmaktaydı. Germen MitolojisiTöton ana tanrıçası Erda veya Urd‘un adı İngilizce dünya anlamına gelen ‘earth’ kelimesiyle de ilişkili ..

Read more

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Read more

Kelt soyundan gelenler bugün, Avrupa’ nın batı kıyılarına yerleşmişlerdir. Esas olarak Britanya, Galler, İskoçya, İrlanda ve Man Adasında yaşarlar. Eski yazılı kitabelere göre, bütün kıtaya yayılmışlardır. MÖ. 278′ de, gezgin bir topluluk Anadolu’ ya kadar giderek, oraya Galatia adını vermişlerdir. Keltler Romalıların yükselişine kadar dikkate alınması gereken bir güç oldular. Roma’ da Keltler tarafından MÖ385 ..

Read more

Aine: Sevgi ve doğurganlık tanrıçası Angus Og: Güzellik tanrısı Anu: Sihir, ay, hava, doğurganlık ve refah tanrıçası Babd Catha: Savaş tanrıçası Bel: Güneş ve ateş tanrısı Bran: Sağlık tanrısı Brighid: Ateş ve su tanrıçası. Üçlü tanrıçadan biri. Bris: Doğurganlık ve tarım tanrısı. Dagda: Dünyanın tanrısı, baba tanrı. Tuatha de Danaan ‘ın lideri Danu: Su, nehir, ..

Read more

Erkek Abandinus – Muhtemelen akarsu tanrısı Abellio – (Abelio, Abelionni) Elma ağacı tanrısı Alaunus – (Fin) Güneş tanrısı Alisanos – (Alisaunus) Şifa ve kehanet tanrısı Ambisagrus – Gökgürültüsü ve şimşek tanrısı Anextiomarus – (Anextlomarus, Anextlomara) Güneş tanrısı Atepomarus – Güneş tanrısı Arvernus – kabile tanrısı Arausio – Su tanrısı Babdah – Savaş alanında avlanan ve ..

Read more