Tag : mısır

ANA TANRIÇA Tabiatın dolayısıyla yeryüzündeki hayatın kaynağı ve tüm tanrıların annesi olduğuna inanılan başlangıç figürü olup, çeşitli kültürlerde farklı görünümlerde tasvir edilmiştir. Yunan MitolojisiGaia veya Gaea adıyla bilinmekte olup gökyüzü, okyanus ve tanrılar dâhil yaşayan tüm canlıları doğurduğuna inanılmaktaydı. Germen MitolojisiTöton ana tanrıçası Erda veya Urd‘un adı İngilizce dünya anlamına gelen ‘earth’ kelimesiyle de ilişkili ..

Read more

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Ra ismi yaratıcı güç anlamına gelmektedir. Mısırlılar kendilerini “Ra’nın sığırları” olarak adlandırır. Ra’nın diğer Mısır tanrıları üzerinde de etkisi çok büyüktür. Bazı tanrılar Ra’nın ismiyle anılır. Amun Amun-Ra, Montu Montu-Ra ve Horus Ra-Horakhty ismiyle anılmıştır. Güneş tanrısı Ra, Shu ve Tefnut’un babasıdır. Nut ve Geb’in büyükbabasıdır. Osiris, Seth, Isis, Nephthys’in ..

Read more

Mısır mitolojisinde Anubis, ölülerin tanrısıydı. Ancak Anubis daha fazla müridi tarafından tapıldıkça, Osiris rolünü devraldı. Anubis ölenlerin yeraltına yolculuğunun sorunsuz geçmesini sağlardı. Mumyalama tanrısı olarak bilinen Anubis, yeraltı dünyasına yolculuğun insan için sorunsuz geçmesini sağlamaktan sorumluydu. O mumyalama mucidi olarak kabul edildi ve birkaç önemli işlevi vardı. İlk olarak, ölen bedenlerin mumyalanmasını sağladı. Mumyalama basit ..

Read more

Mısır halkı için sağlıklı bir çöl korkusu ve her an ortaya çıkabilecek tehlikeli kum fırtınaları vardı. Mısır, yabancı saldırganların savaş ve istilalarından payına düşenden fazlasını yaşadı. Mısırlılar için bunlar rastgele olaylardan daha fazlasıydı; Set adında bir tanrı tarafından yönetiliyorlardı. Şüphesiz çok korkutucu bir adamdı, ama aynı zamanda her Mısırlı’nın bir noktada barışmak zorunda kaldığı, dünyanın ..

Read more

Tanrıça – ailenin gökyüzü ve koruyucusu, yas, nehirler, koruma, ölüler, ocak, tabutlar, cenaze töreni ve hava İbadet yerleri – Abydos, Heliopolis, Senu, Het-sekhem ve genellikle Aşağı Mısır Dernek – Ptah-Tanen, Isis ve Min (doğurganlık tanrısı) Ebeveynler – Geb (Toprak) ve Nut (Gökyüzü) Kardeşler – Osiris, Isis, Set, Horus the Elder Consort – Set Sorunlu – ..

Read more

Mısır tanrıçası İsis, ibadeti 7.000 yıldan fazla süren güçlü ve etkili bir tanrıydı. Pek çok şey için saygı görüyordu, özellikle de insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarma becerisi. Yaşam ve sihir tanrıçası İsis, Osiris’i (kocasını) ölümden diriltmek için büyülü gücünü kullandı ve böylece ölümden sonraki yaşamın tanrısı olmasına yardım etti. Aynı zamanda şahin başlı tanrı ..

Read more

Doğduğu andan itibaren kaderinde Atum u devirip Mısır evreninin hükümdarlığını ele geçirmek olan Osiris, birbirine kenetlenmiş bir aileden geliyordu. Osiris, kızkardeşi Isis’le; erkek kardeşi Set de diğer kızkardeşleri Neftis ile birleşti. Ne var ki, kardeşler arasında tek bir birliktelikle yetinmeyen Osiris, diğer kızkardeşi ve yengesi olan Neftis ile de oynaşmaya başladı, bu ilişkinin sonucunda da ..

Read more

Doğan başlı Horus gökyüzünün tanrısıydı, gücün koruyucusu ve simgesi olarak görülürdü, aynı zamanda av ve savaş tanrısıydı. Mısır mitolojisinin en kalıcı simgelerinden biri Horus’un Gözüydü. Horus’un Gözü, mücevher ve heykellerde koruyucu bir arma olarak kullanılır, gemilerin pruvalarına resmedilirdi. Horus’un gözlerinin Güneş’e (Güneş tanrısı Ra ile özdeşleştirilen) ve Ay’a (Ay tanrısı Thoth ile özdeşleştirilen) benzediği söylenirdi. ..

Read more

Piramit şeklindeki en eski yapı M.O. yaklaşık 2600 yılma dayanmaktadır ve anlaşılan bu dönemde Antik Mısır bu tür mabetlerle donatılmıştır. Bunların ıoo’den fazlası bugün arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmış durumdadır. Mısır firavunlarının doğrudan Tanrı soyundan geldiğine inanılır, öyle ki Horus bile insan bedeninde tasvir edilmiştir. Bu nedenle ölümlerinde de ihtişamlı törenler yapılmıştır. Bedenleri, çürüyerek bozulmayı tersine ..

Read more

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Read more