Tag : mısır

Doğduğu andan itibaren kaderinde Atum u devirip Mısır evreninin hükümdarlığını ele geçirmek olan Osiris, birbirine kenetlenmiş bir aileden geliyordu. Osiris, kızkardeşi Isis’le; erkek kardeşi Set de diğer kızkardeşleri Neftis ile birleşti. Ne var ki, kardeşler arasında tek bir birliktelikle yetinmeyen Osiris, diğer kızkardeşi ve yengesi olan Neftis ile de oynaşmaya başladı, bu ilişkinin sonucunda da ..

Devamını oku

Doğan başlı Horus gökyüzünün tanrısıydı, gücün koruyucusu ve simgesi olarak görülürdü, aynı zamanda av ve savaş tanrısıydı. Mısır mitolojisinin en kalıcı simgelerinden biri Horus’un Gözüydü. Horus’un Gözü, mücevher ve heykellerde koruyucu bir arma olarak kullanılır, gemilerin pruvalarına resmedilirdi. Horus’un gözlerinin Güneş’e (Güneş tanrısı Ra ile özdeşleştirilen) ve Ay’a (Ay tanrısı Thoth ile özdeşleştirilen) benzediği söylenirdi. ..

Devamını oku

Piramit şeklindeki en eski yapı M.O. yaklaşık 2600 yılma dayanmaktadır ve anlaşılan bu dönemde Antik Mısır bu tür mabetlerle donatılmıştır. Bunların ıoo’den fazlası bugün arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmış durumdadır. Mısır firavunlarının doğrudan Tanrı soyundan geldiğine inanılır, öyle ki Horus bile insan bedeninde tasvir edilmiştir. Bu nedenle ölümlerinde de ihtişamlı törenler yapılmıştır. Bedenleri, çürüyerek bozulmayı tersine ..

Devamını oku

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Devamını oku

Mısır ve Batı Asya Mitolojisi Antik Ortadoğu, diğer adı ile uygarlığın beşiği insanoğlunun medeniyetin üzerinde çarpıcı etkiler yaratan ve geleneksel olarak NUh’un oğullarından biri olan Shem’in soyundan gelenler arasında doğuduğuna inanılan üç büyük inancın Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslamiyetin ‪doğduğu yerdir. Kendi döneminin büyük ihtimalle en güçlü dini olan Zerdüştlük de yine Ortadoğu’ da ortaya çıkarken ..

Devamını oku