Tag : roma

Yunanlılar ve Romalıların kahraman ya da tanrı olarak insan formuna soktuğu birçok doğa unsurundan biri de rüzgarlardı. Aiolos, rüzgar bekçisidir ve Aerteis te Juno, ona Aeneas’ın filosunun Roma’ya hızla ulaşmasına yardımcı olan rüzgarlar çıkarması için eş olarak bir su perisi teklif eder. Kuzey rüzgarı Latincede ‘Aquilo’ ve Yunancada ‘Borealis’ diye anılır (Kuzey Işıklan’na da bu ..

Read more

Ovid, Metamorfozlar adlı teleolojik şiirlerinde ahududu meyvesinin niçin kırmızı olduğunu trajik bir aşk hikayesine bağlayarak anlatır. Uzak Babil diyarında, Pyramus adında genç bir oğlan, Thisbe adında bir kızın komşusudur. Çocukken yakın arkadaş olan Pyramus ve Thisbe, ergenlik çağında birbirlerine âşık olurlar. Ancak ailelerin arası iyi değildir, dolayısıyla iki taraf da evlenmelerine müsaade etmez. İki âşık ..

Read more

Romalı tarihçi Livius, Roma’nın hareketli bir kaz sürüsü sayesinde nasıl kurtarıldığını anlatır. M.Ö. 390 yıllarında, Galyalılar Roma birliklerine şehir dışında bir saldırı düzenler. Birçok asker hayatını kaybeder, bazıları Tiber Nehri’ne atlayıp zırhlarının ağırlığı sebebiyle batarak boğulur. Hayatta kalanlar, Galyalılar kuşatmalarını hâlâ kaldırmamışken, kadın ve çocukları şehrin dışına güvenle yerleştirip Capitol Tepesi’ne kaçarlar. Tepede mahsur kalmış ..

Read more

Vergilius’un Aeneis’inde daha fazla ayrıntıyla anlatılan bir başka Yunan masalı da Truva Atı ile ilgilidir. Truva Atı’nın hikayesi, Yunanlıların, Zeus un kızı ve Yunanistan’daki Sparta’nın kralı Menelaus un eşi olan ve tanrıça Venüs tarafından Truvalı Paris’e hediye edilen Helen’i geri almak için verdikleri on yıllık Truva Savaşı’nın sonlarına doğru gerçekleşir. Savaş neredeyse on yıldır durmak ..

Read more

Bu trajik aşk hikayesini en güzel şekilde Ovidius, bir şiir derlemesi olan ve kelebeklerden defne ağacına kadar her şeyin kaynağını anlatan çeşit çeşit mitler içeren Metamorfozlarrıda anlatır. Orfe ve Eurydike birbirlerine çok âşıktırlar, ancak evlendikten kısa bir süre sonra Eurydike bir yılan ısırması sonucunda ölür. Orfe kederden mahvolur ve onu hayata lirinin büyüleyici tınısından başka ..

Read more

Burçlar, mitlerin bir uygarlıktan diğerine nasıl yayılabileceğine dair mükemmel bir örnektir. ‘Zodyak’ terimi esasen ‘hayvanlar çemberi’ anlamına gelir; her biri ayrı bir hayvan simgesiyle temsil edilen ve on iki bölümden oluşan dairesel bir astrolojik tabloya verilen Yunanca bir isimdir. Ancak bu kavramın kökü Yunanlılardan da öncesine, Sümerliler ve (günümüzün Irak’ı) Babil’e kadar dayanır. Hatta bazı ..

Read more

Herakles daha çok Roma mitolojisindeki ismiyle, yani Herkül olarak tanınır. Olağanüstü gücü, kıvrak zekası lan bir karakter olmuştur. Mitsel bir savaşçıdan ölümsüz bir tanrıya dönüşmüş ve daha sonra kendisine bu şekilde tapınılmıştır. Zeus ve ölümlü Alcmene nin (Zeus un Alcmene’ nin kocası görünüşüne bürünmesi sonucunda doğan) çocuğudur. Zeus un karısı Hera’ nin da bu nedenle ..

Read more

Roma Mitolojisine göre MÖ 753’de Roma şehrinin kurucularıdır. Efsaneye göre Savaş Tanrısı Mars ile Rhea Silvia’nın ikizleridir. Ataları ise Truva’dan kaçan Afrodit’in oğlu Prens Aeneas’tır. Aeneas, Hektor’un kuzenidir. Romulus, Roma şehri’ni beraber kurduğu kardeşi Remus’u öldürerek tahtın tek sahibi olmuştur. Remus, Romulus ile dalga geçtiği için Romulus’un Remus’u öldürdüğü sanılır. Gerçekte yaşayıp, yaşamadığı bilinmeyen Romulus’un ..

Read more

Roma Mitolojisi ve Mitler Roma mitleri; edebiyat ve görsel sanatların temsil edildiği, antik Roma’nın efsanevi kökeni ve dini sistem ile ilişkin konu olan geleneksel hikayeler mevcuttur. Romalılar genellikle bu mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ile tedavi olmuşlardır. Öyküleri genellikle siyaset ahlak ve bir bireyin nasıl olarak kişisel bütünlüğü ..

Read more

Kelt soyundan gelenler bugün, Avrupa’ nın batı kıyılarına yerleşmişlerdir. Esas olarak Britanya, Galler, İskoçya, İrlanda ve Man Adasında yaşarlar. Eski yazılı kitabelere göre, bütün kıtaya yayılmışlardır. MÖ. 278′ de, gezgin bir topluluk Anadolu’ ya kadar giderek, oraya Galatia adını vermişlerdir. Keltler Romalıların yükselişine kadar dikkate alınması gereken bir güç oldular. Roma’ da Keltler tarafından MÖ385 ..

Read more