Tag : rüya

Baku: Japon efsanesinde Baku rüya yiyen bir varlıktır – gece yarısı evleri ziyaret edip, uyuyan insanların kabuslarını yiyen bir ruh. Efsaneye göre, tanrılar bütün canlıları yarattıktan sonra, arta kalan malzemeyle Baku’yu yaratmışlar. Bunun için bir ayının bedenine, bir kaplanın pençelerine, bir öküzün kuyruğuna ve bir gergedanın gözlerine sahiptir. Rüya ruhları içinde, Baku insanları kötü rüyaların ..

Read more

Rüya yorumu mitolojide bir çok kültürde rastlanan ve oldukça önemli bir konu. Bazı mitolojilerde rüyalar tanrılardan gelen mesajlar içerirken bazı mitolojilerin tamamı zaten rüyalar dayanıyor. Örneğin Aborjin Mitolojisi . Yunan Mitolojisi nin ise rüyalar ve uyku ile bağlantılı tanrıları vardır. Göklerde yaşayan gece tanrıçası “Nyx” ve yeraltı dünyasında ebedi karanlığa hükmeden tanrı “Erobus“un bir gün ..

Read more

Eski yunan mitolojisi’nde rüya ve uykuların hatta kabusların bile bir tanrısı olduğu anlatıla gelen söylenceler arasında yerini almıştır. Göklerde yaşayan gece tanrıçası “Nyx” ve yeraltı dünyasında ebedi karanlığa hükmeden tanrı “Erobus“un bir gün ikiz çocukları doğar. Bunlar “Thanatos” ve “Hypnos“dur. “Thanatos” ölümün tanrısı ve “Hypnos“da uykunun tanrısı olarak bilinir. Gecenin ve karanlığın insanlar da çağrıştırdığı ..

Read more

Zulu dilinde uykunun karşılığı “Butongo” dur. Yani yıldız tanrılarıyla bir oluş hali. Rüyanın karşılığı ise “İpupo” dur. Pupa fiili uçmak demektir. Dolayısıyla rüya gördüm demek “uçtum” anlamına gelir. Afrika’da biz, rüyamızda bir şey gördüğümüzde onu gün ışığında da gerçekleştirmek gerektiğine inanırız. Kişinin rüyalarını ciddiye alışı çok iyidir çünkü biz bir rüyayı gerçekleştirdiğinizde, rüyayı yapan ruhun ..

Read more

Düşzamanı Avustralya Aborjin mitolojisi üç temel şeye gönderme yapar: insan, toprak ve kutsal alan. Dünyanın yaratılışı sırasında, yani insan hayatı ortaya çıkmadan evvel, Düşzamanı adı verilen bir dönem yaşanmıştır. Avustralyalı Aborjinler, insanların yaratılıştan sonra aynı anda hem fiziksel dünyada hem de Düşzamanı nda yaşadığına inanıyordu. Buna göre hayatta ve ölümde, her birimizin bir parçası sonsuz ..

Read more