Tag : tanrı

Işık ve doğruluk tanrısı olarak bilinen Mithra; özellikle Hint ve Pers mitolojisinde yer edinmiş, MS 1-4. yy’da Roma İmparatorluğu askerleri arasında da inanışı yaygınlaşmış en eski tanrılardan biridir. "Kişileştirilmiş Sözleşme" adıyla da bilindiğinden insanlar arasındaki anlaşmaları kolaylaştırdığı ve insanların taahhütlerini yerine getirmesini sağladığına inanılmış; aynı zamanda Güneş’in Mithra’nın gözü olduğu, böylece gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağı ..

Read more

A Aak: [Maya] Kan’ın oğlu olan kaplumbağa prens. Kay, Koh, Moo ve Niete’nin kardeşi. Ab Kin Tek: [Maya]Çömlekçileri koruyan tanrı. Ab Kin Zoc: [Maya] Şiir tanrısı. Ac Yanto: : [Maya]Beyaz adamların tanrısı. Acan: [Maya]Şarap Tanrısı. Acantun: [Maya]Köyleri koruduğuna inanılan, taştan yapılmış putlar. Acat: [Maya/Aztek]Dövme sanatının ve dövme yapanların koruyucu tanrısı. Accla: [İnka]Güneş Tanrısıİnti’nin kutsal ateşinden korunmak için seçilen bakire kızlar. Güneş tutulması ya ..

Read more

AVRUPA ŞİMŞEK-GÖK GÜRÜLTÜSÜ TANRILARI Adad Storm God of Thundery Weather (Mezapotamya tanrısı) Ishkur (Mezapotamya mitolojisi) Jofur (Roma mitolojisi) Perendi (Arnavut mitolojisi) Perkunas (Litvanya mitolojisi) Perun (Slav mitolojisi) Pyerun (Slav mitolojisi) Thor (İskandinav mitolojisi) ASYA ŞİMŞEK-GÖK GÜRÜLTÜSÜ TANRILARI Adad (Babil-Asur mitolojisi) Ajisukitakahikone (Japon mitolojisi) Baal-Hadad (Suriye mitolojisi) Ishkur (Babil-Asur mitolojisi) Lei Gong (Çin mitolojisi) Lei-zi (Çin) ..

Read more