Tag : yunan

Zeus’ un neredeyse altmış farklı tanrıça ve kadından çocukları olduğu sanılmaktadır; eşlerinden biri de Dione dır. İsmi, Zeus’un dişil versiyonudur; ‘Diana’ ve ‘Jüpiter’ kelimeleriyle aynı kökten türetilmiştir. Kendisi de en eski tanrıçalardan biri olan Afrod itm annesidir, bu nedenle Dione’nin Yunan mitolojisindeki yeri toprak ana Gaia ya benzer. Eski metinlerde Dione’den üstünkörü bahsedilir fakat ona ..

Devamını oku

Biraz hüzünlü bir karakter olan bahar tanrıçası Persephone, Zeus ve Demeter in kızıdır ve hikayesi mevsimlerin değişimini açıklamak için kullanılır. Demeter kızını ona şehvetle yaklaşan tanrılardan korumaya çalışsa da, Persephone birgün çayırda çiçek toplarken yeraltı tanrısı Hades ortaya çıkıp onu kaçırarak karısı yapınca Demeter in tüm çabaları boşa gider. Bu tecavüz karşısında öfkeden deliye dönen ..

Devamını oku

Ebedi “aşk ve arzu” ile özdeşleştirilmiş bir diğer Yunan tanrısı olan Adonis bitkilerin ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Öyle yakışıklıdır ki henüz yeniyetmeyken bile aşk tanrıçası Afrodit in dikkatini çekmeyi başarır. Afrodit kendi sorumluluğu altındaki genç Adonis’ i, yokluğunda gözkulak olması için bahar tanrıçası ve yeraltının kraliçesi Persephone ye bırakır. Persephone Adonis’e tutulur ve vakit geldiğinde ..

Devamını oku

Toprak tanrıçası ve her şeyin anası olan Gaia, Yunan tanrılarının anaerkil figürüdür. Tüm tanrılar onun Uranos la (Gök), Ponfus’la (Deniz) ve Tartarus’la (Yeraltı) birleşmelerinden doğmuştur. “Toprak ana” figürünün öğelerine birçok başka inanç sisteminde de rastlanır, Yunan mitolojisindeki varlığının da önceki dönemlerden mitolojik bir kalıntı olduğu düşünülür. Gaia, üstlendiği annelik rolüne rağmen, beladan uzak durmaz. Oğlu ..

Devamını oku

Zeus tanrıların babası da olsa Kronos un çocuğudur. Kronos ise Gaia (Toprak) ve Uranos un (Gök) oğludur. Kronos, kızkardeşi Rhea ile evlenir ve birlikte Olimpos Dağı’nın tanrı ve tanrıçalarım yaratırlar. Bu çocukların arasında Zeus’un yanı sıra Hera (aynı zamanda karısıolan), Hades ve Poseidon da vardır. Kronos, cennetin güçlerini babası Uranos’tan, onu sivri bir orakla hadım ..

Devamını oku

Hephaistos ateşin, volkanların, madeni eşyalarla heykelin tanrısıdır ve Yunan sanatında taşıdığı çekiç ve maşayla, ayrıca eşeğe biner halde tasvir edilmiştir. Hephaistos’ un kendi ellerinden çıkmış bir zırh takımını hediye olarak almak en büyük onurdur; Aşil’m Homeros’un İlyada’sında savaşa giderken aldığı gibi. Olimpos Dağı’ndaki diğer tanrıların zırhlarını da Hephaistos yapmıştır. El işlerindeki maharetine ve zarafetine rağmen, ..

Devamını oku

Yeraltınm Efendisi Hades’ in öfkeli bir mizaca sahip olduğunun düşünülmesine şaşmamak gerek. Hades ismi, herkesin ölümden sonra gönderildiği yeraltı dünyasına verilen addır. Hıristiyanlıktaki cennet ve cehennemin aksine Yunanlıların ölüler için tek bir mekanı vardır. Ama Hades’te de birçok farklı yer bulunur, bunların bir kısmı da diğerlerinden çok daha caziptir. Yunan mitolojisine göre Hades’e girip de ..

Devamını oku

Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, savaşın ve çarpışma için duyulan vahşi arzunun vücut bulmuş halidir; savaşla ilişkilendirilen tek Yunan tanrısı olmasa da bu konuda özel bir yere sahiptir. Örneğin Hephaistos silah ve zırh yaparken, Athena Yunanlılara rehberlik eder ve onlara savaş için haklı sebepler sunar. Yunan edebiyatındaki savaş hikayelerinde Ares’in gazabının etkilerinden sıkça bahsedilir. ..

Devamını oku

Athena, Yunan mitolojisinin en sevilip sayılan tanrıçalarından biridir. Çevresindekilerin aksine, intikam peşinde hareket etmeye ve hıncını ölümlülerden çıkarma âdeti yoktur. Bilgelikten dürüstlüğe, cesaretten savaştaki yırtıcılığa, Yunan kültürünün tüm soylu öğeleri onda vücut bulmuştur sanki. Hamile annesi Metis’i yutan Zeus’un kafasından, zırhına bürünmüş, maceraya hazır vaziyette çıkmıştır. Bu olağanüstü özelliklerin bir araya gelişi, Athena yı hukuk ..

Devamını oku

Yunanlıların “aşk” için iki sözcüğü vardır: “Agape” derin ve ruhani bir aşkı ifade eder; “eros” ise fiziksel arzu ve ihtiyaçları. “Erotik” sözcüğü bu tür bir aşktan gelir. Yunan sanatında çoğunlukla kanatları, gümüşten yayı ve okuyla resmedilen Eros’un cinsel arzuyu ateşlediği düşünülür. Eros a plastik sanatlarda ve edebiyatta yakıştırılan karakter özellikleri zaman içinde değişir. Erken Yunan ..

Devamını oku