Tag : yunan

Hemera Yunan ilkel tanrılarından birisi olup günün kişileştirilmiş formuydu. Hesiod’un Theogony adlı eserine göre göre, Erebus ve Nyx’in (gecenin tanrıçası) kızıydı. Hemera, Nyx’in girdiği gibi Tartarus’tan hemen ayrılmakta tersine Hemera döndüğünde bu sefer Nyx ayrılmaktaydı. Cicero’nun De Natura Deorum adlı eserinde Uranus’un tanrı kabul edilmesi durumunda Dies’in de (Hemera) tanrı kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Hemera, ..

Read more

Hesiodos’un bu eseri Prometheus miti hakkındaki en eski örnek olarak kabul edilmektedir. Bu, insanların, atalarımız olan ırka nasıl dönüştüklerinin hikayesidir. O zamanlarda, tanrılar ve insanlar yeryüzünde hep beraber yaşamaktadırlar. İlk insan hakkında net bir bilgi olmasa da Tanrılar tarafından muhtemelen Kronos zamanında yaratıldıkları tahmin edilmektedir. Bahsedilen insanlar, açlık, çalışmak, yorulmak gibi olgulardan haberdar değillerdir. Ölüm ..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Yunan mitolojisindeki ilk tanrıçalardan olan Nyx gecenin vücut bulmuş hali olarak kabul edilir. İlk Yunan Tanrısı Kaos‘tan doğan Niks gece tanrıçasıdır. Sembolü ay ve yıldızdır. Nyx’in çok güzel olduğu söylenir. Doğum yeri dünya değil Gaia’dır. Evi Hades’in evinin altındadır. İnsanlığı hem iyi hem de kötü bir şekilde etkileyebilmektedir. İnsan ırkına uyku ve ölüm getirebilme yeteneğine ..

Read more

Hades’in yönettiği yeraltı dünyasının bekçisi olarak bilinen Kerberos, Yunan mitolojisinde ikiside canavar olarak geçen Typhon ve Ekhidna‘nın çiftleşmesi ile dünyaya gelir. Kerberos ölüler ülkesinin bekçisidir. Görevi ise dirilerin ölüler ülkesine girmesini, girenin ise bir daha dışarıya çıkmasını engellemektir. Bu canavar, kimi kaynaklarda üç başlı kimi anlatımlarda elli ve yüz başlı bir köpek olarak gösterilir. Bu korkunç ..

Read more

Bir deniz tanrıçası olan Thetis, Nereus ile Doris’in kızıdır. Thetis, aynı zamanda büyük Yunan kahramanı Akhilleus’un da annesidir Çok güzel bir tanrıça olan Thetis’e, tanrılar tanrısı Zeus ve deniz tanrısı Poseidon aşık olur. Ancak bir anlatıma göre tanrıça Themis, bir başkasına göre ise ateş hırsızı Prometheus, Zeus’a Thetis’ten doğacak çocuğun babasından üstün olacağını söyler. Kendilerinden ..

Read more

Efsanevi tek gözlü devler olan Cyclop(Kiklop)’lar, başlarda volkanik demir ocağında Hephaistos’a yardım eden yaratıcı zanaatkarlar olarak görülmüştür. Hatta Hades’in görünmezlik miğferi, Zeus’un yıldırım silahı ve Poseidon’un çatal mızrağı gibi özel silahları da onlar tasarlamıştır. Ancak aynı zamanda kanunları tanımayan, insan yiyen devler olarak da tasvir ..

Read more

Bir boğayla Europa ya da Pasiphae arasındaki ilişki sonucu, yarı insan yarı boğa olarak doğan bir canavardır. Girit’in efsane hükümdarı Kral Minos’un kaçılması imkansız labirentinde yaşar. Atina’yla olan bir anlaşmazlık sonucunda her yıl yedişer genç adam ve kadının kara yelkenli bir gemiyle Girit’e getirilip Minotor’a kurb..

Read more

Adları Stheino, Euryale ve Medusa olan Gorgonlar bir zamanlar güzellikleri ile nam salmışlardı. Ne var ki Poseidon’la bir gece birlikte olan Medusa, aşk yeri olarak Athena’nın tapınaklarından birini seçince tanrıça onu fal taşına benzeyen gözleri, ağzından dışarı sarkan dili, kocaman dişleriyle pençeleri olan ve baktığında insanları taşa çeviren bir canavara dönü..

Read more

Yunan mitolojisinde bir kadının yüzü ve göğüslerine, bir aslanın bedenine, bir kuşun kanatlarına sahip olan bir canavar olarak geçen Sfenks, Echidna’nın ya Orthus’tan ya da Typhon’dan olan kızıdır. Tanrıça Hera onu Thebai’ye bir lanet olarak göndermiştir. Şehre giren geçitlerden birinde, yolcuları durdurarak tarihin en ünlü bulmacasın sorar, bilemeyenleri ya boğarak öldürür ya da orac..

Read more