Tag : yunan

Vergilius’un Aeneis’inde daha fazla ayrıntıyla anlatılan bir başka Yunan masalı da Truva Atı ile ilgilidir. Truva Atı’nın hikayesi, Yunanlıların, Zeus un kızı ve Yunanistan’daki Sparta’nın kralı Menelaus un eşi olan ve tanrıça Venüs tarafından Truvalı Paris’e hediye edilen Helen’i geri almak için verdikleri on yıllık Truva Savaşı’nın sonlarına doğru gerçekleşir. Savaş neredeyse on yıldır durmak ..

Devamını oku

Bu trajik aşk hikayesini en güzel şekilde Ovidius, bir şiir derlemesi olan ve kelebeklerden defne ağacına kadar her şeyin kaynağını anlatan çeşit çeşit mitler içeren Metamorfozlarrıda anlatır. Orfe ve Eurydike birbirlerine çok âşıktırlar, ancak evlendikten kısa bir süre sonra Eurydike bir yılan ısırması sonucunda ölür. Orfe kederden mahvolur ve onu hayata lirinin büyüleyici tınısından başka ..

Devamını oku

İkarus ve zanaatkar babası Daidalus’ un hikayesi, bize tevazünün önemini anlatan hüzünlü, ahlaki bir hikayedir. Bu mitle Çin mitolojisindeki Kua Fu arasında benzerlikler vardır, bu da farklı medeniyetlerin evrensel hayat derslerini benzer alegorilerle anlatmasına güzel bir örnek teşkil eder. Yunan mitolojisine göre ikarus ve Daidalus Girit’te, Daidalus’un Kral Minos için yaptığı labirentte tutsaktır. Minos un ..

Devamını oku

Europa, sadece Jüpiter’in uydularından birine değil, Avrupa kıtasına da adını vermiştir. Tüm kaynaklarda güzel, soylu bir kadın olarak tasvir edilir; öyle güzeldir ki Zeus onu baştan çıkarabilmek için çareyi evcil bir beyaz boğaya dönüşmekte bulur. Europa pek de zararlı görünmeyen bu hayvana yaklaşır, onu okşayıp çiçeklerle süslemeye koyulur. Sonunda boğanın sırtına çıkmaya karar verir, işte ..

Devamını oku

Midas’ın simyayla imtihanının beklenmedik bir meyvesi, Sart Çayı’ndaki altının gidip bir başka adamı çok zengin etmesidir. Kroisos in hikayelerinde olgusal gerçeklikle mit birbirine karışır. Kroisos’in, M.O. 6. yüzyılda, bugünkü Türkiye topraklarının çoğuna egemen olan Lidya’nın son kralı olduğunu biliyoruz. Fakat muazzam zenginliği yüzünden kısa sürede bir efsane karakterine dönüşmüştür, hatta aradan geçen zamanla bu efsane ..

Devamını oku

Çeşitli şekillerde anlatılan bu hikayenin orjinali, Yunanlılar tarafından bugün Ege Denizi’nin Türkiye kıyılarında yer alan Sart Çayı’nda neden altın bulunduğunu açıklamak için kullanılırdı. Yaptığı bir iyilik karşılığında Dionysos, Kral Midas’a bir dilek dileme hakki tanır. Kral bir an bile düşünmeden dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ister. Kral Midas bir süreliğine muhteşem bir hayat sürer: Bu ..

Devamını oku

Bir kahin, Argos kralı Akrisios’a, kızı Danae ’nin oğlu tarafından öldürüleceğini söylemiştir; bu da kralı kızını taliplerin meraklı gözlerinden uzakta bir yere kapamaya sürükler. Bu önleme rağmen, Zeus altından bir yağmur olarak gelip Danae yi hamile bırakır. Danae, Perseus u dünyaya getirdiği zaman ana-oğul Akrisios tarafından denize atılır, ama Seriphos adasına çıkmayı başarırlar. Perseus büyüyüp ..

Devamını oku

Herakles daha çok Roma mitolojisindeki ismiyle, yani Herkül olarak tanınır. Olağanüstü gücü, kıvrak zekası lan bir karakter olmuştur. Mitsel bir savaşçıdan ölümsüz bir tanrıya dönüşmüş ve daha sonra kendisine bu şekilde tapınılmıştır. Zeus ve ölümlü Alcmene nin (Zeus un Alcmene’ nin kocası görünüşüne bürünmesi sonucunda doğan) çocuğudur. Zeus un karısı Hera’ nin da bu nedenle ..

Devamını oku

Zeus’ un neredeyse altmış farklı tanrıça ve kadından çocukları olduğu sanılmaktadır; eşlerinden biri de Dione dır. İsmi, Zeus’un dişil versiyonudur; ‘Diana’ ve ‘Jüpiter’ kelimeleriyle aynı kökten türetilmiştir. Kendisi de en eski tanrıçalardan biri olan Afrod itm annesidir, bu nedenle Dione’nin Yunan mitolojisindeki yeri toprak ana Gaia ya benzer. Eski metinlerde Dione’den üstünkörü bahsedilir fakat ona ..

Devamını oku

Biraz hüzünlü bir karakter olan bahar tanrıçası Persephone, Zeus ve Demeter in kızıdır ve hikayesi mevsimlerin değişimini açıklamak için kullanılır. Demeter kızını ona şehvetle yaklaşan tanrılardan korumaya çalışsa da, Persephone birgün çayırda çiçek toplarken yeraltı tanrısı Hades ortaya çıkıp onu kaçırarak karısı yapınca Demeter in tüm çabaları boşa gider. Bu tecavüz karşısında öfkeden deliye dönen ..

Devamını oku