Tag : yunan

İris, gökkuşağı ile sembolize edilen bir Antik Yunan tanrıçasıdır. "Denizin gizemlerinin" tanrısı Thaumas ile Zeus tarafından Peliadlarla birlikte Ülker Takımyıldızı’na dönüştürülen tanrıça Elektra’nın kızlarıdır. Tanrı Zeus tarafından kendisine gökyüzünden yeryüzüne haber taşıma görevi verilmiştir. Bu sayede tanrı Zeus’un, tanrıça Hera’nın ve bazı diğer tanrı ve tanrıçaların olumlu haberlerini insanlara hep İris iletmiştir. Her ne kadar ..

Read more

ANA TANRIÇA Tabiatın dolayısıyla yeryüzündeki hayatın kaynağı ve tüm tanrıların annesi olduğuna inanılan başlangıç figürü olup, çeşitli kültürlerde farklı görünümlerde tasvir edilmiştir. Yunan MitolojisiGaia veya Gaea adıyla bilinmekte olup gökyüzü, okyanus ve tanrılar dâhil yaşayan tüm canlıları doğurduğuna inanılmaktaydı. Germen MitolojisiTöton ana tanrıçası Erda veya Urd‘un adı İngilizce dünya anlamına gelen ‘earth’ kelimesiyle de ilişkili ..

Read more

Prenses Andromeda’nın annesi Kassiope, ‘Nereid’ adı verilen su perilerinden daha güzel olduğuyla övünerek deniz tanrısı Poseidon’u kızdırmış, öfkeli tanrı ceza olarak bir deniz canavarını Etiyopya’yı yıkıp dökmesi için göndermiştir. Ammon kâhininden canavarı durdurmanın tek yolunun bakire Andromeda’yı kurban etmek olduğunu öğrenen Etiyopyalılar, babasını ikna ettikten sonra kızı deniz kenarındaki kayalara bağlamıştır. Gorgon seferinden dönerken kızı ..

Read more

Phanes Orphic gelenekte ilk Yunan tanrılarından olan üreme tanrısıydı. Yunan söylencelerinde Phanes, genellikle Eros ve Mithras ile özdeşleştrilmiş, genellikle bir yılanla dolaşık kozmik bir yumurtadan çıkan bir tanrı olarak tasvir ed..

Read more

Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür. Zeus’un Metis’ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Horae ve Moirae’nin annesidir. Kendisi öfkeli veya cezalandırıcı değildir. Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında, o sessiz kalır ve onun yerine Nemesis gerekli karşılığı, cezayı verir. Themis, aynı zamanda kâhindir, ..

Read more

Nemesis aynı zamanda Marathon’nun kuzeyinde bulunan Rhamnous şehrinde bir tapınağı olduğu için Rhamnousia veya Rhamnusia (“Rhamnous tanrıçası”) olarak da adlandırılmakta olan intikam tanrıçasıydı. Nemesis, “kaçınılmaz” anlamına gelen Adrasteia (veya Adrestia) olarak da tanınmaktaydı. Kutsal İntikam, Helenistik dünya görüşünde ana tema olup, Sophocles trajedileri ve diğer birçok edebi eserde yoğun olarak kusursuz bir adaleti sağlanmasında kullanılmıştır. ..

Read more

Hemera Yunan ilkel tanrılarından birisi olup günün kişileştirilmiş formuydu. Hesiod’un Theogony adlı eserine göre göre, Erebus ve Nyx’in (gecenin tanrıçası) kızıydı. Hemera, Nyx’in girdiği gibi Tartarus’tan hemen ayrılmakta tersine Hemera döndüğünde bu sefer Nyx ayrılmaktaydı. Cicero’nun De Natura Deorum adlı eserinde Uranus’un tanrı kabul edilmesi durumunda Dies’in de (Hemera) tanrı kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Hemera, ..

Read more

Hesiodos’un bu eseri Prometheus miti hakkındaki en eski örnek olarak kabul edilmektedir. Bu, insanların, atalarımız olan ırka nasıl dönüştüklerinin hikayesidir. O zamanlarda, tanrılar ve insanlar yeryüzünde hep beraber yaşamaktadırlar. İlk insan hakkında net bir bilgi olmasa da Tanrılar tarafından muhtemelen Kronos zamanında yaratıldıkları tahmin edilmektedir. Bahsedilen insanlar, açlık, çalışmak, yorulmak gibi olgulardan haberdar değillerdir. Ölüm ..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Yunan mitolojisindeki ilk tanrıçalardan olan Nyx gecenin vücut bulmuş hali olarak kabul edilir. İlk Yunan Tanrısı Kaos‘tan doğan Niks gece tanrıçasıdır. Sembolü ay ve yıldızdır. Nyx’in çok güzel olduğu söylenir. Doğum yeri dünya değil Gaia’dır. Evi Hades’in evinin altındadır. İnsanlığı hem iyi hem de kötü bir şekilde etkileyebilmektedir. İnsan ırkına uyku ve ölüm getirebilme yeteneğine ..

Read more