Tag : yunan

Ebedi “aşk ve arzu” ile özdeşleştirilmiş bir diğer Yunan tanrısı olan Adonis bitkilerin ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Öyle yakışıklıdır ki henüz yeniyetmeyken bile aşk tanrıçası Afrodit in dikkatini çekmeyi başarır. Afrodit kendi sorumluluğu altındaki genç Adonis’ i, yokluğunda gözkulak olması için bahar tanrıçası ve yeraltının kraliçesi Persephone ye bırakır. Persephone Adonis’e tutulur ve vakit geldiğinde ..

Devamını oku

Toprak tanrıçası ve her şeyin anası olan Gaia, Yunan tanrılarının anaerkil figürüdür. Tüm tanrılar onun Uranos la (Gök), Ponfus’la (Deniz) ve Tartarus’la (Yeraltı) birleşmelerinden doğmuştur. “Toprak ana” figürünün öğelerine birçok başka inanç sisteminde de rastlanır, Yunan mitolojisindeki varlığının da önceki dönemlerden mitolojik bir kalıntı olduğu düşünülür. Gaia, üstlendiği annelik rolüne rağmen, beladan uzak durmaz. Oğlu ..

Devamını oku

Zeus tanrıların babası da olsa Kronos un çocuğudur. Kronos ise Gaia (Toprak) ve Uranos un (Gök) oğludur. Kronos, kızkardeşi Rhea ile evlenir ve birlikte Olimpos Dağı’nın tanrı ve tanrıçalarım yaratırlar. Bu çocukların arasında Zeus’un yanı sıra Hera (aynı zamanda karısıolan), Hades ve Poseidon da vardır. Kronos, cennetin güçlerini babası Uranos’tan, onu sivri bir orakla hadım ..

Devamını oku

Hephaistos ateşin, volkanların, madeni eşyalarla heykelin tanrısıdır ve Yunan sanatında taşıdığı çekiç ve maşayla, ayrıca eşeğe biner halde tasvir edilmiştir. Hephaistos’ un kendi ellerinden çıkmış bir zırh takımını hediye olarak almak en büyük onurdur; Aşil’m Homeros’un İlyada’sında savaşa giderken aldığı gibi. Olimpos Dağı’ndaki diğer tanrıların zırhlarını da Hephaistos yapmıştır. El işlerindeki maharetine ve zarafetine rağmen, ..

Devamını oku

Yeraltınm Efendisi Hades’ in öfkeli bir mizaca sahip olduğunun düşünülmesine şaşmamak gerek. Hades ismi, herkesin ölümden sonra gönderildiği yeraltı dünyasına verilen addır. Hıristiyanlıktaki cennet ve cehennemin aksine Yunanlıların ölüler için tek bir mekanı vardır. Ama Hades’te de birçok farklı yer bulunur, bunların bir kısmı da diğerlerinden çok daha caziptir. Yunan mitolojisine göre Hades’e girip de ..

Devamını oku

Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, savaşın ve çarpışma için duyulan vahşi arzunun vücut bulmuş halidir; savaşla ilişkilendirilen tek Yunan tanrısı olmasa da bu konuda özel bir yere sahiptir. Örneğin Hephaistos silah ve zırh yaparken, Athena Yunanlılara rehberlik eder ve onlara savaş için haklı sebepler sunar. Yunan edebiyatındaki savaş hikayelerinde Ares’in gazabının etkilerinden sıkça bahsedilir. ..

Devamını oku

Athena, Yunan mitolojisinin en sevilip sayılan tanrıçalarından biridir. Çevresindekilerin aksine, intikam peşinde hareket etmeye ve hıncını ölümlülerden çıkarma âdeti yoktur. Bilgelikten dürüstlüğe, cesaretten savaştaki yırtıcılığa, Yunan kültürünün tüm soylu öğeleri onda vücut bulmuştur sanki. Hamile annesi Metis’i yutan Zeus’un kafasından, zırhına bürünmüş, maceraya hazır vaziyette çıkmıştır. Bu olağanüstü özelliklerin bir araya gelişi, Athena yı hukuk ..

Devamını oku

Yunanlıların “aşk” için iki sözcüğü vardır: “Agape” derin ve ruhani bir aşkı ifade eder; “eros” ise fiziksel arzu ve ihtiyaçları. “Erotik” sözcüğü bu tür bir aşktan gelir. Yunan sanatında çoğunlukla kanatları, gümüşten yayı ve okuyla resmedilen Eros’un cinsel arzuyu ateşlediği düşünülür. Eros a plastik sanatlarda ve edebiyatta yakıştırılan karakter özellikleri zaman içinde değişir. Erken Yunan ..

Devamını oku

Aşk, arzu ve güzellik tanrıçası Afrodit’in dünyasında her şeyin huzurlu olmasını bekleyebilirsiniz fakat aslında ateş tanrısı Hephaistos’un karısı ve savaş tanrısı Ares’in sevgilisi olarak koşuşturmalı bir hayatı vardır. Güzelliğinin birçok Yunan mitinin merkezinde yer alan on yıllık Troya Savaşı’nı tetiklediği söylenir. Bunlardan sadece birkaçını saymak gerekirse Troya Atı, Aşil, Odysseus, Aeneas ve Roma şehrinin ortaya ..

Devamını oku

Titanlardan olan Iapetos ile Okeanos kızı Klymene’nin birleşmesi sonucu 4 çocuk dünyaya gelir. Bunlar; Atlas, Menoitios, Prometheus ve Epimentheus’tur. Hesiodos, evrenin yaradılışını ve tanrı soylarını anlattığı Theogonia (Tanrıların Doğuşu) eserinde bu olayı şu şekilde anlatır; Iapetos aldı Klymene’yi,Güzel topuklu Okeanos kızını,Girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu:Azgın yürekli Atlas tanrı.Sonra getirdi dünyaya Menoitios’uO kendini çok ..

Devamını oku