İrlanda Mitoloji Karakterleri

  Karakter, Mitoloji

Tanrıça Morrigan

Mórrígan veya Morrígan (“Büyük Tanrıça” veya “Hayalet Tanrıça”), Morrígu, Morríghan veya Mor-Ríoghain olarak, zaman zamansa çoğul bir şekildeMorrígna olarak da anılan İrlanda mitolojisi figürü. Her ne kadar metinlerde açık bir şekilde bir tanrıça olarak tanımlanmasa da, önceleri bir tanrıçaymış gibi gözükmektedir.

Egemenlik, kehânet, savaş ve savaş alanındaki ölümle ilişkilendirilen Morrígan gerek tek başına gerekse üçlü tanrıça olarak ele alınabilir. bununla birlikte üçlü tanrıça gruplaması kesin değildir; en yaygın üçlü Morrígan, Badb, ve Machayken Nemain, Fea, Anann ve diğerleriyle de üçlü tanrıça görüldüğüne rastlanılabilir. Üçlü tanrıça formunda üçlemeyi oluşturan tanrıçaların her birinin savaşın farklı bir yönünü temsil ettiği söylenebilir. Genel olarak Morrígan, Cermen Valkyrielerle karşılaştırılabilecek bir tür savaş tanrıçası olsa da, özellikle büyükbaş hayvanlarla ilişkilendirilmiş olması zenginlik, bereket ve toprak ile de ilgili bir rolü olduğu fikrini yaratmıştır.
Genellikle karga veya kuzgun formunda olan Morrígan’ın karga formunda savaşçıların üzerinde uçtuğuna inanılır, Ulster Döngüsüde ise yılanbalığı, kurt ve inek formlarını almaktadır.

Ulster Döngüsü

İrlanda mitolojisi, Hıristiyanlık öncesi İrlandalılara ait mitolojilerin günümüze kadar taşınan kalıntılardır. Hıristiyanlık’a geçiş sürecinde mitolojinin bütünüyle saklanamamasına rağmen, Orta Çağ İrlanda edebiyatında dini anlamlarından yoksun bir biçimde korunarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Kelt mitolojisinin dalları arasında en kapsamlı ve en korunmuş olanı İrlanda mitolojisidir. El yazmalarının birçoğu kaybolmuş olsa da, kalıntılardan dört belirgin döngü tanımlanmıştır: Mitolojik Döngü, Ulster Döngüsü, Fenian Döngüsü ve Tarihi Döngü.

Ayrıca bu döngülerde yeri olmayan mitolojik metinler de bulunmaktadır.

Morrígan’ın ilk görüldüğü anlatılar Ulster Döngüsündeki hikâyelerdir ki bu hikâyelerde tek bir birey olarak betimlenir, hikâyelerin kahramanı Cúchulainn ile belirsiz bir ilişkisi vardır. Táin Bó Regamna’de, Cúchulainn, Morrígan ile, Morrígan Cúchulainn’in bölgesinden bir düveyi götürürken görür. Morrígan’ı tanımayan Cúchulainn, ona meydan okur ve hakaret eder; bu sebeple de onun düşmanlığını kazanır. Bir sürü tehditte bulunan Morrígan ise, gelecekteki bir savaşta Cúchulain’in öldürüleceği kehânetinde de bulunur. Ona garip bir şekilde, “Senin ölümünü koruyorum” der.

Morrígan ayrıca, Táin Bó Cuailngede ve Cúchulainn’in ölümünü anlatan masalın bir sürümünde de geçer.

Erkek

Abartach

Abhean

Áengus Mac ind Óc

Ai

Balor

Bodb Dearg

Bres

Brian, Iuchar and Iucharba

Cian, Cu and Cethen

Creidhne

Cú Roí

The Dagda

Dian Cecht

Elatha

The fianna: Fionn, Goll, & Diarmuid

Goibniu

Lir

Luchtaine

Lugh

Mac Cuill, Mac Cecht and Mac Gréine

Manannan Mac Lir

Miach

Midir

Mug Ruith

Neit

Nuada

Oghma

Tethra

Kadın

Aibell

Aimend

Áine

Airmed

Anann

Badb

Banba

Bébinn

Bé Chuille

Birog

Boann

Brigid

Caer

Canola

Carmun

Cessair

Cethlenn

Cliodhna

Danu

Ériu

Étaín

Ethlinn

Ethne

Fand

Fionnuala

Fodla

Lí Ban

Macha

Morrígan

Nemain

Niamh

Plor na mBan

Sheela na Gig

Tailtiu

Yorum yaz