Kaos

  Efsane

Kaos (Khaos)

Birçok köklü milletin kendisine ait bir yaratılış hikayesi vardır. (Hint, Türk, İskandinav vb.) Bu hikayeler ile insanoğlu, dünyanın, insanlığın, diğer canlıların ve cansız varlıkların nasıl oluştuğu sorusuna cevap verirler. Yunan mitolojisinde de bu sorulara cevap vermek için bir yaratılış hikayesi vardır. Dünyanın yaratılışı hikayesi Yunan mitolojisinde farklı şekilde anlatılan görüşler olsa da en çok kabul görür görüşler önceden bahsettiğimiz halk ozanı olan Homeros ve Hesiod tarafından iki farklı şekilde anlatılır.

Homeros’un anlatılarında Okeanos ve Tethys tüm tanrıların başlangıcıdır. Her şey Okeanos ve Tethys’in birlikteliğinden sonra başlar.

Günümüzde en çok halk ozanı Hesiod’un görüşü kabul görür. Hesiod’un anlatılarında Yunan mitolojisine göre her şeyden önce karanlık bir boşluk vardı. Yunan mitolojisinin ilkel tanrısal varlık olarak gördüğü bu boşluğa Khaos deniliyordu. Khaos önce Gaia ve Uranos’u yaratır. (Gaia’yı ilk medeniyetlerdeki “Toprak Ana” olgusu ile bağdaştırabiliriz.) Uranos ise gökyüzünü temsil ederdi. Gaia ve Uranos’un yaratılışı ile Khaos Yunan mitolojisindeki görevini tamamlar ve unutulur. Gaia ve Uranos’un birleşmelerinden 12 Titan doğar. Bunlar: Kronos, Rhea, İapetos, Okeanos, Tethys, Hyperion, Krios, Koios, Themis, Theia, Mnemosyne, Phoebe’dir. Titanlardan sonra hayat verdikleri üç Kyklop Brontes, (Gök gürültüsü) Steropes, (Parıltı) ve Arges (Şimşek) adlarını alır. Son olarak elli baş ve yüz kola sahip Kottos, (Öfke) Briareus, (Güç) ve Gyes (Dehşet) adındaki 3 Hekatonkheiri yarattılar. Uranos, Hekatonkheir ve Kyklopların sahip oldukları devasa güç ve korkutucu görünüşleri sebebi ile yer altına hapseder. Yani Gaia’nın karnına geri koyar. Bu işkenceden canı çok yanan Gaia, Uranos’ a karşı bir tuzak kurar. Oğlu Kronos’u babasına karşı kışkırtır. Uranos’un Gaia’nın yanına birlikte olmak için geldiği bir zamanda Kronos, Gaia’dan aldığı çelik tırpan ile Babası Uranos’u hadım eder. Yönetimi babasından devralan Kronos tutsak olan Hekatonkheir ve Kyklopları serbest bırakır. Ancak Hekatonkheir ve Kyklopları kontrol altına alamayınca tekrar onları Gaia’nın içine hapseder. Uranos’un kesilen organından akan meniler yeryüzüne düşer. Bu yüzden Gaia tekrar hamile kalır. Bu hamilelik sonucu doğan çocuklar hakkında farklı görüşler vardır. Gigantların, Erinslerin, Nymphaların ve Aphrodith’in bu şekilde doğduğu anlatılır.

Bir cevap “Kaos”

Yorum yaz