Category : Karakter

Kore mitolojisinde, ateş köpekleri, gelecek olayları öngörebildikleri ve halkı koruyabildikleri söylenen doğaüstü varlıklardır. Bu köpekler, genellikle Komaon veya Karak adı verilen Şamanlar tarafından kontrol edilir ve bir ruh köpeği olarak kabul edilirler. Ayrıca, ateş köpekleri genellikle çeşitli efsanelerde yer almaktadır. Örneğin, bazı efsanelerde ateş köpekleri, Kore Tanrıçası Cheong-ryong’un sadık koruyucularıdır ve ona saldıran düşmanları ateşle ..

Read more

Prenses Andromeda’nın annesi Kassiope, ‘Nereid’ adı verilen su perilerinden daha güzel olduğuyla övünerek deniz tanrısı Poseidon’u kızdırmış, öfkeli tanrı ceza olarak bir deniz canavarını Etiyopya’yı yıkıp dökmesi için göndermiştir. Ammon kâhininden canavarı durdurmanın tek yolunun bakire Andromeda’yı kurban etmek olduğunu öğrenen Etiyopyalılar, babasını ikna ettikten sonra kızı deniz kenarındaki kayalara bağlamıştır. Gorgon seferinden dönerken kızı ..

Read more

Hades’in yönettiği yeraltı dünyasının bekçisi olarak bilinen Kerberos, Yunan mitolojisinde ikiside canavar olarak geçen Typhon ve Ekhidna‘nın çiftleşmesi ile dünyaya gelir. Kerberos ölüler ülkesinin bekçisidir. Görevi ise dirilerin ölüler ülkesine girmesini, girenin ise bir daha dışarıya çıkmasını engellemektir. Bu canavar, kimi kaynaklarda üç başlı kimi anlatımlarda elli ve yüz başlı bir köpek olarak gösterilir. Bu korkunç ..

Read more

Efsanevi tek gözlü devler olan Cyclop(Kiklop)’lar, başlarda volkanik demir ocağında Hephaistos’a yardım eden yaratıcı zanaatkarlar olarak görülmüştür. Hatta Hades’in görünmezlik miğferi, Zeus’un yıldırım silahı ve Poseidon’un çatal mızrağı gibi özel silahları da onlar tasarlamıştır. Ancak aynı zamanda kanunları tanımayan, insan yiyen devler olarak da tasvir ..

Read more

Bir boğayla Europa ya da Pasiphae arasındaki ilişki sonucu, yarı insan yarı boğa olarak doğan bir canavardır. Girit’in efsane hükümdarı Kral Minos’un kaçılması imkansız labirentinde yaşar. Atina’yla olan bir anlaşmazlık sonucunda her yıl yedişer genç adam ve kadının kara yelkenli bir gemiyle Girit’e getirilip Minotor’a kurb..

Read more

Yunan mitolojisinde bir kadının yüzü ve göğüslerine, bir aslanın bedenine, bir kuşun kanatlarına sahip olan bir canavar olarak geçen Sfenks, Echidna’nın ya Orthus’tan ya da Typhon’dan olan kızıdır. Tanrıça Hera onu Thebai’ye bir lanet olarak göndermiştir. Şehre giren geçitlerden birinde, yolcuları durdurarak tarihin en ünlü bulmacasın sorar, bilemeyenleri ya boğarak öldürür ya da orac..

Read more

Yunan mitolojisinde bir çok hayvanın birleşiminden oluşmuş, ağzından alev çıkaran bir yaratıktır. Chimer(Kimera)İ aslan başlı ve gövdeli, gövdesinin ortasında keçi başı olan, yılan kuyruklu bir varlıktır. Bazı tasvirlerde arka tarafı ejderha olarak gösterilir. Çok güçlü olan bu yaratığı Bellerophon, kanatlı atı Pegasusla saldırarak yerin 7 kat altına yollar. Anlatılan efsanelere göre hala Chimera’nın ağzından çıkan ..

Read more

Amymone Pınarı’nın yakınlarındaki bir çınar ağacı altında Ekhidna Hydra adı verilen bir canavar dünyaya gelir. Hydra(Hidra), katillerin günahlarından arınmak için yıkanmaya geldikleri Lerna Gölü kenarında yaşamaktadır. Yunan mitolojisinde çok başlı bir yaratık olarak geçen Hydra(Hidra)’nın zehirli bir nefes..

Read more

Gözlerinden ateş fışkırtan, korkunç, yılan benzeri canavardır. Diğer mağlup Titanlarla birlikte Tartaros’a kapatıldığında, Toprak Ana Gaia’nın rahmine düşmüştür. Neredeyse bütün yaratıkların atası sayılır. Yunanlılara göre Typhon, kendisini dünyanın hükümdarı, tanrıların tanrısı ilan etmek için çaba gösterir ancak daha yeni zafer kazanmış olan Zeus, onu çok güçlü bir yıldırım silahıyla yok eder. Sicilya’da ki Etna Yanardağı’nın ..

Read more

Japon mitolojisinin temel kaynağı olan Kojiki’de yer alan beş önemli kadın figürünün karakteristik özelliklerini genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:  (1) İzanami: İzanagi ve İzanami, dünya üzerindeki yaşamı başlatma gibi önemli bir görev üstlenerek yeryüzüne iner ve dünya üzerindeki ilk çifti meydana getirir. Bu evlilikte daha çok İzanami’nin öne çıktığı görülür. İzanami, bir yandan çeşitli ..

Read more