Kategori : Karakter

Abahan – Türk Mitolojisinde efsânevi hakan. Aba Han, Apa Han veya Abakan (Abağan, Abığan) Han olarak da bilinir. Abakan boyunun ve Hakasların atası olarak kabul edilir. ÖzellikleriAltın Göl’de yaşadığına inanılır. Yağmur yağdırdığı ve Altayları koruduğu inanışı yaygındır. Bir söylentiye göre Abakan Irmağı’nın adı, kıyısında yaşayan Aba Han (“Ayı Han”) adlı bir savaşçının atıyla birlikte bu ..

Devamını oku

Oğuz doğduğu zaman yüzü mavi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözü ve saçı, kasları siyahtı. Annesinin memesinden ilk sütü emdikten sonra bir daha emmedi. Lakırdı etmeye başladı. Yiyecek istedi. Kırk günde büyüdü. Dolaşıp oynuyordu. Oğuz’un ayakları öküze vücudu kurda, göğsü ayıya benzerdi. Böğürleri kıllı idi. At sürüsü güder, beygire binerek avlanırdı. Günler, geceler geçti. Delikanlı oldu. ..

Devamını oku

İkarus ve zanaatkar babası Daidalus’ un hikayesi, bize tevazünün önemini anlatan hüzünlü, ahlaki bir hikayedir. Bu mitle Çin mitolojisindeki Kua Fu arasında benzerlikler vardır, bu da farklı medeniyetlerin evrensel hayat derslerini benzer alegorilerle anlatmasına güzel bir örnek teşkil eder. Yunan mitolojisine göre ikarus ve Daidalus Girit’te, Daidalus’un Kral Minos için yaptığı labirentte tutsaktır. Minos un ..

Devamını oku

Europa, sadece Jüpiter’in uydularından birine değil, Avrupa kıtasına da adını vermiştir. Tüm kaynaklarda güzel, soylu bir kadın olarak tasvir edilir; öyle güzeldir ki Zeus onu baştan çıkarabilmek için çareyi evcil bir beyaz boğaya dönüşmekte bulur. Europa pek de zararlı görünmeyen bu hayvana yaklaşır, onu okşayıp çiçeklerle süslemeye koyulur. Sonunda boğanın sırtına çıkmaya karar verir, işte ..

Devamını oku

Yunanlılara dair kahramanca özelliklerin tümünü taşıyan bir başka cesur ve mert karakter olan Theseus, her ikisi de Aethra ile ilişkiye girmiş olan Aegeus Kralı nın ve deniz tanrısı Poseidon un oğludur. Bu iki babalılık durumu ona hem prens benzeri bir konum sağlar, hem de onu tanrısal olana yakınlaştırıp ihtiyaç duyduğu zaman tanrıları yardımına çağırabilmesine olanak ..

Devamını oku

Midas’ın simyayla imtihanının beklenmedik bir meyvesi, Sart Çayı’ndaki altının gidip bir başka adamı çok zengin etmesidir. Kroisos in hikayelerinde olgusal gerçeklikle mit birbirine karışır. Kroisos’in, M.O. 6. yüzyılda, bugünkü Türkiye topraklarının çoğuna egemen olan Lidya’nın son kralı olduğunu biliyoruz. Fakat muazzam zenginliği yüzünden kısa sürede bir efsane karakterine dönüşmüştür, hatta aradan geçen zamanla bu efsane ..

Devamını oku

Herakles daha çok Roma mitolojisindeki ismiyle, yani Herkül olarak tanınır. Olağanüstü gücü, kıvrak zekası lan bir karakter olmuştur. Mitsel bir savaşçıdan ölümsüz bir tanrıya dönüşmüş ve daha sonra kendisine bu şekilde tapınılmıştır. Zeus ve ölümlü Alcmene nin (Zeus un Alcmene’ nin kocası görünüşüne bürünmesi sonucunda doğan) çocuğudur. Zeus un karısı Hera’ nin da bu nedenle ..

Devamını oku

Tukyu’ ların ataları Çinli’ lerin (sı-hayı) dedikleri batı denizi sahillerinde otururdu. Komşu hükümdarlardan bir bunların yurdunu basarak, kadın, erkek, çocuk ve önlerine gelenleri kılıçtan geçirdi. Bunlardan ancak on yaşında bir erkek çocuk kalabildi. Bu da elleri, ayakları kesilmiş olarak bir bataklığa atıldı. Çocuk orada açlıktan, yaralarından akan fazla kandan ölmek üzere iken, bir dışı kurt ..

Devamını oku

Pteskawin olarak da bilinen Beyaz Bufalo Kadım mitini birkaç ova kabilesi birden anlatır. Pteskawin, bu kabilelere ayinleri getiren kişi olarak bilinir; bu, dünya üzerinde birçok medeniyetin ruhani geleneklerini anlamlandırmak için atfettikleri bir roldür. Yemeğin kıt olduğu bir zaman, iki genç avcı avlanmak için gün doğmadan yola çıkar. Uzun bir yol katetmelerine rağmen halklarını beslemek için ..

Devamını oku

Dinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) adındaki bir filozoftur. Şantung eyaletinde doğmuş ve orada ölmüştür. O zamandan beri eyalet Çinlilerce kutsal sayılır. Konfüçyüs ‘ün hayatında başarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. O ‘nun en önemli özelliklerinden biri kendine aşırı güvenidir. Bütün hayatı boyunca insanları, iyiye, doğruya ve Şerefli bir yaşamaya yönelten, inandığı prensipleri yaymak için kitap ..

Devamını oku