Kategori : Karakter

Helen (Helene) veya Truvalı Helen, Menelaos’un karısıdır. Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadınıdır. Çeşitli efsanelere göre Zeus’un fani bir kadından olan tek kızıdır. Sparta kraliçesi Leda ile kuğu kılığına girmiş tanrı Zeus’un kaçamağından doğan bir kızdır. Ve Truva’dan kaçabilmeyi de Zeus ve Aphrodite’e borçlu olduğu söylenir. İlyada’nın ve çevrim şiirlerinin ..

Devamını oku

Anadolu’da Destânî Türk Edebiyatı ve Dede Korkut Hikâyelerinin Genel Özellikleri XIV. asırda halk toplulukları arasında, ordularda, hudut boylarında, sazlarla şiir söyleyen halk ozanları, gün geçtikçe, çoğalıyordu. Bu asırlarda yaşanılan bol vak’alı, çok hareketli hayat ve kahramanlık hâdiseleri, söylenen şiirlerle, anlatılan hikayelerin ana vak’alarıydı. Diğer taraftan, eski ve yeni İslam ve Türk-İslam kahramanlan etrâfında manzum, mensur ..

Devamını oku

= Akhilleus – Aşil = Akhilleus Yunan mythos’una en çok konu olmuş kişidir. Homeros’un büyük İlyada destanı aslında İlyon, yani Troya şehrinin destanı değil, Akhilleus’un destanıdır, bu kahramanın bir eylemiyle başlar, bir eylemiyle biter. Ne var ki İlyada’da anlatılan olaylar Akhilleus efsanesinin ancak çok kısa bir bölümüdür. Bu kahraman üstüne ilkçağın başından sonuna dek uydurulan ..

Devamını oku

En az tanrı, tanrıçalar kadar bol olan karakterler, kahramanlar için ayrı ayrı sayfalar açmak elbette mümkündü fakat bu hem okunurluğu zorlaştıracağı hem de zahmetli olacağı için çoğunu bir sayfada toplamaya karar verdik. Nasıl olsa aramada bulunuyorlar. Akdeniz Mitolojisi (Yunan – Roma) Abas: İlyada’da adı geçen Abant’lar boyuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa’nun ..

Devamını oku

Tanrıça Morrigan Mórrígan veya Morrígan (“Büyük Tanrıça” veya “Hayalet Tanrıça”), Morrígu, Morríghan veya Mor-Ríoghain olarak, zaman zamansa çoğul bir şekildeMorrígna olarak da anılan İrlanda mitolojisi figürü. Her ne kadar metinlerde açık bir şekilde bir tanrıça olarak tanımlanmasa da, önceleri bir tanrıçaymış gibi gözükmektedir. Egemenlik, kehânet, savaş ve savaş alanındaki ölümle ilişkilendirilen Morrígan gerek tek başına ..

Devamını oku

Tarihsel Arkaplan Gılgamış Destanı, Homeros’un İlyada ve Odysseia’yı yazmasından en az bin üç yüz yıl önce çivi yazısıyla kil tabletler üzerine yazılmıştır. Bununla birlikte ilk tablet, Asur’un son büyük kralı olan ve MÖ 668 ile MÖ 627 yılları arasında hüküm süren Asur-banibal’ın kitaplığının bulunduğu Ninova’da 1845’te kazılar başlayana kadar bulunamamıştır. Yirmi beş bin tablet arasında ..

Devamını oku

Erkek Amaethon – Tarım tanrısı Arawn – İşlenmiş toprak tanrısı ve vahşi avın lideri Avalloc – Beli – Bilgi tanrısı Bran the Blessed – Babasının yokluğunda İngiltere’yi koruyacak olan kahraman tanrı Caswallawn – Cativellauni kabilesinin koruyucu tanrısı Culhwch – İsmini taşıyan kavimin kahramanı Dwyfan – Kayıp Galler tufan mitolojisinin kahramanı Dylan Eil Ton -Deniz tanrısı ..

Devamını oku