Category : Mit

Hesiodos’un bu eseri Prometheus miti hakkındaki en eski örnek olarak kabul edilmektedir. Bu, insanların, atalarımız olan ırka nasıl dönüştüklerinin hikayesidir. O zamanlarda, tanrılar ve insanlar yeryüzünde hep beraber yaşamaktadırlar. İlk insan hakkında net bir bilgi olmasa da Tanrılar tarafından muhtemelen Kronos zamanında yaratıldıkları tahmin edilmektedir. Bahsedilen insanlar, açlık, çalışmak, yorulmak gibi olgulardan haberdar değillerdir. Ölüm ..

Read more

Reenkarnasyon, yani eski Türkçe şekliyle ‘tenasüh’ ruhun bir canlıdan ötekine, bazen de insandan hayvana ya da hayvandan insana geçmesi anlamına gelen tarih kadar eski bir dini inanç. Felsefede buna ‘ruh göçü’ veya ‘ruh sıçraması’ deniyor. Özetle, insanın bedeni ölünce, ölümsüz ruhu başka bir canlıya geçiyor. Ölen birinin kişiliğinin bazı durumlarda başka bir canlının vücuduna girerek ..

Read more

Titan, Yunan mitolojisinde, Uranüs‘ün (Cennet) ve Gaia‘nın (Dünya) çocuklarından herhangi biri ve onların soyundan gelenlerdir. Hesiod’un Theogony’sine göre 12 orijinal Titan vardı: Okeanos, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus ve Kronos kardeşler ve Thea, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe ve Tethys kardeşler. Gaia’nın kışkırtmasıyla Titanlar, onları yeraltı dünyasında (Tartarus) susturan babalarına isyan ettiler. Kronos’un önderliğinde Uranüs’ü görevden aldılar ..

Read more

ATEŞ, Pek çok kültürde kutsal sayılırken, ezoterik öğretilerde insanla özdeşleştirilmiş hatta ışığının bedeni ısısının ise ruhu olduğu düşünülmüştür. Ateşe tapınmanın güneş kültünün devamı ya da bir parçası olduğu yaygın kanaattir. Ateş ile ilgili İnanışlarÇoğu kültürde ateşe tükürmenin, su dökerek söndürmenin, içine saç, tırnak vs. atmanın uğursuzluk getireceğine inanılmış, hatta Anadolu’da Vilavilairevo’da gece geleneksel Beqa ateş ..

Read more

Nors mitolojisinin masallarında, aralara bütün dünyanın sonunu getirecek dehşet verici bir felakete göndermeler serpiştirilmiştir. Ragnarok (hükümdarların sonu) olarak da bilinen ve gelecekte bir zamanda gerçekleşecek olan bu olayda, Odinin krallığının sonu gelecek, ayrıca önemli diğer birçok tanrı da tahtan düşecektir. Bu korkutucu kıyametin birkaç alameti olacaktır. Üç yıllık sonsuz bir kış her şeyi başlatacak ve ..

Read more

Yunanlılar ve Romalıların kahraman ya da tanrı olarak insan formuna soktuğu birçok doğa unsurundan biri de rüzgarlardı. Aiolos, rüzgar bekçisidir ve Aerteis te Juno, ona Aeneas’ın filosunun Roma’ya hızla ulaşmasına yardımcı olan rüzgarlar çıkarması için eş olarak bir su perisi teklif eder. Kuzey rüzgarı Latincede ‘Aquilo’ ve Yunancada ‘Borealis’ diye anılır (Kuzey Işıklan’na da bu ..

Read more

Ovid, Metamorfozlar adlı teleolojik şiirlerinde ahududu meyvesinin niçin kırmızı olduğunu trajik bir aşk hikayesine bağlayarak anlatır. Uzak Babil diyarında, Pyramus adında genç bir oğlan, Thisbe adında bir kızın komşusudur. Çocukken yakın arkadaş olan Pyramus ve Thisbe, ergenlik çağında birbirlerine âşık olurlar. Ancak ailelerin arası iyi değildir, dolayısıyla iki taraf da evlenmelerine müsaade etmez. İki âşık ..

Read more

Bu trajik aşk hikayesini en güzel şekilde Ovidius, bir şiir derlemesi olan ve kelebeklerden defne ağacına kadar her şeyin kaynağını anlatan çeşit çeşit mitler içeren Metamorfozlarrıda anlatır. Orfe ve Eurydike birbirlerine çok âşıktırlar, ancak evlendikten kısa bir süre sonra Eurydike bir yılan ısırması sonucunda ölür. Orfe kederden mahvolur ve onu hayata lirinin büyüleyici tınısından başka ..

Read more

Burçlar, mitlerin bir uygarlıktan diğerine nasıl yayılabileceğine dair mükemmel bir örnektir. ‘Zodyak’ terimi esasen ‘hayvanlar çemberi’ anlamına gelir; her biri ayrı bir hayvan simgesiyle temsil edilen ve on iki bölümden oluşan dairesel bir astrolojik tabloya verilen Yunanca bir isimdir. Ancak bu kavramın kökü Yunanlılardan da öncesine, Sümerliler ve (günümüzün Irak’ı) Babil’e kadar dayanır. Hatta bazı ..

Read more

Yunanlılara dair kahramanca özelliklerin tümünü taşıyan bir başka cesur ve mert karakter olan Theseus, her ikisi de Aethra ile ilişkiye girmiş olan Aegeus Kralı nın ve deniz tanrısı Poseidon un oğludur. Bu iki babalılık durumu ona hem prens benzeri bir konum sağlar, hem de onu tanrısal olana yakınlaştırıp ihtiyaç duyduğu zaman tanrıları yardımına çağırabilmesine olanak ..

Read more