Kategori : Mit

Koji-Ki’ye göre başlangıçta Çinlilerin Yin ve Yang prensibiyle benzer eril ve dişil düalist prensipler İn ve Yo kozmik bir yumurta içinde uyku halindeyken yumurta çatlamış gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrılmış su yeryüzüne yayılmıştır. Kuni-Toko-Taçi adlı ilk tanrı, 7 tanrı soyundan sonra ise ilk insan çifti İzanagi ile İzanami ortaya çıkmıştır. Tufan suları geri çekilmeye başlayınca ..

Devamını oku

Dünya Ağacı kavramı dünya mitolojilerinin pek çoğunun merkezinde yer alır . Mayalara göre Dünya Ağacı (Wacah Chan) evrenin esasmı oluşturuyordu ve Maya halkının ufuktan cennete doğru çıktığını düşündükleri Samanyolu’na dair astrolojik gözlemlerine dayanıyordu. Dünya Ağacı’nm kökleri yeraltı dünyasının (Xibalba) derinliklerine iner; gövdesi ortada, ölümlülerin dünyasındadır; kutsal dalları ise cennete uzanır. Bazen ağacın gövdesinin sürüngensi yaratıklardan ..

Devamını oku

Hızlı Roadrunner’la maceralarından hatırladığımız çizgi film karakteri Hain Çakal, aslında Lakota kabilesine ait bir Amerika Yerlisi mitinden esinlenmiştir. Mitin eski versiyonunda bu cingöz, arkadaşı örümcek ruh, iktome ile ovalarda gezinirken karşısına devasa bir kaya çıkar. Çakal, kayanın içindeki ulu ruhu ve hayatı fark ederek bunun İya olduğunu anlar. Bu yüzden sarındığı battaniyeyi çıkarır ve sıcak ..

Devamını oku

Pteskawin olarak da bilinen Beyaz Bufalo Kadım mitini birkaç ova kabilesi birden anlatır. Pteskawin, bu kabilelere ayinleri getiren kişi olarak bilinir; bu, dünya üzerinde birçok medeniyetin ruhani geleneklerini anlamlandırmak için atfettikleri bir roldür. Yemeğin kıt olduğu bir zaman, iki genç avcı avlanmak için gün doğmadan yola çıkar. Uzun bir yol katetmelerine rağmen halklarını beslemek için ..

Devamını oku

Yedi Şans Tanrısı(Shichi Fukujin) Japon mitolojisinde önemli bir yere sahiptirler. Hepsi birer erdemi simgeler: Dürüstlük, Şans, Onur, Neşe, Uzun Ömür, Mutluluk, Bilgelik. Bu tanrılar Budist, Hinduist, Taoist ve Şintoist tanrı veya şeytanlarından seçilerek 17. yüzyılda gruplaştıklarına inanılan Japon Folklor Tanrılarına dahil edildi. Japon efsanelerine göre, bu tanrılar içi hazinelerle dolu Takarabune adlı gemi ile herkese ..

Devamını oku

Mezopotamya’da Yaratılış Mezopotamya’daki ülkelerin mitolojilerinde güneş ve ay tanrıları yaratıcı nitelikleriyle önem taşırken, Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısı Helios (Grimal, 2012: 239) ve Ay Tanrıçası Selene (Grimal, 2012: 709) olarak adlandırılmaktadır. Gök Tanrı ve Tanrıçaları güneş ve ayın gümüş ve altın ışınlarıyla süslenerek tanrısal bir görünüşe sahip olarak parıldadıkları belirtilmektedir (Arda, 1999: 4). Değişik bölgelerde yaşamış ..

Devamını oku

Yaşam ağacı kavramın kökeni tarih-öncesi denilen devirlere kadar uzanan, başta Asya şamanist gelenekleri olmak üzere, pek çok gelenekte rastlanan bir semboldür. Türk geleneğinde yaşam ağacı Yakut ve Altay Türkleri’nde yaşam ağacına Dünya Ağacı da denir. Eski Türk geleneğine göre, bu, Dünya’yı ortasından (göbeğinden) öte-âleme ve Demir-Kazık Yıldızı’na (Kutup Yıldızı) bağlayan, dalları vasıtasıyla şamanlara yeryüzünden yüksek ..

Devamını oku

Teotihuacan (ya da okunuşuyla Teotihuakan) günümüzde Kolomb-öncesi Kuzey Amerika’nın en ünlü kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler tarafından kurulduğu ve niçin aniden terkedildiği halen açıklığa kavuşmamış bu kadim şehrin kuruluş tarihi hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kentten söz eden -hiyeroglifik olmayan- hiçbir metin ve belge bulunmamaktadır. Gizemleri Teotihuacan kentiyle ilgili gizemlerden biri kentte yaşayanların henüz ..

Devamını oku

Agasaya Sami Tanrıça Ah Chuy Kak Maya Maya Tanrı Ah Cun Can Maya Tanrı Ah Hulneb Maya Tanrı Ahulane Maya Tanrı Anahita İran Tanrıça Anath Sami Tanrıça Andraste Kelt Tanrıça Ankt Mısır Tanrıça Anouke Mısır Tanrıça Aray Ermeni Tanrı Ares Yunan Tanrı Ashur Asur Tanrı Athena Yunan Tanrıça Badb Kelt Tanrıça Beg-Tse Tibet Tanrı Belatu-Cadros ..

Devamını oku

Rüya yorumu mitolojide bir çok kültürde rastlanan ve oldukça önemli bir konu. Bazı mitolojilerde rüyalar tanrılardan gelen mesajlar içerirken bazı mitolojilerin tamamı zaten rüyalar dayanıyor. Örneğin Aborjin Mitolojisi . Yunan Mitolojisi nin ise rüyalar ve uyku ile bağlantılı tanrıları vardır. Göklerde yaşayan gece tanrıçası “Nyx” ve yeraltı dünyasında ebedi karanlığa hükmeden tanrı “Erobus“un bir gün ..

Devamını oku