Category : Mitoloji

Normanlar, ya da diğer adıyla “Kuzey İnsanları”, İskandinavya’nın Kuzey Avrupa ülkelerinde, Viking Çağında, sekiz ile on birinci yüzyıllar arasında yaşamıştır. Nors dünyasının denizcilikteki hünerleriyle meşhur kaşifleri olan Vikingler, sandallarına binip Avrupa ve Batı Rusya topraklarını işgal etmiş, yağmalamış ve buralara yerleşmiştir. İskandinavya’nın Hıristiyanlaşmasından önce gelişen Nors mitolojisi, İskandinavya, Kuzey Almanya ve İzlanda’da anlatılan pagan tanrılarının, ..

Read more

A Aak: [Maya] Kan’ın oğlu olan kaplumbağa prens. Kay, Koh, Moo ve Niete’nin kardeşi. Ab Kin Tek: [Maya]Çömlekçileri koruyan tanrı. Ab Kin Zoc: [Maya] Şiir tanrısı. Ac Yanto: : [Maya]Beyaz adamların tanrısı. Acan: [Maya]Şarap Tanrısı. Acantun: [Maya]Köyleri koruduğuna inanılan, taştan yapılmış putlar. Acat: [Maya/Aztek]Dövme sanatının ve dövme yapanların koruyucu tanrısı. Accla: [İnka]Güneş Tanrısıİnti’nin kutsal ateşinden korunmak için seçilen bakire kızlar. Güneş tutulması ya ..

Read more

Eski Toltek uygarlığı, klasik sonrası dönemde Orta Meksika’ya, yaklaşık 900-1150 yıllarından Tollan (Tula) kentlerindeki evlerinden egemen oldu. Zengin bir dinsel yaşamları vardı ve uygarlıklarının zirvesi, Tüylü Yılan Quetzalcoatl kültünün yayılmasıyla damgalandı. Toltek toplumu savaşçı kültlerin hakimiyetindeydi ve tanrılarından iyilik kazanmanın bir yolu olarak insan kurban ederlerdi. Toltek Uygarlığı Toltekler, yaklaşık M.Ö. 750 ‘de Teotihuacán’ın düşmesinden ..

Read more

Afrika Akamba mitolojisi – Akan mitolojisi – Alur mitolojisi – Aşanti mitolojisi – Baluba mitolojisi – Bambara mitolojisi – Bambuti mitolojisi – Banyarwanda mitolojisi – Basari mitolojisi – Baule mitolojisi – Bavenda mitolojisi – Bazambi mitolojisi – Baziba mitolojisi – Buşongo mitolojisi – Dahomey mitolojisi (Fon) – Dinka mitolojisi – Dogon mitolojisi – Efik mitolojisi ..

Read more

Mapuçe Mitolojisi, Merkez ve Güney Şili ile Güneybatı Arjantin’de yaşayıp doğa ruhları (Bkz. Ngen) ile ata ruhlarına tapınan Mapuçe halkı bölgenin yerlisi olup, yaratılış söylencesi dâhil pek çok efsaneyi kuşaktan kuşağa günümüze dek aktarmayı başarmıştır. Mapuçe dininde maçi adı verilen ve yaşlı kadınlardan oluşan şamanlar kötülükleri kovmak, yağmur yağdırmak için ayin düzenlemekteydi. Şifalı otları kullanma konusunda ..

Read more

Abangui Paraguay civarında yaşayan Guarani halkının inanışında ay tanrısının adı olup, kendi burnunu kesmiş, burnunun gökyüzüne kaçması sonucu ay oluşmuştur. Abe Mango Turkano halkının inanışında tanrıların arasından gelip dokuma ve çömlek yapımını öğreten kültürel kahramanın adı olup, Page Abe’nin kızıdır. Abira Kolombiya Antilleri halkının inanışında yaratıcı tanrının adıdır. Adaheli Venezüella’da, Trinidad adasının karşısında güney Atlantik okyanusuna dökülen Orinoco nehri ..

Read more

A Ölüm Tanrısı Ah Puch’un ile özdeş olması muhtemel bir tanrının adı olup, kafasında bir salyangoz ve çapraz kemiklerle tasvir edilmektedir. Aak Kan’ın oğlu, Kay, Koh, Moo ve Niete’nin kardeşi olan kaplumbağa prensin adıdır. Ab Kin Tek Çömlek yapımı ve çömlekçilerin koruyucu tanrısıdır. Ah Bolom Tzacab, Ah Bolon Dz’acab Maya dilinde ‘yaprak burunlu tanrı’ anlamına gelip, yağmur ve yıldırımları ..

Read more

Zuniler(Zunicetekil Shiwi, çoğulA:shiwi ;İngilizce Zuni, Zuñi), ABD’de New Mexico’da yaşayan ve dilleri izole dillerden olan, Güneybatı Kızılderilileri kültür grubundan pueblo Kızılderili halkı. 10.228 etnik nüfustan ana dillerini konuşabilen Zunilerin sayısı 2000 sayımına göre 9.650 kişidir. Dilce bilinen akrabaları yoktur. Din : Zuni mitolojisi, ABD’nin güney batısında yaşayan Pueblo yerlilerinden Zuni Kızılderililerinin sözlü tarihi, kozmoloji, din ..

Read more

Yunan Mitolojisi ve Mitler Platon mitlerin altında yatan gücü fark etmiş ve bunu öğrencilerine de öğretmiştir. Tüm yaşanmış gelenekler gibi Yunan mitolojisinin gücü de kolektif doğasından gelmektedir. Belirli bir yazar tarafından yazılan hikayelerin efsanelerin tersine, bir mit, kendisini anlatan hikaye yazıcısı veya ondan yararlanan drama yazarının dinleyiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir sistemi ile kendi ayakları üzerinde ..

Read more

Toplum Mitoloji İlişkileri Kadim Yakındoğu Mitolojisi En eski ve en görkemli uygarlığın doğduğu yer Mezopotamya olan Kadim Yakındoğu‟dur. İnsanlığın gelişimi için büyük buluşlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, yazının ve paranın bulunması gibi birçok kültürel gelişim bu devirde sağlanmıştır. Kadim Yakındoğu kültüründe çok sayıda ve farklı tanrılara tapma gibi dinsel bir boyut ..

Read more