Category : Tanrı

Anu, Mezopotamya Mitolojisi‘nde Sümer, Akad ve Babil halklarının inanışında gök tanrının adı olup, Bel (Sümerce Enlil) ve Ea (Sümerce Enki) ile birlikte üç büyük tanrıdan birisi kabul edilmekte hatta tanrı (Sümerce “dingir”) ile eşanlamlı kullanılmaktaydı. Kült merkezi Uruk kenti olan Anu, yeryüzü (Ki) veya tanrıça Antum’un kocası kabul edilmekteydi. Daha düşük statüdeki diğer tanrılar Akad ..

Read more

Phanes Orphic gelenekte ilk Yunan tanrılarından olan üreme tanrısıydı. Yunan söylencelerinde Phanes, genellikle Eros ve Mithras ile özdeşleştrilmiş, genellikle bir yılanla dolaşık kozmik bir yumurtadan çıkan bir tanrı olarak tasvir ed..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Ra ismi yaratıcı güç anlamına gelmektedir. Mısırlılar kendilerini “Ra’nın sığırları” olarak adlandırır. Ra’nın diğer Mısır tanrıları üzerinde de etkisi çok büyüktür. Bazı tanrılar Ra’nın ismiyle anılır. Amun Amun-Ra, Montu Montu-Ra ve Horus Ra-Horakhty ismiyle anılmıştır. Güneş tanrısı Ra, Shu ve Tefnut’un babasıdır. Nut ve Geb’in büyükbabasıdır. Osiris, Seth, Isis, Nephthys’in ..

Read more

Kayra Han’dan Türk ve Altay mitolojisinde yaratıcı ve baş tanrı olarak bahsedilir. Farklı isimlerle anılmaktadır. Bunlar Kayır Han, Kayırkan gibidir. Oğuzlarda ise Krayir olarak bilinir. Altay, Tuva, Yakut ve Hakas mitolojilerinde Kayra Han’a sıklıkla rastlanır. Babası ilk tanrı olan Gök Tengri’dir. Annesi yoktur. Gök Tengri dışında herşeyi Kayra Han’ın yarattığına inanılır. Kayra Han’ın dört tane ..

Read more

Türkler tarafından kabul edilmiş olan en eski inanç sisteminin adı Gök Tanrı inancıdır. Bu inancın kökenleri Hunlara kadar dayanmaktadır. Bu inancı benimseyen Türkler tek tanrılarının Gök Tanrı olduğunu kabul etmiştir. Bu bilgi Orhun Kitabeleri’nde açıkça yer almaktadır. Bu inanç sisteminde en önemli ibadet dua olmuştur. Ayrıca bu inançta kurban kesmek adeti de görülmüştür. Gök Tengri’nin ..

Read more

Heimdall, İskandinav tanrılarının çoğu gibi tanrı Odin’in oğludur. İnsanlar için pek mümkün olmayan fakat tanrılar için mümkün olabilecek bir özelliği vardır. Heimdall’ın dokuz tane annesi vardır. Bazı kaynaklar Heimdall’ın dokuz annesinin, deniz devi Aegir’in dokuz kızı olduğunu söyler. Gökkuşağı köprüsü Bifrost’un tepesinde yaşamaktadır. Yaşadığı konuta Himinbjörg denir. Bir kuştan daha az uykuya ihtiyaç duyar. Görme ..

Read more

Loki, İskandinav mitolojisinde bir tanrıdır ve genellikle hem tanrılara hem de düşmanlarına oyun oynamayı sevdiği için genellikle ‘düzenbaz‘ tanrı olarak tanımlanır. Aldatıcı doğası ve özellikle tanrı Baldur’un ölümünde sahip olduğu pay nedeniyle birçok olumsuz çağrışımı vardır. Viking çağında Loki’ye herhangi bir inanış veya ona özgü bir kült bulunmamasına rağmen Loki’nin adı birçok efsanede geçmektedir. Loki’nin ..

Read more

Tanrı Balder, Odin ve Frigg’in oğlu, tanrıça Nanna’nın kocası, tanrı Forseti’nin babasıdır. Oğlu Forseti adalet tanrısıdır. Aesir tanrılar kabilesine mensuptur. Balder’in Hringham adında çok büyük bir gemisi vardır. Breidablik salonunda yaşamaktadır. Balder tanrıların en yakışıklısı olarak bilinir. Çok iyi huyludur. Bu özelliği sayesinde tüm tanrı ve tanrıçalar tarafından sevilmektedir. İskandinav mitolojisinin en sevilen tanrısı olmuştur. ..

Read more

Njord, İskandinav mitolojisi deniz tanrısıdır. Bunun yanı sıra rüzgar ve verimlilik ile de ilişkilendirilmiştir. O denizin tanrısıdır, fırtınaları yatıştırır, sıkıntılı gemilere yardım eder, elverişli rüzgarların esmesine sebep olur. Freyr ve Freyja’nın babasıdır. Njord ilk olarak kız kardeşi Nerthus ile evlenmiştir. Freyr ve Freyja’nın annesinin Nerthus olduğu düşünülmektedir. Daha sonra bir dev kızı olan Skadi ile ..

Read more