Kategori : Tanrı

ATEŞ, Pek çok kültürde kutsal sayılırken, ezoterik öğretilerde insanla özdeşleştirilmiş hatta ışığının bedeni ısısının ise ruhu olduğu düşünülmüştür. Ateşe tapınmanın güneş kültünün devamı ya da bir parçası olduğu yaygın kanaattir. Ateş ile ilgili İnanışlarÇoğu kültürde ateşe tükürmenin, su dökerek söndürmenin, içine saç, tırnak vs. atmanın uğursuzluk getireceğine inanılmış, hatta Anadolu’da Vilavilairevo’da gece geleneksel Beqa ateş ..

Devamını oku

Bir gün Odin başka bir işle uğraşırken bu fırsattan yararlanan Freyr, Odin’in ulu tahtına oturur. Dokuz dünyanın hepsini müthiş bir manzarayla gören Freyr in dikkatini devler ülkesi Jotunheim ve bu diyardaki Gerdr adında bir dişi dev çeker. Freyr, Gerdr’in güzelliğine kafayı takar, ancak derdini kimselere açamaz, zira kimseye Odin in tahtına oturduğunu söylemeye cesaret edemez. ..

Devamını oku

Odin’in oğlu Tyr, savaş tanrısıdır. İsmi, Hint-Avrupa dillerinde ‘tanrı’ anlamına gelen ‘Zeus’, ‘Jüpiter’ kelimeleriyle aynı kökten gelir. Tyr in görevi azılı kurt-canavar Fenrir i bağlayıp etkisiz hale getirmektir, ancak bu görev ona pahalıya patlar. Odin, diğer tanrılar ile birlikte onu sıkı gözetimde tutabilmek için Fenrir i Asgard’a getirir. Yaratığın büyümesinden endişelenen Odin, vahşi hayvanın Dokuz ..

Devamını oku

Dōsojin, yaygın olarak Kantō ve komşu bölgelerde tapılan bir Shinto tanrısının adıdır. Sae no kami (障の神) , Sai no kami (塞の神), Dōrokujin (道陸神) ya da Shakujin (石神, Taştan Tanrı) isimleriyle de anılırlar. Dōsojin’in sınırları, yolcuları ve o bölgede yaşayanları hastalık, afet ve kötü ruhlardan koruduklarına inanılır. Genellikle kayalar, direkler, heykeller üzerine oyulmuş bir şekilde bulunurlar. ..

Devamını oku

Ebedi “aşk ve arzu” ile özdeşleştirilmiş bir diğer Yunan tanrısı olan Adonis bitkilerin ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Öyle yakışıklıdır ki henüz yeniyetmeyken bile aşk tanrıçası Afrodit in dikkatini çekmeyi başarır. Afrodit kendi sorumluluğu altındaki genç Adonis’ i, yokluğunda gözkulak olması için bahar tanrıçası ve yeraltının kraliçesi Persephone ye bırakır. Persephone Adonis’e tutulur ve vakit geldiğinde ..

Devamını oku

Zeus tanrıların babası da olsa Kronos un çocuğudur. Kronos ise Gaia (Toprak) ve Uranos un (Gök) oğludur. Kronos, kızkardeşi Rhea ile evlenir ve birlikte Olimpos Dağı’nın tanrı ve tanrıçalarım yaratırlar. Bu çocukların arasında Zeus’un yanı sıra Hera (aynı zamanda karısıolan), Hades ve Poseidon da vardır. Kronos, cennetin güçlerini babası Uranos’tan, onu sivri bir orakla hadım ..

Devamını oku

Hephaistos ateşin, volkanların, madeni eşyalarla heykelin tanrısıdır ve Yunan sanatında taşıdığı çekiç ve maşayla, ayrıca eşeğe biner halde tasvir edilmiştir. Hephaistos’ un kendi ellerinden çıkmış bir zırh takımını hediye olarak almak en büyük onurdur; Aşil’m Homeros’un İlyada’sında savaşa giderken aldığı gibi. Olimpos Dağı’ndaki diğer tanrıların zırhlarını da Hephaistos yapmıştır. El işlerindeki maharetine ve zarafetine rağmen, ..

Devamını oku

Yeraltınm Efendisi Hades’ in öfkeli bir mizaca sahip olduğunun düşünülmesine şaşmamak gerek. Hades ismi, herkesin ölümden sonra gönderildiği yeraltı dünyasına verilen addır. Hıristiyanlıktaki cennet ve cehennemin aksine Yunanlıların ölüler için tek bir mekanı vardır. Ama Hades’te de birçok farklı yer bulunur, bunların bir kısmı da diğerlerinden çok daha caziptir. Yunan mitolojisine göre Hades’e girip de ..

Devamını oku

Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, savaşın ve çarpışma için duyulan vahşi arzunun vücut bulmuş halidir; savaşla ilişkilendirilen tek Yunan tanrısı olmasa da bu konuda özel bir yere sahiptir. Örneğin Hephaistos silah ve zırh yaparken, Athena Yunanlılara rehberlik eder ve onlara savaş için haklı sebepler sunar. Yunan edebiyatındaki savaş hikayelerinde Ares’in gazabının etkilerinden sıkça bahsedilir. ..

Devamını oku

Yunanlıların “aşk” için iki sözcüğü vardır: “Agape” derin ve ruhani bir aşkı ifade eder; “eros” ise fiziksel arzu ve ihtiyaçları. “Erotik” sözcüğü bu tür bir aşktan gelir. Yunan sanatında çoğunlukla kanatları, gümüşten yayı ve okuyla resmedilen Eros’un cinsel arzuyu ateşlediği düşünülür. Eros a plastik sanatlarda ve edebiyatta yakıştırılan karakter özellikleri zaman içinde değişir. Erken Yunan ..

Devamını oku