Kategori : Tanrı

Zeus tanrıların babası da olsa Kronos un çocuğudur. Kronos ise Gaia (Toprak) ve Uranos un (Gök) oğludur. Kronos, kızkardeşi Rhea ile evlenir ve birlikte Olimpos Dağı’nın tanrı ve tanrıçalarım yaratırlar. Bu çocukların arasında Zeus’un yanı sıra Hera (aynı zamanda karısıolan), Hades ve Poseidon da vardır. Kronos, cennetin güçlerini babası Uranos’tan, onu sivri bir orakla hadım ..

Devamını oku

Hephaistos ateşin, volkanların, madeni eşyalarla heykelin tanrısıdır ve Yunan sanatında taşıdığı çekiç ve maşayla, ayrıca eşeğe biner halde tasvir edilmiştir. Hephaistos’ un kendi ellerinden çıkmış bir zırh takımını hediye olarak almak en büyük onurdur; Aşil’m Homeros’un İlyada’sında savaşa giderken aldığı gibi. Olimpos Dağı’ndaki diğer tanrıların zırhlarını da Hephaistos yapmıştır. El işlerindeki maharetine ve zarafetine rağmen, ..

Devamını oku

Yeraltınm Efendisi Hades’ in öfkeli bir mizaca sahip olduğunun düşünülmesine şaşmamak gerek. Hades ismi, herkesin ölümden sonra gönderildiği yeraltı dünyasına verilen addır. Hıristiyanlıktaki cennet ve cehennemin aksine Yunanlıların ölüler için tek bir mekanı vardır. Ama Hades’te de birçok farklı yer bulunur, bunların bir kısmı da diğerlerinden çok daha caziptir. Yunan mitolojisine göre Hades’e girip de ..

Devamını oku

Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, savaşın ve çarpışma için duyulan vahşi arzunun vücut bulmuş halidir; savaşla ilişkilendirilen tek Yunan tanrısı olmasa da bu konuda özel bir yere sahiptir. Örneğin Hephaistos silah ve zırh yaparken, Athena Yunanlılara rehberlik eder ve onlara savaş için haklı sebepler sunar. Yunan edebiyatındaki savaş hikayelerinde Ares’in gazabının etkilerinden sıkça bahsedilir. ..

Devamını oku

Yunanlıların “aşk” için iki sözcüğü vardır: “Agape” derin ve ruhani bir aşkı ifade eder; “eros” ise fiziksel arzu ve ihtiyaçları. “Erotik” sözcüğü bu tür bir aşktan gelir. Yunan sanatında çoğunlukla kanatları, gümüşten yayı ve okuyla resmedilen Eros’un cinsel arzuyu ateşlediği düşünülür. Eros a plastik sanatlarda ve edebiyatta yakıştırılan karakter özellikleri zaman içinde değişir. Erken Yunan ..

Devamını oku

Titanlardan olan Iapetos ile Okeanos kızı Klymene’nin birleşmesi sonucu 4 çocuk dünyaya gelir. Bunlar; Atlas, Menoitios, Prometheus ve Epimentheus’tur. Hesiodos, evrenin yaradılışını ve tanrı soylarını anlattığı Theogonia (Tanrıların Doğuşu) eserinde bu olayı şu şekilde anlatır; Iapetos aldı Klymene’yi,Güzel topuklu Okeanos kızını,Girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu:Azgın yürekli Atlas tanrı.Sonra getirdi dünyaya Menoitios’uO kendini çok ..

Devamını oku

Poseidon genellikle öfkeli bir mizaca sahiptir. Deniz tanrısı olarak üç dişli yabasıyla deniz rüzgarları, tsunamiler ve anaforlar yaratır. Fakat suyuna gitmeyi başarabilirseniz, denizleri memnuniyetle sakinleştirir ve size hoş bir rüzgar hediye eder. Poseidon, Zeus ve Hades’in kardeşidir; bu üç kardeş babaları Kronos u devirdikten sonra dünyayı paylaşmak için birer çöp çeker. Zeus ve Poseidon un ..

Devamını oku

Tıpkı Maya tanrısı Chac gibi Tlaloc da Azteklerin yağmur, bereket ve tarım tanrısına cevabıdır. Görünüş olarak da ona şaşırtıcı derecede benzer, pörtlek gözleri ve ağzından fırlayan sivri dişleri vardır. Yağmuru, suyu ve dolayısıyla erzakları kontrol etmekte böyle kilit bir rol üstlendiği için Meksiko Vadisi etrafına Tlaloc adına tapınaklar dikilmiştir. Tlaloc un onuruna önemli törenler de ..

Devamını oku

Yazıyı ve takvimi icat eden, yaratılışın tanrısı Itzmanâ yüce gönüllüydü ve biraz kötü ruhlu bulabileceğimiz Tanrıça Ixchel ile evliydi. Ixchel, sarayını dünyaya yağdıracağı suların olduğu sarnıçlarla doldurur, büyük fırtınave seller yaratırdı. Itzmanâ tanrıların lideriydi ve onları tahtından yönetirdi. Aynı zamanda tıbbın koruyucu tanrısıydı. Maya halkına kültür, ritüeller ve bilgelik vermişti. Bazen her biri bu alanların ..

Devamını oku

Yağmur tanrısı Chac, Maya dini törenlerinde ve insan kurban etmede önemli bir figür olarak öne çıkar. Yırtıcı köpek dişleri, yuvalarından fırlayan, yağmur gözyaşlarının süzüldüğü kocaman gözleri, hortum gibi burnu ve sürüngensi bedeniyle, ünlü yıldırımlarını temsil eden yılan biçimli bir balta taşıyan Chac, nevi şahsına münhasır bir karakterdi. Diğer büyük Maya tanrıları gibi Chac da her ..

Devamını oku