Category : Tanrıça

Hemera Yunan ilkel tanrılarından birisi olup günün kişileştirilmiş formuydu. Hesiod’un Theogony adlı eserine göre göre, Erebus ve Nyx’in (gecenin tanrıçası) kızıydı. Hemera, Nyx’in girdiği gibi Tartarus’tan hemen ayrılmakta tersine Hemera döndüğünde bu sefer Nyx ayrılmaktaydı. Cicero’nun De Natura Deorum adlı eserinde Uranus’un tanrı kabul edilmesi durumunda Dies’in de (Hemera) tanrı kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Hemera, ..

Read more

Gerek Türkiye’de ve gerekse Avrupa’da yaşayan Manuş çingene grubu, “Ana Tanrıça” kelimesini karşılamak üzere “Desleskri-Day” kelimesini kullanmaktadırlar. Onların dinî inançlarında yaşattıkları “Durga”, “Bibijaka” ve “Kara Sara” gibi tanrıçalar, Hinduizm’de de önemli bir yere sahiptir. Tanrıçaların merkezinde dünyanın yaratıcısı, koruyucusu ve yokedicisi olan “Durga” bulunmaktadır. İlahilerde o, “büyük ana” ve “dünyanın ebedî anası” olarak takdim edilmektedir. ..

Read more

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir. Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) ..

Read more

Yunan mitolojisindeki ilk tanrıçalardan olan Nyx gecenin vücut bulmuş hali olarak kabul edilir. İlk Yunan Tanrısı Kaos‘tan doğan Niks gece tanrıçasıdır. Sembolü ay ve yıldızdır. Nyx’in çok güzel olduğu söylenir. Doğum yeri dünya değil Gaia’dır. Evi Hades’in evinin altındadır. İnsanlığı hem iyi hem de kötü bir şekilde etkileyebilmektedir. İnsan ırkına uyku ve ölüm getirebilme yeteneğine ..

Read more

Bir deniz tanrıçası olan Thetis, Nereus ile Doris’in kızıdır. Thetis, aynı zamanda büyük Yunan kahramanı Akhilleus’un da annesidir Çok güzel bir tanrıça olan Thetis’e, tanrılar tanrısı Zeus ve deniz tanrısı Poseidon aşık olur. Ancak bir anlatıma göre tanrıça Themis, bir başkasına göre ise ateş hırsızı Prometheus, Zeus’a Thetis’ten doğacak çocuğun babasından üstün olacağını söyler. Kendilerinden ..

Read more

Sif, bir İskandinav tanrıçasıdır ve savaşçı tanrı Thor‘un karısıydı. Kocasının mirası onun mirasına gölge düşürdü ama o bir zamanlar çok tanınan ve önemli bir tanrıydı. Buğdayın, doğurganlığın ve ailenin tanrıçasıydı. Tanrıçayı çevreleyen çok az ayrıntı var ama onun hakkında bildiklerimiz onun İskandinav halkı için çok önemli bir tanrı olduğunu gösteriyor. Sif’i içeren efsaneler çoktur ancak ..

Read more

Tanrıça – ailenin gökyüzü ve koruyucusu, yas, nehirler, koruma, ölüler, ocak, tabutlar, cenaze töreni ve hava İbadet yerleri – Abydos, Heliopolis, Senu, Het-sekhem ve genellikle Aşağı Mısır Dernek – Ptah-Tanen, Isis ve Min (doğurganlık tanrısı) Ebeveynler – Geb (Toprak) ve Nut (Gökyüzü) Kardeşler – Osiris, Isis, Set, Horus the Elder Consort – Set Sorunlu – ..

Read more

Mısır tanrıçası İsis, ibadeti 7.000 yıldan fazla süren güçlü ve etkili bir tanrıydı. Pek çok şey için saygı görüyordu, özellikle de insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarma becerisi. Yaşam ve sihir tanrıçası İsis, Osiris’i (kocasını) ölümden diriltmek için büyülü gücünü kullandı ve böylece ölümden sonraki yaşamın tanrısı olmasına yardım etti. Aynı zamanda şahin başlı tanrı ..

Read more

Antik Yunan dininde, Hestia ocağın bakire tanrıçasıdır, doğru aile düzeni, aile, ev ve devlettir. Yunan mitolojisinde Titanlar Kronos ve Rhea’nın ilk doğan çocuğudur. Geleneksel olarak, Yunan kültüründe Hestia, evdeki her kurban sırasında ilk adağı alırdı. Tanrıça Vesta, onun Romalı m..

Read more

Demeter, Yunan bereket, tarım, tahıllar ve kutsal yasaların tanrıçasıydı. Etki alanı yaşam ve ölüm döngüsüyle sınırlıdır. Demeter, bereket tanrıçası olarak bir mevsimde mahsulün verimini etkileme gücüne sahipti. Yokluğu ve inzivaya çekilmesi, genellikle kötü hasat ve dondurucu hava koşullarına neden oluyordu. Bununla birlikte, varlığı ilkbahar ve yaz mevsimlerini, bol büyüme ve refah dönemlerini başlattı. Eski Yunanlılar ..

Read more