Kategori : Tanrıça

ATEŞ, Pek çok kültürde kutsal sayılırken, ezoterik öğretilerde insanla özdeşleştirilmiş hatta ışığının bedeni ısısının ise ruhu olduğu düşünülmüştür. Ateşe tapınmanın güneş kültünün devamı ya da bir parçası olduğu yaygın kanaattir. Ateş ile ilgili İnanışlarÇoğu kültürde ateşe tükürmenin, su dökerek söndürmenin, içine saç, tırnak vs. atmanın uğursuzluk getireceğine inanılmış, hatta Anadolu’da Vilavilairevo’da gece geleneksel Beqa ateş ..

Devamını oku

Nors halkının üyeleri savaşta öldüklerinde ya Odinin sarayı Valhalla’ya, ya da Freyja nın Folkvangr köşküne götürülür. Odin in kadın savaşçıları onun Valkyrieleridir ve ölümsüzlük karşılığında, savaşta hangi savaşçıların ölüp hangilerinin sağ kalacağına karar verirler. Brynhildr bu ölümsüzlerden biridir ve iki kral arasındaki bir savaşta kaybeden tarafı seçmek onun görevidir. Odin in hangi kralın ölmesini istediğini ..

Devamını oku

Dişi dev Angrboda nın kızı, Fenrir in (vahşi kurt), Jormungand’ın (dünyanın çevresine sarılmış yılan) ve Sleipnirm (Odin in sekiz bacaklı atı) kızkardeşi olan Hel, ölüm tanrıçasıdır ve diğer tanrılar tarafından ürkünç yeraltı dünyasına sürülür. Kafa derisinin bir yarısının kafatasını tamamen gösterecek şekilde kalkık olmasıyla tamamlanan korkunç bir görünüşü vardır. Yeraltı dünyasının hükümdarı olan Hel, (ismi ..

Devamını oku

Deniz tanrısı Njord ve dişi dev Skadi’nin kızı, doğurganlık tanrısı Freyr in kardeşi olan Freyja’i aşk, güzellik ve cinselliğin tanrıçasıdır; bu özellikleriyle aynı zamanda Vanir in de baştanrıçasıdır. Kafa karıştırabilecek şekilde, diğer Germen mitolojilerine göre Freyja, büyükannesi ve Odin in eşi olan Frigg le aynı özelliklere sahiptir. İki karakter arasındaki bu tür örtüşmeler görmezden gelinemeyecek ..

Devamını oku

Zeus’ un neredeyse altmış farklı tanrıça ve kadından çocukları olduğu sanılmaktadır; eşlerinden biri de Dione dır. İsmi, Zeus’un dişil versiyonudur; ‘Diana’ ve ‘Jüpiter’ kelimeleriyle aynı kökten türetilmiştir. Kendisi de en eski tanrıçalardan biri olan Afrod itm annesidir, bu nedenle Dione’nin Yunan mitolojisindeki yeri toprak ana Gaia ya benzer. Eski metinlerde Dione’den üstünkörü bahsedilir fakat ona ..

Devamını oku

Biraz hüzünlü bir karakter olan bahar tanrıçası Persephone, Zeus ve Demeter in kızıdır ve hikayesi mevsimlerin değişimini açıklamak için kullanılır. Demeter kızını ona şehvetle yaklaşan tanrılardan korumaya çalışsa da, Persephone birgün çayırda çiçek toplarken yeraltı tanrısı Hades ortaya çıkıp onu kaçırarak karısı yapınca Demeter in tüm çabaları boşa gider. Bu tecavüz karşısında öfkeden deliye dönen ..

Devamını oku

Toprak tanrıçası ve her şeyin anası olan Gaia, Yunan tanrılarının anaerkil figürüdür. Tüm tanrılar onun Uranos la (Gök), Ponfus’la (Deniz) ve Tartarus’la (Yeraltı) birleşmelerinden doğmuştur. “Toprak ana” figürünün öğelerine birçok başka inanç sisteminde de rastlanır, Yunan mitolojisindeki varlığının da önceki dönemlerden mitolojik bir kalıntı olduğu düşünülür. Gaia, üstlendiği annelik rolüne rağmen, beladan uzak durmaz. Oğlu ..

Devamını oku

Amaterasu (天照), Amaterasu-ōmikami (天照大神/天照大御神) veya Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神), (Japonca: parlak gök), önemli şinto kamisi. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi’nin sol gözünden doğmuştur. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo’ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya’nın en önemli şinto tapınağı İse’de bu tanrıçaya tapınılır. Japon mitolojisi’nde cennetin yöneticisi ..

Devamını oku

Athena, Yunan mitolojisinin en sevilip sayılan tanrıçalarından biridir. Çevresindekilerin aksine, intikam peşinde hareket etmeye ve hıncını ölümlülerden çıkarma âdeti yoktur. Bilgelikten dürüstlüğe, cesaretten savaştaki yırtıcılığa, Yunan kültürünün tüm soylu öğeleri onda vücut bulmuştur sanki. Hamile annesi Metis’i yutan Zeus’un kafasından, zırhına bürünmüş, maceraya hazır vaziyette çıkmıştır. Bu olağanüstü özelliklerin bir araya gelişi, Athena yı hukuk ..

Devamını oku

Aşk, arzu ve güzellik tanrıçası Afrodit’in dünyasında her şeyin huzurlu olmasını bekleyebilirsiniz fakat aslında ateş tanrısı Hephaistos’un karısı ve savaş tanrısı Ares’in sevgilisi olarak koşuşturmalı bir hayatı vardır. Güzelliğinin birçok Yunan mitinin merkezinde yer alan on yıllık Troya Savaşı’nı tetiklediği söylenir. Bunlardan sadece birkaçını saymak gerekirse Troya Atı, Aşil, Odysseus, Aeneas ve Roma şehrinin ortaya ..

Devamını oku