Kore Mitolojisi

  Mitoloji

Kore mitolojisi, Kore yarımadasından gelen ulusal efsanelerden ve halk hikayelerinden oluşur. Kökeni Şaman dini, Budizm, Çin mitleri, Konfüçyüsçü ve Taocu efsane ve mitlerin karışımıdır. Efsaneler bölgelere göre büyük değişiklik gösterebilir, hatta ülke içinde bile. Jeju adasındaki insanların yaşayış biçimi Kore’de yaşayan insanların yaşayış biçiminden bile farklı, bu yüzden mitler farklı şekillere dönüşebiliyor. Şaman dini, animizm ve Muism Kore insanının din hayatı için asıl kaynaklardır.
Kore tarihinde Şaman dini baskındı çünkü Kore sık sık Baekje, Silla ve Goguryeo gibi küçük alanlara bölünmüştü ve efsane ve mitler bu bölgelere göre küçük değişikliklere uğramıştı. 3-4. Yüzyılda Budizmin gelmesiyle mitler ve yerli din değişmeye başladı. Neo Konfüçyüsçülüğün de gelmesiyle şamanlar devlet tarafından öldürülmeye başlandı ve yerli din bastırıldı. Çoğu efsane ya değişti, ya da diğer efsanelere karıştı.

Kore Şamanizmi

Kore şamanizmi Koreli insanlar üzerin de büyük bir etkisi vardır, yer altı dini olarak düşünülmektedir. Bunda efsanelerin de oldukça büyük bir etkisi vardır. Şamanizmin başlangıcın da genellikle erkekler kuşlar ve kadınlar genellikle balık ya da kara hayvanlarıyla bağdaştırılıyordu. Örneklenirse çoğunlukla Samguk Yusa da erkeklerin dönüştürülüp kuş olduğu ve hikayeler de kadınların su ya da balık olduğu görülür. Örneğin ilk tanrıça Yuhwa’ nın bir su perisi olduğu söylenir. Ama Haemosu’nun bir gök tanrısı olduğu söylenir. Kim Suro ile ilgili masal da rakibini kuşa dönüştürdüğü söylenir, ama eşinin Heo Kwang Ok denizden tekne ile geldiği ifade edilmiştir. Samguk Yusa da görüldüğü üzere Üç Krallıklar dönemi boyunca süregelmiştir.Dağların da genellikle kutsal olduğu söylenir ve sık sık da efsaneler de , efsane ve masallar da görülür. Krallar genellikle dağların en üstüne(Zirve) gelip dağların tanrısı ve hatta dağ ruhları olarak adlandırılan Sanshin’ e tapmıştır.

Kozmoloji(Evren Bilimi)

Yeni dinlerin ülkeye gelmesiyle(Yayılmasıyla) ve yavaş yavaş ortama uyum sağlaması Kore kozmolojisini (Evren Bilimi) zaman içerinde değiştirdi. Aynı zamanda daha eski mitoloji de görülen bölgesel farklılıkları birleştirerek ülke de daha büyük yeni olan mitolojiyi meydana getirdi.

Üç krallık dönemi döneminin tarih öncesinden itibaren, Korelilerin cennet ve cehenneme inanmadıkları düşünülüyordu-onlar “Sonraki Yaşam’a” inanıyordu ve onlar için bunun daha iyi ve özel yeri bir önemi vardı.Belirli bir zamanda değil, ama krallık döneminde yayıldı.(Çıktı)

Sanshin, Bonhyasin ve generallere genellikle Tanrılar olarak ibadet etmişler ve birçok mit ve efsane de yer almıştır. Aynı zamanda birçok hayvanın, özellikle konuşan hayvan efsaneleri denilen Ungnyeo’ya örnek “Ayı Kadın”, bir ayının insana dönüşmesini anlatır.

Bu basit ortak noktalara rağmen, din ve mitler bölgelere göre çok değişiklik gösterir. Hae Mosu, Jumong ve Yuhwa Goguryeo’nun tanrıları vardı, ama Koenegitto, Seolmundae, Koeulla, Puella ve Yangeul Jeju adasında Büyükanne(?) vardı. Her bir krallık ve bölge kendine has ibadet etme biçimine sahipti.

Budizmin gelmesiyle birlikte bu durum değişmiş, Budizmin aksine geleneksel uygulamaları benimsenmiştir. Bununla birlikte bir ara 4.-5. yüzyılda ahiret inancı dahil olarak cennet tanımını kazandırmış, cehennemin ve cehendemden farklı düzeylerde inançlar değişmiştir. Bu bölgelere şimdilerde Iseung, Yongwangguk, ve Jeoseung denmektedir. Diğer iki krallıktan da belli belirsiz bahsedilmiş; Ok Hwang, gökyüzünde ve Jihaguk, yer altında yer aldığı belirtilmiştir.

Koreliler bu dünyayı Iseung gibi ölümlü olarak görmüş, anlamdırmışlardır. Gashin de bulunan evde ; birçok Bonhyangshin(Köy Tanrıları)ve Josangshin (Atalardan kalan Tanrılar)yanı sıra Sanshin “Dağ Tanrıları” ev sahipliği yapmaktadır. Şeytani ruhların(Gwishin), Mongdal(Evlenmemiş erkek ruhlar) ve Songaxi (Evlenmemiş kadın ruhlar)Dokkaebi de bulunur ayrıca bölgedeki ruhları eski yollarla entrikalarla ele geçirirler. Bazı Tanrılar düzenli olarak kendi içinde arka planda kalır; bu arada Chasa elçi Tanrılar yer alır. Bunlar arasında Jeoseung Chasa,ölümle ilgisi olan, en çok ölümle alakalı özellikleri olan mitler; Okhwang Chasa da Seongju Puli Cheonha Sarayı Hwanguyangssi kahraman olan; ve Tanrılara örnek Choribdongi ve Gunung Bonpuli’nin zaman zaman denizleri aştığı söylenmiştir.

Yongwangguk denizaltı kırallığı, Yongwang okyanusun beş Tanrıları tarafından işgal edilmiş; adları doğuda Gwangdeok, güneydeki Gwangli, batısındaki Gwangtaek ve kuzeyde Gwangyeondur. Bu Tanrılar birbiriyle evlenebilirler; örneğin Samseung Halmang Bonpuli bölgesindeki Gwangtaek’in kızı Gwangdeok evlenmiştir. Ayrıca Yongwangguk da çok savaş olmuş; Gunung Bonpuli bölgesinde Gwangtaek Gwangdeok’un ordusu tarafından öldürülmüştür.

Jeoseung Karanlıklar ülkesi Yeoldaewnag Tanrılar tarafından yönetilir. Yeoldaewang farklı cezalar uygular; Jingang parçalayan günahkarların, Sogan bir demir tencere de günahkarları yakar, Songye günahkarları kırbaçlar ve onları sürgün eder ve Ogan kutsanmış ateşe sunar dayanabilenler çırılçıplak bir halde soğuk ve buzlu bölge üzerinden geçirilir.

Sınıflandırma

Yalnızca aynı derece de saygı duyulan birkaç uzman, tüm Kore de Tanrıların eşit derece de kendi alanın da saygı duyulduğunu belirtmiştir. Onlar insanların hayatlarında ki sorunları çözmek için var oldu çünkü Koreliler eşit şekilde tüm Tanrıları incelemiştir. Bu nedenle, sözlü Kore efsanelerini daha iyi anlamak amacıyla, gündelik yaşam koşullarında oluşabilecek sorunların çeşitlerini belirlemek gerekir.

Kore efsanelerinde hikaye kahramanı olan Tanrı canlandırdığı role odaklanır. Buna uygun olarak, Kore efsanelerin de Tanrıların rolünü Choi açıklamıştır.

Bunun yerine, Kore Halk Kültürü Büyük Ansiklopedisi üç grupta Tanrıları sınıflandırmıştır; Şaman Tanrıları, Köy Tanrıları ve Gashin ya da Ev Tanrıları olarak.

Yaratılış Efsaneleri

Yerin ve göğün ayrılması, Güneş’in yaratılması, Ay ve Yıldızlar, ateşin ve suyun kaynağı, giyecek ve yiyecek kaynağı, insanların doğuşu ve bu Dünya da ve yeraltı(Dünyası) üzerinde mücadeleleri sistematik olarak düzenlemektedir ve mitolojik felsefenin özünü iyi ifade edebilmek için efsaneler sunulur.

Yaratıcısı Tanrı ve insanlarla doğrudan bağlantısı olan bu efsaneler, diğer yarımada efsaneleriyle karşılaşrırıldığı çok nadir görülür. Ancak, geride kalan 3 tane efsaneleri vardır; Hamheung ve Changsega, Seul Sirumal ve Jeju Adası Cheonjiwang Bonpulidir.

Ansızın, Tanrı Mireuk Seokga’yı ele geçirmek için 3 sefer düzenledi. İlk mücadele olarak Doğu Denizinden ipler gerdirip Seokga gümüş halatı kırdı ancak Mireuk’un altın halatını alamadı. Böylece Mireuk zaferini ilan etti.

Diğer Efsaneler

Kore Yaratılış Efsanesi

Başlangıçta dünya yoktu. Tanrı Yul-ryeo vardı ve tanrıça Mago belirdi. Yul-ryeo, Mago ortaya çıktığında öldü. Mago iki tanrıça doğurdu. Gung-hee ve So-hee. Onlarda cennetin iki kadın ve iki erkek çocuklarını doğurdular. Cennetin insanları ortaya çıkınca Yul-ryeo tekrar canlandı ve bu sayede gökyüzünü, yeryüzünü ve okyanusları yarattı. Beraberinde Chi (ruh), ateş, su ve toprak yaratıldı. Bu dört element karışıp bitkileri, çiçekleri, kuşları ve hayvanları oluşturdular. Mago, Yul-ryeo ile kalmaya karar verdi ve onların bedenleri dünyayı oluşturdu. Cennetin insanları da cennetin kalesi olan Magoseong’da yaşamaya başladılar. İnsanın Gelişi Cennetin dört erkeği kaleyi korumakla görevliydi. Bunlar Gungwee’nin oğulları Cheong-gung ve Hwang-gung ile Sohwee’nin oğulları Hukso ve Baekso’dur. Bunlar dört cennet kadınıyla evlidir ve 12 çocukları vardır. (insan soyunun ataları) Bu soy yeryüzü sütü içerlerdi. Bu süt sayesinde asla ölmezler, güçten düşmezlerdi. Bu şekilde 10,000 yıl yaşabiliyorlardı. Bu uzun yaşam yüzünden zamanı geldiğinde Dünya Sütü’nün (Jiyu) bütün cennet halkına yetmeyeceğini gördüler. Bunun üzerine Baekso (Jiso) kendi hakkından feragat etti. (Başka bir efsanede sıranın çok uzun olduğu bu yüzden içemediği söylenir.) Sonunda dayanılmaz bir açlık hisseder ve kendini öldürmeye karar verir. Yüksek bir kayalığa çıkıp atlayacakken üzümleri görür ve bunlarla açlığını bastırır. Üzümleri tattığında 5 tat alır. Bunlar ekşilik, acılık, baharat, tatlılık ve tuzluluktur. Bu olaya “5 tat olayı” denir. Jiso geri döner ve bulduklarını halkına anlatır. Onlarda üzümlerden yerler ama değişmeye başlarlar. Dişleri büyür, ayakları ağırlaşır, derileri kalınlaşır, tükürükleri zehire dönüşür ve kusarlar. Çünkü yaşamları artık saf değildir. Bu değişimden Jiso’yu sorumlu tutarlar ve onu suçlarlar. Jiso ve ailesi orayı terk etmek ister ama Hwang-gung (4 muhafızdan biri ve Korelilerin atasıdır) tekrar saf hale gelmek istiyorlarsa Dünya Sütünden içmeleri gerektiğini söyler. Dünya sütünü içenler saflaşır ama büyük bir fırtına kopar ve kale yıkılır, cennet halkından bazıları boğulur, Dünya sütü temelleri sarsılan kale yüzünden kirlenir ve oradaki halk açlıkla karşı karşıya kalır. Kalanlar ne yapacaklarını bilemezler çünkü yiyecek hiçbir şey yoktur. Açlık o kadar ağır basarki bırakın üzümleri, buldukları bitkileri hatta hayvanları bile yemeğe başlarlar. Hwang-gun, Mago’ya gider ve ona affedilmesi için yalvarır. İnsanlar tekrar saf oluncaya kadar dinlenmeyeceğine dair yemin eder. Bu yeminden sonra Mago ona üç değerli cennet hediyesi ve büyük bir bilgelik verir. Hwang-gun diğerlerini de alarak dünyaya gelir. Onlara tarımı öğretir ve her bir lidere cennet hediyelerinden birini verir onlarda farklı yönlere giderek dünya insanlarına dönüşürler. Cheong-gung : Doğu’ya gider ve Çin’i kurar. Baekso : Batı’ya gider ve Avrupa ve Orta Asya halklarını oluşturur. Heukso : Güney’e gider. Bugünkü Hindistan ve Güneydoğu Asya halklarını meydana getirir. Kore’nin Kurulması Hwang-gung’un 3000 taraftarı vardı ve onlar sert kuzeye gittiler. Buraya Cheonsanju “Tanrısal Dağların Toprakları” dediler çünkü burası soğuk ve tehlikeliydi. Hwang-gung’un bir amacı vardı tekrar saf olmak istiyordu. Hwang-gung namusu üzerine yemin etti ve sonraki 1000 yıl ateşe ve güneşe hükmetti. (Bu onun cennette aldığı hediyeydi) Sonunda kendi kişiliğini saf hale getirdi. En büyük oğlu Yuin’e cennetin hediyesini verdi ve ona krallığı iyi yönetmesini söyledi. İki küçük oğluna yönetebilecekleri birer eyalet verdi. Sonra Cennet dağına geçip, Yul-ryeo’a suçsuz olduğunu sık sık hatırlatması için bir kayaya dönüştü.

Kore’nin Kuruluşu

Hwang-gung üç binden fazla takipcisiyle ve tek başına zor koşullara sahip soğuk ve tehlikeli olan Kuzey’e ” Cennet Dağı’nın olduğu Topraklara” Cheonsanju denilen yeri aramaya gitti. Çünkü o bir kez daha arınma amacıyla bunu yapmıştı.Ülkeye geldiğinde, Hwang-gung saflığını kazanmak (Arınmak İçin) yemin etti.

Su Efsaneleri

Kore’de kayıtlı üç adet su efsanesi vardır. Kardeşler arası evlilik efsanesi olarak, insanoğluğunun devasa bir sele kapılması hayatta kalan kardeşlerin evlenerek varlığını devam ettirdiği rivayet edilir.

Dolayısıyla, Namu Doryeong ve erkek çocukları Crone’nın iki kızı ile evlendi, ve insanlığın sonra ki ırkını oluşturdu.

Yeraltı Efsaneleri

Bu efsaneler de unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri de Yeraltı Dünyasının kişinin ölümden sonra ki zamanda kontrolünde olduğudur. Başka bir deyişle insanlar öldükten sonra Yeraltı Dünyasına gideceklerdir. Aynı zamanda da Yeomra Yeraltı Kralı’nın , ölümlü Dünya da bir subay tarafından ele geçirilecektir.

Diğer efsanelerde ise, kahramanın ölümü hilelidir. (Şüpheli)Bu konu Kore genelinde evrensel olup ve Hwangcheon (Kuzeydoğu Kore) Honshi, (Güneybatı Kore) Jangja Puli,(Jeju Adası) Samani Bonpuli ve Genel Sineui (Güneydoğu Kore) efsanesinde de görünür. Bu hikayelerin çoğun da, kahraman ölümünde hile yapmak için ölüm Tanrılarına rüşvet verir.

Doğum ve Tarımsal Efsaneler

Doğum efsaneleri iki ana unsurdan oluşur doğum ve tarım.Üreme sırrı ve imkanı sadece kadınlarda olması nedeniyle doğum efsaneleri kadınlarla daha yakın ilişkilidir.Dolayısıyla doğum efsanelerini anlamada önemli anahtar kelimeler, doğum, tarım ve kadınlardır.

Jacheong Bi evden kovalandı çünkü o birini öldürmüştü ve kendisinin kayıp dokunmuş elbisesi Mun Doryeong düğünün de bulunmuştu. Elbise de adı yazılıydı ve Mun Doryeong Jacheong Bi ye geri verdi(Elbiseyi) Ancak Jacheong Bi onu takip eden Mun Doryeong ‘a bir iğne sapladı.

Jacheong Bi Mun Doryeongla karşılaştı ve onunla birlikte cennete girdi. Ancak Mun Doryeong Cennetin hükümdarı Kral Seosu’nun kızıyla evlenmeye söz vermişti. Mun Doryeong’un babası, Kral Munseon, iki kadından birinin yanan bir bıçakla çapraz izi olanın Mun Doryeong eşi olabileceğini söyledi. Seosuwang kızı bunu reddetti, ama Jacheong Bi köprüden geçti. Sonrasında onun menstruasyon (Adet) kanamaları başladı.

Şamanlar Hakkında Olan Mitler

Çoğu Kore Halkbilimi şaman olarak adlandırılan kişinin Kut’u şamanist denilen törende aktardığı söylenir. Şamanlar bu nedenle efsaneleri yaymakla sorumludur. Şamanlar küçümsenen sosyal sınıfa dahil olduğundan bu yüzden onların kutsal hikayeler, efsaneleri yaymakla görevli olmaları oldukça ilgiçtir. Şaman efsanelerinin kökenin de bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Antik çağlarda, şamanlar toplum tarafından iyi görülen saygı duyulan kutsal bir sınıfaydı. Bu nedenle, şamanların ataları hakkında efsaneleri, şamanların kökenlerini anlatan efsanelerin olması gereken anlaşılabilir bir durumdur.

Hastalık Efsaneleri

Hastalık efsaneleri bize hastalığın her türlüsünü veren Tanrıların hakkındadır. Sonnimgut bu efsanelerin temsilcisidir. Sonnimne denilen 53 adet çicek Tanrısı vardır. Ancak Sonnimne yalnızca çiçek hastalığını değil uzun ömür ve başarı getirdiğine inanılır.

Gashin Efsaneleri

Ana maddeler: Gashin, Jowangshin, Teojushin, Munjeon Bonpuli, Nulgubjishin, Munshin, Cheukshin

Gashin evin sahipleri, odaları ve çeşitli nesneleri vardır. Aile üyeleri olarak efsaneleri Gashin’i ailesinin yok edilmesini önlemek üzerinedir..

Örneğin, Munjeon Bonpul, evin dışın da, Noiljadae (ya da kaynağa bağlı olarak kızının) kötülük tanrıçası olarak, Yeosan Buin öldürmesi ve yedi çocuğu da öldürmeye çalışması.Bununla birlikte Noiljadae’nin intihar planları yedinci oğlu, Nokdisaengin tarafından engellendiği zaman ve Yeosan Buin Hwansaengkkot çiçekler ile hayata geri döndü.

Kahraman Efsaneleri

Kore kahraman efsaneleri, diğer efsanelerle bütünleşmiştir.Örneğin, Chasa Bonpuli daha önce bir kahraman efsanesinin bir örneğinde bahsedilmiş; Bununla birlikte, aynı zamanda Yeraltı Dünyası’nı ilgili efsanelerle de ilgilidir, ve öyle kabul edilir. Chasa Bonpuli efsanesin de ölümcül Gangrim Doryeong Yeomra olarak bilinen , Yer altı kralı nı yakalayan ve kendi anavatanına getirdiği rivayet edilir.

Başka bir kahraman efsanesi de Cheonjiwang Bonpuli efsanesidir.Kahramanı, Daebyeol, Güneşi ve Ayı, onu çekerek yere indirmiştir. Ancak, Cheonjiwang Bonpuli kahramanı efsanesine kıyasla yaratılış efsaneleri daha fazladır.

Mitolojik Figürler

Cheonjiwang – Dünyanın yüce hükümdarı, Daebyeol’’un ve Sobyeol’un babası.
• Daebyeol – Yeraltı Dünyası’nın yüce kralı. 10 Shiwang onun yardımcılarıydı.
• Sobyeol – Ölümlü Dünya’nın Yüce Kral’ı. Sobyeol ölümlülere hükmediyordu ama gücü Daebyeol’unkinden azdı.
• Queen Baji – Yeryüzü’nün Yüce Kraliçesi.Cheonjiwang’ın karısı, Daebyol ile Sobyeol’un annesi.
• Dae(soon)-nim – Ay, Güneş’in abisi.
• Hae(sik)-nim – Güneş, Ay’ın kız kardeşi.
• Cheonha Daejanggun – Köy’ün gardiyanı ve Cennet’in generali, Jiha yeojanggun’un eşi., Köy’ün girişine korkunç bir yüzle totem olarak koyulmuştur. Jiha yeojanggun – Köy’ün gardiyanı ve yeryüzünün generali, Cheonha Daejaggun’ın karısı. Köy’ün girişine yine korkunç ama feminin bir yüzle totem olarak kocasıyla birlikte koyulmuştur. Köy’ü kocasıyla birlikte koruyordu.
• Sanshin – Dağlar tanrısı
• Gashin – Evdeki birçok odanın ve eşyanın koruyucusu.
• Jowangshin – Bir Gashin ve ateş ile kalbin tanrısı.
• Teojushin – Bir Gashin ve yeryüzünün tanrısı.
• Nulgubjishin – Tahıl tanrısı.
• Cheukshin – Ek binanın tanrıçası
• Seongjushin – Asıl evin tanrısı; Gashin’in yüce lideri.
• Munshin – Kapı tanrısı.
• Oeyangganshin – cattle(hem sığır hem insan demiş ama sığır bence) ve atların koruyucusu.
• Cheollyung – Baharat kaplarının tanrısı
• Eobshin – Zenginliğin tanrıçası
• Samshin – Çocuk doğurmanın tanrıçası
• Yongwang – Denizlerin ejderha olmayan 5 Ejderha Kralı (genelde yaşlı bir adam)
• Ogushin – Prenses Bari ailesini canlandırdıktan sonra Ogushin olur. Jeoseung Chasa (ölüm tanrıları) ruhunu bedeninden çıkardıktan sonra, Ogushin onlara yeraltı dünyasında rehberlik eder.
• Honshi Seongin – 3 tanrı who avoided the Jeoseung Chasa ve fazladan 60 yıl yaşadılar. Çocukları hastalıklardan koruyorlar.
• Jeoseung Halmang – Çocuklara ölümü getiren tanrıça.
• Shiwang – Yeraltı dünyasının ölümü kendi bölgesinde sorgulayan 10 kralı.
• Yeomra – Shiwang’ın lideri.
• Sonnimne – 54 çiçek tanrısı. Sadece dört tanrının adı var; Gaxi Sonnim, Hoban Sonnim, Muban Sonnim, ve Cheolhyeon.
• Seonnyeo – Meleğimsi varlıklar. Cheonjiwang’ın kadın yüzbaşıları. Oneuli, ismi olan tek Seonnyoe.
• Juhseung Chasa – Ölümün tanrıları. Geleneksel üç, bu tanrılar ölü ruhları biçiyor. Bir insanın adını üç kez okurlarsa, o kişi ölür. Liderleri, yeraltı dünyasının kralı Yeomra’yı yakalayan Gangrim Doryeong. Yüzbaşılar Hae Wonmaek ve Yi Deokchun. Ayrıca, Hwadeok Chasa ateşten dolayı ölenleri biçiyor. ( reap diyor biçmek yerine, ben de ne uygun olur bilemedim hep biçmek yazdım o yüzden.). Yonggung Chaasa denizde ölenleri biçiyor, Danmul Chasa kuyuda boğulanları alıyor ve Tuseok Chasa taş ya da kaya yüzünden ölenleri biçiyor.
• Sosamshin, İnek doğumunun tanrıçası

Olağanüstü Varlıklar

• Chollima
• Yakcha
• Chollidongigae, Manlidongigae: Günde 500 km, 5000 km yol giden köpek. (Cümlenin aslı Dogs who goes 1000li a day, 10000li a day, li 0.5 km demekmiş Çincede bende hesaplayıp yazdım)
• Baeksaseum: Günde 2500 km koşan beyaz geyik. (ak geyik diyince daha güzel oluyo bence )
• Geumsaseum: Baekdu Dağı’nda yaşayan altın geyik.

Yokwe (Canavar)

• Kumiho (구미호) – Güçlü ilüzyon ve lanet yapabilen 9 kuyruklu tilki.
• Bulyeowoo (불여우) – 100 yıldan fazla yaşamış, kadın olarak gizlenen bir tilki.
• Dokkaebi (도깨비) – spirits who keep clubs and enjoy mischievous tricks. Çoğunun sihirli güçleri olduğuna inanılıyordu.
• Imugi (이무기) – Ejderhanın bir önceki hali. 1000 yıl çalıştıktan sonra, ejderhaya dönüşebiliyor.
• Samjokgu (삼족구) – 3 bacaklı köpek. Gumiho’nun kılık değiştirmiş hali olduğu düşünülür.
• Bulgasari (불가사리) – Demir yiyen bir canavar.
• Kkangcheoli (깡철이) – Başarısız imugi.
• Haetae (해태) – Koruyucu ruh.

Gwishin (Hayaletler)

Gwishin’ler ölmüş insanların ölmüş ruhlarıdır.
• Mool-Gwishin 물귀신 suda ölmüş ruh
• Cho-nyo-Gwishin 처녀귀신 bir bakirenin ölmüş ruhu
• Mong-Dal-Gwishin 몽달귀신 evlenmemiş bir adamın ölü ruhu
• Dal-Gyal-Gwishin 달걀귀신 Yumurta kafalı(Dal-Gyal 달걀), gözü, burnu ağzı olmayan hayalet.

Gardiyanlar

• 3 Bacaklı Kuş

Yorum yaz