Manu Nedir?

  Mit

MANU Hint Mitolojisinde ilk insanın adı ve Sanskritçe kanun kuralları Manusmrti’nin hazırlayıcısı olup, “adam” ve “düşünmek” anlamlarına gelen ‘man’ kelimesiyle ilişkilidir.

Hindular insanoğlunun 14 atası olduğuna ve bunların her birinin manu adı verilen 4.320.000 yıl süren bir devre hükmettiğine inanmaktadır. Yaşadığımız dönem Vivasvân ile karısı Samjnâ’nın oğlu 7. Manu Vaivasvata Manu tarafından yönetilmektedir. Gerçek adı Satyavrata olan Vaivaswata (Güneşten Doğan), MÖ 8-6. Yüzyıllara tarihlenen Satapatha Brahmana adlı esere göre Vişnu’nun Matsya avatarının kendini “büyük bir kayık inşa etmesi” uyarısıyla insanoğlunu büyük tufandan kurtarmıştır (I: 8,1).

Söylenceye göre Vaivaswata, ellerini yıkarken bir balık yakalamış, balık bilgeye “beni korursan ben de seni korurum” demiştir. Bilge neden koruyacağını sorduğunda ise balık bir tufanın yaklaştığını kendine bir gemi inşa etmesini tavsiye etmiştir. Gemiyi inşa eden bilge tufan sırasında bir halatı balığın boynuzuna bağlayarak tehlikeden kurtulmuştur. Yeryüzündeki tüm insanlar öldüğü için Vaivaswata soyunu sürdürmek için çocuk yapmak istemiş, bilgeyle birlikte yolculuk eden bir kadın kızını adama sunmuştur. İnanışa göre ilk manu kendi kendine dönen ve Brahma ile özdeşleştirilen Svayambhuva olup, 10 Prajapati’nin diğer bir deyişle Maharşi adıyla da bilinen insanoğlunun atasıdır.

Sırasıyla 14 Manu’nun adları şöyledir:
Svayambhuva
Svarocişa
Auttami
Tamasa
Raivata
Çakşuşa
Vaivasvata
Savarna
Dahşasavarna
Brahmasavarna
Dharmasavarna
Rudrasavarna
Rauçya
Bhautya

MANU YASALARI

Manava Dharmasastra veya Manusmrti olarak da bilinen MÖ 200-MS 200 tarihleri arasında manuların ilki Svayambhuva tarafından yazıldığına inanılan Vedik ayetlerin adıdır. Bu kanunlardan Vedik yaratılış söylencesi de dâhil olmak üzere pek çok söylence ve Brahman hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Yorum yaz