Pantheon Tanrı ve Tanrıçaları

  Mit, Tanrı, Tanrıça

(Yunanca: παν, pan, “bütün” + Θεός, Theos, “Tanrı”) Bir mitoloji ya da dine özgün tüm tanrıların birliğidir. Ünlü toplumbilimci Max Weber, 1922 yılında yayınladığı bir kitapta panteon ile tek tanrılı dinlerin arasındaki bağı karşılaştırmaktadır.

Panteon terimi, Yunan ve Roma uygarlıklarında bir tapınağın adını temsil etmek için de kullanılmaktadır. Aynı doğrultuda çeşitli Roma merkezlerinde Panteon adlı yapılara rastlanır.

Anat Goddess of War and Strife, wife of Ba’al Hadad

Asherah walker of the sea, Mother Goddess, wife of El (also known as Elat)

ASTARTE possibly androgynous divinity associated with Venus

Baalat the wife or female counterpart of Baal

BA’AL HADAD Storm God, superseded El as head of the Pantheon

BAAL-HAMMON God of Fertility and renewer of all energies in the Phoenician colonies

DAGON God of Crop Fertility

EL ELYON (i.e. God most high) and El

ESHMUN or Baalat Asclepius, God of Healing

KATHIRAT Goddesses of Marriage and Pregnancy

KOTHAR Hasis, the skilled, God of Craftsmanship

LOTAN serpent ally of Yam

MELQART King of the city, the underworld and cycle of vegetation in Tyre

MOLOCH “King” of child sacrifices

MOT God of Death

QADESHTU Holy One, Goddess of Love

RESHEPH God of Plague and Healing

SHACHAR Gracious God

SHALIM Gracious God

SHAMAYIM the God of the Heavens

SHEMESH God of Fertility, Sun and Rain

TEHWOM Goddess of the “Deeps”

YAM-NAHAR or YAM, also called Judge Nahar

YARIKH God of the Moon

ZEDEK God of Light and Protection.

Yorum yaz