Pantheon Tanrı ve Tanrıçaları

  Mit, Tanrı, Tanrıça

(Yunanca: παν, pan, “bütün” + Θεός, Theos, “Tanrı”) Bir mitoloji ya da dine özgün tüm tanrıların birliğidir. Ünlü toplumbilimci Max Weber, 1922 yılında yayınladığı bir kitapta panteon ile tek tanrılı dinlerin arasındaki bağı karşılaştırmaktadır.

Panteon terimi, Yunan ve Roma uygarlıklarında bir tapınağın adını temsil etmek için de kullanılmaktadır. Aynı doğrultuda çeşitli Roma merkezlerinde Panteon adlı yapılara rastlanır.

Anat Savaş ve Çekişme Tanrıçası, Ba’al Hadad’ın karısı

Asherah deniz gezgini, Ana Tanrıça, El’in karısı (Elat olarak da bilinir)

ASTARTE muhtemelen Venüs ile ilişkili androjen ilah

Baalat Baal’ın eşi ya da kadın muadili

BA’AL HADAD Fırtına Tanrısı, Pantheon’un başı olarak El’in yerini aldı

BAAL-HAMMON Bereket Tanrısı ve Fenike kolonilerindeki tüm enerjilerin yenileyicisi

DAGON Ekin Bereket Tanrısı

EL ELYON (yani en yüce Tanrı) ve El

ESHMUN veya Baalat Asklepios, Şifa Tanrısı

KATHIRAT Evlilik ve Hamilelik Tanrıçaları

KOTHAR Hasis, Becerikli, Zanaatkârlık Tanrısı

LOTAN Yam’ın yılan müttefiki

MELQART Kentin, yeraltı dünyasının ve Sur’daki bitki örtüsü döngüsünün kralı

MOLOCH Çocuk kurbanların “Kralı”

MOT Ölüm Tanrısı

QADESHTU Kutsal Olan, Aşk Tanrıçası

RESHEPH Veba ve Şifa Tanrısı

SHACHAR Yüce Tanrım

SHALIM Merhametli Tanrı

Göklerin Tanrısı SHAMAYIM

SHEMESH Bereket, Güneş ve Yağmur Tanrısı

TEHWOM “Derinlerin” Tanrıçası

YAM-NAHAR veya YAM, Yargıç Nahar olarak da adlandırılır

YARIKH Ay Tanrısı

ZEDEK Işık ve Koruma Tanrısı.

Yorum yaz