Roma Mitolojisi

  Mitoloji

Roma Mitolojisi ve Mitler

Roma mitleri; edebiyat ve görsel sanatların temsil edildiği, antik Roma’nın efsanevi kökeni ve dini sistem ile ilişkin konu olan geleneksel hikayeler mevcuttur. Romalılar genellikle bu mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ile tedavi olmuşlardır. Öyküleri genellikle siyaset ahlak ve bir bireyin nasıl olarak kişisel bütünlüğü sağlaması ve topluluk içinde sorumlulukları ile ilgilidir. Roma mitlerinde kahramanlık önemli bir temadır. Hikayeleri aydınlatan Romanın dini uygulamaları, teoloji veya kozmos ile etkili ritüel, kehanet içeren topluluklar ve kuruluşlar ile daha fazla ilgilidirler.

Roma din ve mit çalışmaları; İtalyan yarımadasında Yunan dininin erken etkisiyle komplike edilerek Romalı yazarlar tarafından Yunanca edebi eserlerini yazmak için Yunanlıları sanatsal olarak taklit etmişlerdir. Roma’nın ilk mitleri ve efsaneleri de aha az belgelenmiştir. Latin edebiyatı, Roma mitolojisi Yunan edebiyatında bulduğu gibi geniş ilahi anlatılarının bir vücut yoksun olsa da, o kurt emdikleri Romulus ve Remus Truva Atı dışında Yunan mitolojisinde olarak herhangi bir görüntü olarak ünlüdür. Latin edebiyatı daha yaygın Ortaçağ boyunca ve Rönesans içine Avrupa’da tanındığı için, Romalılar tarafından

Yunan mitlerinin yorumlamaları, sık sık anlatı ve Yunan kaynaklarına göre “klasik mitolojide” resimsel temsilleri üzerinde büyük bir etkisi vardı. Özellikle, Augustus döneminde yazılı eserler Yunan mitlerin versiyonları, olarak kabul edilmiştir. Romalılar genellikle mucizevi ya da doğaüstü unsurlara sahip olan tanrılar için bile, tarihsel olarak geleneksel anlatıları tedavi olarak almışlardır. Öyküleri genellikle siyaset, ahlak, bireyin nasıl bir kişisel bütünlüğünü topluluk içinde yaşaması ev sorumlulukları ile ilgilidir. Roma mitlerinde kahramanlık önemli bir temadır. Roma dini uygulamaların aydınlatmakta hikayeler ve efsaneler önemli bir yer tutar.Romalılar Hristiyanlığa geçmelerine rağmen; kendi mitolojilerindeki inanç, ritüel erken dönem tarihlerindeki, antik Romalılar tarafından kendilerine sunulan doğaüstü olaylarını da inceleyerek dine geçiş zamanlarına kadar getirmişlerdir.

Hıristiyanlık sonunda tamamen Roma İmparatorluğu’nun doğal dinleri değiştirilir kadar Roma mitolojisinde inanç, ritüeller, ve erken dönemlere ait antik Romalılar tarafından doğaüstü tekrarlarını Yıl dönümleri birleşimidir. Erken Romalıların dini öylesine ilerleyen zamanlarda çok sayıda ve çelişkili inançlar ilave edilerek ve her zamankinden tam yeniden inşa edilemez. Yunan mitolojisinin büyük bir miktarda asimilasyon tarafından değiştirildi. Edebi gelenek başlamadan önce bu çünkü din kapsamlı değişiklikler oldu.

İlk Romalılar ilerleyen zamanlarda dini inançlarının yanında çok sayıda çelişkili itikatlarde eklemişlerdir. Ayrıca, Yunan mitolojisinin konuları, tanrılar, efsanelerini asimilasyon ederek değiştirmişlerdir.

Tanrılar ve Tanrıçalar

Bacchus – Şarap Tanrısı

Uranüs ve Gaia- Satürn Ebeveynler

Flora – Çiçek Tanrıçası

Plutus – Servet Tanrısı

Apollo – Roma Güneş Tanrısı, Müzik, şiir, kehanet ve iyileştiricilik ile bilinir.

Bacchus – Roma şarap tanrısı, (Baküs)

Bellona – Roma Savaş tanrıçası,

Ceres – Roma buğday-bitkiler ve toprak tanrıçası,

Cupid – Eski Roma Aşk Tanrısı,

Diana – Roma Bereketlilik, doğurganlık tanrıçası, avcı ve ay’a atfedilen özelliklerle bilinir

Faunus – Roma bilici tanrısı,

Janus – Roma kapı, giriş, koridor, başlangıçlar ve bitişler tanrısı (insanın kendi yolculuğuyla anıldığı söylenebilir)

Juno – Roma, evliliğin ve kadınların tanrıçası.

Jupiter – Roma tanrılarının yüce kralı.

Lares – Roma, evin, ev halkının, mülkün koruyucu tanrısı .

Libintia – Roma defin tanrıçası,

Maia – Roma, büyüme ve çoğalma tanrıçası (bereketle anılıyor olmalı)

Mars – Roma savaş ve ateş tanrısı.

Pluto

Merkür – Roma, haberci tanrı ve ticaret tanrısı,

Minerva – Roma bilgelik tanrıçası, sanat ve ticaret ile anılır.

Mithras – Roma, güneşin ve ışığın tanrısı,

Neptün – Roma, deniz tanrısı.

Ops – Roma bereketlilik tanrıçası,

Pales – Roma sürüler ve çobanlar tanrıçası

Pluto – Roma yeraltı ve ölüm tanrısı

Pomona – Roma meyveler ve ağaçlar tanrıçası

Proserpine – Roma yeraltı tanrıçası

Saturn – Roma tohumlar, hasat ve zaman tanrısı

Venüs – Roma aşk ve güzellik tanrıçası

Vertumnus – Roma mevsimler tanrısı

Vesta – Roma ateş tanrıçası. Ana tanrıça

Vulcan – Roma ateş tanrısı

Yorum yaz