Tanrı Apollon

  Tanrı

Apollon, mitoloji kaynaklarında tüm sanatların, müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin tanrısı olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra kahin özelliği de bulunan Apollon, gelecek ile ilgili bilici bir rol üstlenir. Üstelik, kehanette bulunma ve bilme özelliğini, diğer insanlara da geçirebilme gücü bulunmaktadır.

Artemis’in ikiz kardeşi olan Apollon, Zeus ve Leto’nun da oğludur. Aslında Yunan mitolojisinin efsanelerinden olan Apollon, Roma mitolojisinde ise Apollo olarak bilinmektedir. Apollon, birçok resim ve heykelde, elinde altın bir lir ile tasvir edilmektedir. Lir ikonu, Apollon ile bütünleşmiş haldedir. Lir çalmasının yanı sıra, gümüş yayı ile en uzak noktalara ok fırlatabilmesi özelliği ile, okların tanrısı sıfatını da taşımaktadır. Tıp uygulamalarını insanlara öğretmiştir. Dürüst karakter yapısından dolayı, gerçeğin ve ışığın tanrısı olarak da anılmaktadır. Apollon’un kutsal ağacı defnedir. Hayvanları ise yunus, atmaca, kuğu ve kargadır. “Vulturus” lakabını ise, yırtıcı kuşlara verilen Latince bir kelimeden almıştır.

Güneş tanrısı sıfatı, Apollon’un öncelikli ünvanı olsa da, Apollon ilk ortaya çıktığında bu özelliğinin olmadığı bilinmektedir. Çünkü asıl güneş tanrısı, Yunan mitolojisindeki Helios’tur. Apollon ve Artemis’in güneş ve ay ile özdeşleşmeleri, bilhassa Romalılar döneminde gerçekleşmiştir.

 
Mitolojideki önemli olayları:

-Nehir perisinin kızı olan Daphne, Apollon’un ağacı olan defneye temel teşkil etmektedir. Apollon, Daphne’ye hayranlık ve sevgi beslemektedir. Ancak Daphne, bakire kalmak zorunda olduğu için Apollon’dan kaçmıştır. Apollon’dan kurtulmak çok zor olduğu için, yardım istediği Artemis kendisini bir defne ağacına dönüştürmüştür.

-Apollon, Python ejderini, ki zamanın çok önemli ve çok güçlü varlıklarından biridir, yeraltında bir mağarada öldürmüştür.

Apollon, karısı olan Koronis’in sadakatsizliği sebebiyle, karısını cezalandırma görevini ikiz kız kardeşi Artemis’e vermiştir. Karısının cezalandırılması üzerine, oğlu Asklepius’u, yetiştirilmek üzere at adam
Cheiron’a vermiştir.

-Apollon, Zagreus’un kemiklerini Delfe gömmüştür. Ancak Zeus’un emirleri nedeniyle, Zagreus’un kemiklerini tekrar birleştirmiştir ve Dünya’nın merkezine Zagreus’u tekrar gömmüştür.

Yorum yaz