Tanrı Atlas

Tanrı   Etiketler: ,  

Titanlardan olan Iapetos ile Okeanos kızı Klymene’nin birleşmesi sonucu 4 çocuk dünyaya gelir. Bunlar; Atlas, Menoitios, Prometheus ve Epimentheus’tur. Hesiodos, evrenin yaradılışını ve tanrı soylarını anlattığı Theogonia (Tanrıların Doğuşu) eserinde bu olayı şu şekilde anlatır;

Iapetos aldı Klymene’yi,
Güzel topuklu Okeanos kızını,
Girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu:
Azgın yürekli Atlas tanrı.
Sonra getirdi dünyaya Menoitios’u
O kendini çok beğenen tanrıyı;
Ve kıvrak, cin fikirli Prometheus’u,
Sonra da yarım akıllı Epimetheus’u,
O ki bela oldu ekmek yiyenlere

Devamında Atlas’a, Zeus tarafından verilen zorlu görevi de açıklar. Atlas’ın görevi göğü ayakta tutmaktır. (Atlas’ın gökyüzünü taşıdığı gibi kafatasını taşımasından dolayı, omurganın en üstündeki boyun omuru da günümüzde, “atlas kemiği” adını almıştır.)

Atlas zorlu bir baskı altında kaldı:
Dünyanın bittiği bir yerlerde
Güzel sesli Akşam perilerinin karşısında
Dimdik durup ayakta tutuyor göğü
Başı ve yorulmaz kolları üstünde.
Akıllı Zeus’un ona ayırdığı kader bu.

Homeros’un Odysseia adlı eserinde ise Atlas’ın “yeri, göğü birbirinden ayıran direkleri” taşıdığı söylenmektedir.

Bol ağaçlı bir ada, içinde bir peri,
kara yürekli, uğursuz Atlas’ın kızı,
bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını
ve koca direkleri omuzlarında taşır,
yeri göğü birbirinden ayıran direkleri.
İşte o Atlas’ın kızı alıkor zavallıyı,

Bazı anlatılarda kahraman Perseus’un Atlas’a Gorgon(Medusa)’un kesik başını göstererek onu bir dağa, Atlas Dağı’na çevirdiği anlatılmaktadır.

Titanların Savaşı ve Atlas’a Verilen Ceza

Zeus, kardeşlerini diri diri yutan babası Kronos’a karşı gelir ve Kronos’un kardeşlerini kusmasını sağlayarak onları kurtarır. Kardeşleriyle oradan ayrılan Zeus, Titanlarla 10 yıl sürecek savaşın da başlamasına sebep olur. Bu savaşın bir tarafında, gücünü kaybeden Kronos’un yerine, kendilerine komutan olarak İapetos’un oğlu Atlas’ı seçen Titanlar, diğer tarafında ise, kendilerine Zeus’u lider seçen Kronos’un çocukları vardır.

Titanlarla yapılan savaşı Zeus ve kardeşleri kazanır. Kronos ve Atlas’ın dışında savaşta yenilen bütün Titanlar, bir daha Hellas’ı rahatsız etmemek üzere, Hekatonkheirlerin nöbet tuttuğu Tartaros’a hapsedilirler. Titanların lideri olan Atlas ise, ibret olması için, Zeus tarafından dünyayı omuzlarında taşımakla cezalandırılır.

Bir cevap “Tanrı Atlas”

Yorum yap