Tanrı Eros

  Tanrı

Yunanlıların “aşk” için iki sözcüğü vardır: “Agape” derin ve ruhani bir aşkı ifade eder; “eros” ise fiziksel arzu ve ihtiyaçları. “Erotik” sözcüğü bu tür bir aşktan gelir.

Yunan sanatında çoğunlukla kanatları, gümüşten yayı ve okuyla resmedilen Eros’un cinsel arzuyu ateşlediği düşünülür. Eros a plastik sanatlarda ve edebiyatta yakıştırılan karakter özellikleri zaman içinde değişir.

Erken Yunan tasvirlerinde iri yarı genç bir adam olarak resmedilirken sonraları daha oyunbaz, ele avuca sığmaz bir karakter olur. Roma sanatında (ve sonrasında) ise Tanrılara ve ölümlülere onları âşık edecek oklar fırlatarak dolaşan tombul bir bebek olarak resmedilir. Eros ve kalbe saplanan ok ikonografisi, bugün de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yorum yaz