Tanrı Mithra

  Tanrı

Işık ve doğruluk tanrısı olarak bilinen Mithra; özellikle Hint ve Pers mitolojisinde yer edinmiş, MS 1-4. yy’da Roma İmparatorluğu askerleri arasında da inanışı yaygınlaşmış en eski tanrılardan biridir. "Kişileştirilmiş Sözleşme" adıyla da bilindiğinden insanlar arasındaki anlaşmaları kolaylaştırdığı ve insanların taahhütlerini yerine getirmesini sağladığına inanılmış; aynı zamanda Güneş’in Mithra’nın gözü olduğu, böylece gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağı da düşünülmüştür. Daha sonraki zamanlarda Zerdüştlüğün tanrısı Yezdan, Eski Mısır inancı İsis ve Yunan mitolojisinde yer alan Eleusis’ten etkilenerek ezoterik bir inanç haline gelmiştir.

Yorum yaz