Tanrı Osiris

Tanrı   Etiketler:  

Doğduğu andan itibaren kaderinde Atum u devirip Mısır evreninin hükümdarlığını ele geçirmek olan Osiris, birbirine kenetlenmiş bir aileden geliyordu. Osiris, kızkardeşi Isis’le; erkek kardeşi Set de diğer kızkardeşleri Neftis ile birleşti. Ne var ki, kardeşler arasında tek bir birliktelikle yetinmeyen Osiris, diğer kızkardeşi ve yengesi olan Neftis ile de oynaşmaya başladı, bu ilişkinin sonucunda da ölülerin mumyalayıcı tanrısı Anubis doğdu.

Bu ihanete öfkelenen Set, duyduğu kıskançlık yüzünden erkek kardeşini öldürdü, bu da düzen ve karışıklığın Mısırlıların Ma’at ilkesi altındaki daimi mücadelesini simgeler oldu. Cinayetin ayrıntıları kayıtlara pek geçirilmemiştir çünkü Mısırlılar hiyeroglifik yazıya büyük bir güç atfeder, yazılı olanın hayat bulabileceğine ve felaketlerin gerçekleşebileceğine inanırlardı. Isis ve Neftis, Osiris’in bedenini aramaya koyulunca kocasını (ve aynı zamanda erkek kardeşini) arayan ama bulamayacak olan Is/.s’in gözyaşları, Nil Nehri’nin her sene bu yüzden taştığı inancını doğurur; Osiris de bu yüzden bölgeye yaşam ve bereket getiren bir tanrı olarak görülür.

Isis ve Neftis, cenaze tanrısı Anubis’in yardımıyla erkek kardeşlerinin bedenini alır ve tekrar dünyaya gelebilmesi için mumyalarlar. Bu, Eski Mısır’ın tamamında ölüler üzerinde uygulanan bir gelenektir, bu şekilde ölümden sonra bedenin çürümesinin engellenmesi ve hatta çürümenin etkilerinin tersine çevrilmesi amaçlanır. Fakat Osiris’in yeniden dünyaya gelişi yalnızca kısmidir, çünkü bir sonraki görevi Anubis evinde ölülerin hükümdarlığını yapmak olacaktır.

Yaşamasına sadece kısacık bir an için müsaade edilen Osiris, bunu karısı Isis ile birleşmek için kullanır, bu birleşmeden de Horus isimli bir oğulları olur.

Yorum yap