Tanrı Phanes

  Tanrı

Phanes Orphic gelenekte ilk Yunan tanrılarından olan üreme tanrısıydı. Yunan söylencelerinde Phanes, genellikle Eros ve Mithras ile özdeşleştrilmiş, genellikle bir yılanla dolaşık kozmik bir yumurtadan çıkan bir tanrı olarak tasvir edilmiştir.

Yorum yaz