Tanrı Ra

  Tanrı

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Ra ismi yaratıcı güç anlamına gelmektedir. Mısırlılar kendilerini “Ra’nın sığırları” olarak adlandırır. Ra’nın diğer Mısır tanrıları üzerinde de etkisi çok büyüktür. Bazı tanrılar Ra’nın ismiyle anılır. Amun Amun-Ra, Montu Montu-Ra ve Horus Ra-Horakhty ismiyle anılmıştır.

Güneş tanrısı Ra, Shu ve Tefnut’un babasıdır. Nut ve Geb’in büyükbabasıdır. Osiris, Seth, Isis, Nephthys’in büyük büyükbabasıdır. Bazı inanışlara göre Ra Mısır’ın tek tanrısıdır. Diğer bütün tanrılar Ra’nın parçalarıdır.

Mısır firavunları kendilerine “güneşin oğulları” demektedir. Ra’yı onurlandırmak için güneş tapınakları inşa ettirmişlerdir. Ra kültünün günümüz Mısır’ındaki merkezi Heliopolis’tir.

Ra, her gün güneş teknesine binerek güneş şeklinde gökyüzünde gezer. Geceleri yeraltına inerek burada kaosun müttefikleriyle savaşır. Ra, her sabah gündoğumu şeklinde ateşlerin içinden yeniden doğar. Ra istediği şekle bürünebilme özelliğine sahiptir.

Ra kutsal yılanla taçlandırılmış, şahin kafası olan bir adam olarak sembolize edilir. Ancak her gece geçtiği yeraltı dünyasında koçbaşı olarak tasvir edilmiştir. Güneş Ra’nın sembolüdür. Ra’yı yada Ra’nın gözünü temsil eder.

Yorum yaz