Tanrıça Amaterasu

  Tanrıça

Amaterasu (天照), Amaterasu-ōmikami (天照大神/天照大御神) veya Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神), (Japonca: parlak gök), önemli şinto kamisi. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi’nin sol gözünden doğmuştur. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo’ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya’nın en önemli şinto tapınağı İse’de bu tanrıçaya tapınılır.

Japon mitolojisi’nde cennetin yöneticisi güneş tanrıçası. Adı, cennette ışıldayan – gökyüzünü aydınlatan anlamlarını taşır. İzanagi’nin kızıdır. Japon imparator ailesinin soyunun ondan geldiğine inanılır. Japonların ulusal dini Şintoizm’de birbirine eşit güçte olan tanrıların üstünde bulunan tek tanrıdır. Bu dinin en büyük rahibi de japon imparatorudur, bu yüzden imparatora güneşin oğlu denir. Japon inançlarına göre imparator siyasal yetkilerini tanrıça Amaterasu’dan miras yoluyla almıştır. Amaterasu dünya düzenini kurması için torunu Ninigi no Mikoto’yu yeryüzüne göndermiştir. İlk Japon imparatoru Jimmu Tenno’nun bu torunun soyundan türediğine inanılır.

2 cevap - Tanrıça Amaterasu

 • İse-Jingue
  Honşu adasında İse bölgesinde Amaterasu adına inşa edilmiş İse-Jingue adında bir tapınak bulunmakta, yılda 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Tanrıçanın kutsal ağacı Sakaki (Cleyera japonica) olup, tapınak bahçelerine ekilmekte, kadınlar saçlarını sakaki odunundan yapılmış taraklarla taramaktadır. Ohirume, Şimmei veya Tenshoko Daijin. Tanrıça Amaterasu Omikami, ayrıca Amaterasu Omikami, Ohirume, Şimmei veya Tenşoko Daijin adlarıyla da bilinmektedir.

 • Şintoizm M.S 300 ile 600 yılları arasında ortaya çıkan yerel din. Güneş tanrıçası olarak da bilinen Amaterasu‘dur. Amaterasu’nun torunlarının japonya’yı birleştiren İmparator ve onun soyundan gelen ailesi olduğuna inanılır. Yani İmparator ve ailesi aslında yarı tanrı olarak görülür. Efsaneye göre Amaterasunun anne ve babasının İzanagi ve İzagami Japonya adalarının doğmasını sağladı. bu efsaneye göre tüm insanların İzanagi ve İzagami’den geldiğine inanılır ama imparatorun kendisinin bizzat Ameterasu’nun torunu olduğu söylenir. İmparatorun gücünü ve gücüne dayalı olarak yönetme hakkına sahip olması bizzatihi Amaterasu’nun torunu olmasından kaynaklanır.
  Sümer ve Japon mitolojisi arasında birçok benzerlik vardır. Sümerlerin (M.Ö. 3000 ila 1400 c) ilk güneş ibadetçileri olduğu söylenir.
  SUN GODS , Kültürlerinde, büyük tanrıların ilk katmanı vardır (Japon kozmolojik göklerinde varoluş olarak önerilmektedir), Gezegensel tanrıların ikinci üçlüsü arasında Güneş tanrısı Utu (Japon eşdeğerinin Amaterasu vardır), Nanna-Suen (ay) yılan ibadetiyle (Japon eşdeğerinde Tsuki-yomi ay ibadeti ve mevcut ay türbeleri bulunur: Tsuki Tapınağı)) ve Inanna-Venus, Izanagi’nin karısı olan Izanami’nin Japonca eşdeğerini yaklaştırıyor, her iki efsane de Amaterasu ve Susano’nun tanrı olma özelliğiyle, yeraltı dünyasına veya Netherworld’e inişlerinde hikayelerinin unsurları açısından yeterince benzerdir. Izanami’nin kocasından sonra yaratılan Izanagi, Netherworld’den döner ve gözünü siler.
  Calenderic sistemi ve çemberleri ve yazma sistemini kullanarak Fenikeliler Sümerlerden miras almışlardı. Fenikeliler taş daire teknolojisini ve takvimi Astronomi bilgisine kadar sümerden almışlardı.
  İngilizlerin Fenike Kökenleri İskoçlarda ve Anglo Saksonlarda aranabilir. Sümer yazıtlarCastlerigg Stones Circle in Keswick Taş Circle gözlem taşlarında görülebilir.
  Fenikeliler genetik imzası Y-DNA R1b1a ve R1b1 dir.
  Onların genetik alt sınıfları R1b1b1 ve R1b1b2’ye – Avrupa’ya ve Merkez’in bazı bölgelerine yayıldı Hint-Avrupa dillerinin ve kültürünün yayılmasıyla yakından ilişkili olan Asyadır. R1b1b1 haplogrubun sinyalleri Japonya’da da bulunabilir.

  Taş daire teknolojisi ve nergis sistemi, Orta Asya, kuzey Hindistan-Andaman, Yunnan, Japonya’ya Shaanxi (hepsinin ortak megalitik taş çemberleri olan) üzerinden Japonya’ya geldi.
  En eski taş monolitleri, daireler Mezopotamya ve Türkiye / Anadolu bölgesindedir.
  Sümerler teknolojiyi Semitik halklara yaydılar (bkz. İbrahim – Sümer rahip rahibinin oğlu) ve Fenikeliler ve Mısırlılar gibi diğer komşu kabilelere ve krallıklara. M.Ö. 3000 yıllarında Fenikeliler olarak bilinen bir grup Sümerlilerle yakın etkileşime giren bir tüccar kolonisi olarak ortaya çıktı, Akdeniz’in doğu kıyısı boyunca şehirler ve limanlar inşa eden, Mısır ve Yunanistan da dahil olmak üzere uzak topraklarla ticaret yapan yetenekli tekne yapımcıları ve navigatörler oldular. Anadolu’da ortaya çıktığı düşünülen J2b Haplogrubu oluşturan genetik mutasyon kabaca Roma nüfuz alanlarına karşılık gelir (kaynaklar: Stonehenge’deki Eupedia ve Romalılar ayakta duran taşlardan kozmik sütunlara kadar ).
  Böylece, J2 haplotipi 1’in% 1.15 olduğu Japonya’nın güney bölgelerine, Yakın Doğu’dan Kafkasya’ya kadar Y-DNA J2 ile temsil edilen eski bir genetik iz üzerinde düşünmek mümkündür.

Yorum yaz