Tanrıça Athena

Tanrıça   Etiketler: ,  

Athena, Yunan mitolojisinin en sevilip sayılan tanrıçalarından biridir. Çevresindekilerin aksine, intikam peşinde hareket etmeye ve hıncını ölümlülerden çıkarma âdeti yoktur. Bilgelikten dürüstlüğe, cesaretten savaştaki yırtıcılığa, Yunan kültürünün tüm soylu öğeleri onda vücut bulmuştur sanki. Hamile annesi Metis’i yutan Zeus’un kafasından, zırhına bürünmüş, maceraya hazır vaziyette çıkmıştır.

Bu olağanüstü özelliklerin bir araya gelişi, Athena yı hukuk ve adaletin, bilgelik ve cesaretin tanrıçası yapmıştır; ayrıca Yunan ve Roma edebiyatmdaki temel karakterlerin koruyucu meleği olma görevini üstlenmiştir. (Senaryonun gerektirdiği şekilde, Odysseus ye Aeneas ı kâh daha güçlü ve uzun boylu yaparak, kâh görünmez olmalarını ya da kılık değiştirmelerini sağlayarak zor durumlardan kurtulmalarına yardım eder.)

Yunan medeniyetinin hâlâ merkezi olan şehir onun adını taşır. Bakire tanrıça olarak saflığı da şehrin siluetine egemen olan Parthenon’da anılır (Yunancada ‘parthenos’, ‘bakire’ anlamına gelir). Athena ve Poseidon, bu
muhteşem şehrin kendilerine adanması için çekişirler. Poseidon kampanyasına üç dişli yabasını deniz suyunun şehirdeki bir kaynaktan akabilmesi için kullanarak başlar. Athena ise ilk zeytin ağacına hayat vererek Poseidon un önüne geçer. Poseidon un korktuğu başına gelmiştir: On iki tanrı ortak bir kararla şehre ismini verme onurunu Athena’ya bahşederler. Mitin hangi versiyonunu okuduğunuza bağlı olarak Poseidon şehri bazen sel baskınına uğratır, bazen de uğratmaz.

Athena yla ilişkilendirilen mitlerin çokluğu nedeniyle Yunan sanatında farklı simgelerle tasvir edilir; zırh, zeytin ağacı simgeleri ya da bilge baykuş en sık rastlanan sembollerdir.

Yorum yap