Tanrıça Athirat

  Tanrıça

ATHİRAT Arap Mitolojisi’nde Tyre, Sidon ve Elath’da yaşayıp İbranilerce Kenan halkı olarak bilinen Batı Samilerinin inanışında adı ‘Denizde yürüyen kadın’ anlamına gelen bereket tanrıçası olup, adı yüzünden öncesinde bir deniz tanrıçası olduğu sanılmaktadır.

Söylence

Kimi yazarlar Aşerah’ın bir formu olduğunu kimileri ise bambaşka bir karakter olduğunu ileri sürmektedir. Athirat, Ras Şamra yazıtlarında Qdeşu “Kutsal kadın” olarak da anılmış ve en önemli tanrıça Al-Lat ile özdeşleştirilmiştir. Eski Babil’de Hammurabi’nin yazılarında ‘Cennetin kralının gelini’ olarak, Ugarit yazıtlarında ise en önemli tanrı El’in 70 tanrı doğuran karısı olarak anılmıştır. Athirat, dişi bir aslana binen çıplak, kıvırcık saçlı güzel bir kadın olarak tasvir edilmekte olup, yukarı kaldırdığı ellerinde zambaklar ve yılanlar taşımaktaydı. Athirat, İslam öncesi Arap mitolojisinde ise Ay tanrısı Amm’ın eşi olarak kabul edilmekteydi.

Ugarit yazıtlarından bulunmamakla birlikte fırtına tanrısını cezbedip yatmaya çalışan Aşratu adlı tanrıça ile özdeş olup olmadığı henüz tartışma konusudur.

Yorum yaz