Tanrıça Gaia

  Tanrıça

Toprak tanrıçası ve her şeyin anası olan Gaia, Yunan tanrılarının anaerkil figürüdür. Tüm tanrılar onun Uranos la (Gök), Ponfus’la (Deniz) ve Tartarus’la (Yeraltı) birleşmelerinden doğmuştur.

“Toprak ana” figürünün öğelerine birçok başka inanç sisteminde de rastlanır, Yunan mitolojisindeki varlığının da önceki dönemlerden mitolojik bir kalıntı olduğu düşünülür.

Gaia, üstlendiği annelik rolüne rağmen, beladan uzak durmaz. Oğlu Kronos”un Uranos’u devirmesine ve hadım etmesine yardım eden odur. Kronos’un soytarılıklarından bıkınca da torunu Zeus’u Titanları devirip tanrıların lideri olması için desteklemiştir. Yaptıkları bunlarla da kalmaz. Zeus’un Kronos u yeraltına göndermesine öfkelenen Gaia, Gigantes’lerin ve canavar Typhoeus’un yardımını alarak Zeus’tan da kurtulmanın yolunu arar.

Fakat torunu, fazla dişli bir rakiptir.

2 cevap - Tanrıça Gaia

 • Zamanından önce, Gaia kozmik boşluktan fırladı ve Yunan tanrılarını doğurmaya devam etti. O, gök cisimlerini, hayvanları, bitkileri ve insanı içeren evrenin manzarasını biçimlendiren ilkel kişidir. Bu rolde, dünyadaki yaşamı denetleyen kişi olarak tanımlanabilir.

  Gaia’nın önemi, Yunanlıların onu yeryüzünde yaşayan her şeyi besleyen biri olarak görmelerinde yatmaktadır. İlkel bir ana tanrıça olarak, tüm kreasyonlarına sevgi ve rahatlık sağladığına inanılıyordu. Bu nedenle bir şekilde “Büyük Besleyici” olarak görülüyordu. Öldükten sonra, yarattıklarının Dünya tanrıçası ona geri döndüğüne inanılıyor.

 • Gaia ile İlgili Bilgiler ve Gerçekler
  Bir Yunan yaratılış efsanesine göre, Gaia ve kardeşleri – Kaos ve Eros (aşk) – zamanın başlangıcında vardı. Üçlünün Kozmik Yumurtadan (veya Boşluktan) ortaya çıktığına inanılıyordu.
  Gaia, zalim tanrılara karşı savaştığı bilinen bir tanrıydı. Acımasız tanrıları devirmek isteyen tanrılara her zaman yardım eli uzatması ilginçtir. Kronos ve Zeus babalarının en küçük oğullarıydı. Uranüs’ün en küçük oğlu Kronos babasını devirdi. Zeus’un – ebeveynlerinin en küçük oğlu – babası Kronos’u devirdi.
  Bir efsaneye göre, Yunan ateş ve dövme tanrısı Hephaestus, bir zamanlar Athena’ya tecavüz etmeye çalıştı. Hephaestus başarısız oldu; ancak, denizcilerinden bir damla Athena’nın kalçasına düştü. Athena sıvıyı bir yünle sildi ve sonra toprağa döktü. Sonunda denizcilerin kalıntıları Gaia’yı dölleyerek Atina’yı yönetecek olan ünlü Yunan kahramanı Erichthonius’u üretti.
  Aristaeus’u ölümsüz yapan kişi olduğuna inanılıyor.
  Zeus, Elara’yı yerin derinliklerinde sakladığı için, Elara ile birlikte doğurduğu oğlu Tityos, bazen Gaia’nın oğlu olarak kabul edilmiştir.

Yorum yaz