Tanrıça Hemera

  Tanrıça

Hemera Yunan ilkel tanrılarından birisi olup günün kişileştirilmiş formuydu. Hesiod’un Theogony adlı eserine göre göre, Erebus ve Nyx’in (gecenin tanrıçası) kızıydı. Hemera, Nyx’in girdiği gibi Tartarus’tan hemen ayrılmakta tersine Hemera döndüğünde bu sefer Nyx ayrılmaktaydı. Cicero’nun De Natura Deorum adlı eserinde Uranus’un tanrı kabul edilmesi durumunda Dies’in de (Hemera) tanrı kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Hemera, Aether’in (Işık) erkek kardeşi ve eşiydi ama hiçbir efsanede aktif olarak bulunmamıştır. Hyginus, Hemera’nın çocuklarını Uranüs, Gaia ve Thalassa (ilk deniz tanrıçası) olarak sayarken Hesiod sadece Thalassa’nın adını vermiştir.

LEAVE A COMMENT