Tanrıça Hera

  Tanrıça

Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus, Poseidon, Hades, Hestia ve Demeter’in kardeşidir. Aynı zamanda Zeus’un eşidir. Evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera, doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Bu güçlü kadına daha yakından bakalım

Hera, mitolojiye ışık tutan Homeros destanlarında; “İnek gözlü”, ”Ak kollu” ya da “Altın tahtlı” diye nitelenen bir tanrıçadır. Zeus’un kızkardeşi ve karısı, evlerin, ailenin koruyucu tanrıçasıdır. Kocasına aşık ve kıskanç bir kadındır. Bütün kusurları ile kadını canlandırır. Tanrılar içinde en fazla insani özellik taşıdığı düşünülür.

Zeus Yunan Mitolojisi’nin en büyük tanrısıdır. Efsanelerde ise Tanrıların Tanrısı sıfatı kullanılmıştır. Baş tanrı Zeus guguk kuşu kılığına girerek Hera’yı evliliğe ikna etmiştir. Evlilikleri Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) olarak bilinir. Böylelikle Hera Baştanrıça olarak bilinmiştir.

Zeus ise çapkınlıkları ile meşhur bir tanrıdır. Baştanrı olmasının verdiği güçle çeşitli çapkınlıklar yapan Zeus Hera’yı bir hayli üzmüş ve hırslı, kavgacı ve geçimsiz bir kadın olmasına neden olmuştur.Kocasına bağlı aşık bir tanrıçadır. Tüm koşullara karşın Zeus’la iyi geçinerek ve her kadın gibi zorluklarla baş ederek dünyaya evliliğin kutsallığını göstermiştir.

Zeus ve Hera

Çok yönlü bir tanrıçadır. Baharla ilişkilendirilir. Simgeleri Tavuskuşu, zambak ve nardır. Simgelerin yeryüzündeki bolluk ve verimliliği temsil ettiği düşünülür. Eşine olan aşkından kıskanç, dırdırcı(!), hırçın, inatçı kadın olarak betimlense de eğer Zeus hakkında kısa bir araştırma yaparsanız ne kadar zor bir evliliği olduğunu aşırı sevgisinden dolayı kötü betimlendiğini aslında güçlü bir kadın olduğunu anlayacaksınızdır.

Hera, tipik Yunan Tanrıçası olarak Yunan yarımadasının ırk, soy, din ve dünya görüşlerini, çıkarlarını Anadolu’ya ve Ege’ye karşı savunmuştur. Ares, Hephaistos, Eileithyia, Hebe, Angelos ve Heusha adlarında 6 çocuğu vardır. Doğrudan doğruya efsanesi olmasa bile eşi Zeus’un aşklarında rol oynar kıskançlığından dolayı aşklarına karışır hırsından doğan çocukların yakalarını ömürleri boyunca bırakmaz. Aynı zamanda doğum yapan kadınların koruyucu tanrıçası olarak yanlarında olmuştur.

Aşkından, hırsında, gücünden kötülükler yapsa da sadık aşık bir kadındır. Aphrodite (Güzellik tanrıçası olarak bilinir)’den sonra en güzel kadın olarak bilinmesine rağmen Zeus’tan başka biriyle ilgilenmemiştir. Hera bir ana tanrıça figürüdür ve Argos kenti bu tanrıçanın erken dönem kültünün merkezidir. Samos adasındaki tapınağı ise bir diğer önemli merkezdir.

Hera’nın Güçleri ve Yetenekleri

Sıklıkla On İki Olimpiyatçı arasında en güçlü tanrılardan biri olarak kabul edilen Hera, savaşlar sırasında kesinlikle kendine hakim olabilirdi.

Ayrıca, sadece ölümlüler tarafından değil, Olimpos Dağı’ndaki tanrılar tarafından da çok saygı görüyordu. Aile değerlerine ve evliliklerine olan bağlılığı onu diğer Yunan tanrı ve tanrıçalarından ayırdı.

Göklerin ve Dünyanın Kraliçesi Hera, sık sık açık gökyüzü sağlaması için çağrılırdı. Bununla birlikte, belirli bir şehir veya kasaba onu geçtiğinde fırtınalar yarattı.

Doğum yapmakta güçlük çeken çiftler için Hera, çağırdıkları tanrıydı. Ailelere ve evliliklere sağlık ve uyumlu koşullar aşılama gücü vardı. Basitçe söylemek gerekirse, birçok eski Yunan toplumunda evin koruyucusuydu.

Yorum yaz