Tanrıça Kaos

  Tanrı, Tanrıça

Yunan mitolojisinin ilk tanrısı kabul edilen Khaos evrenden önce gelmiştir. Herşeyden önce Khaos vardır ve herşeyin kökeni Khaos’a dayanır. Bir kadın olarak kişiselleştirilen Khaos evrenin temel özelliği olarak kabul edilir. Khaos düzensizliktir. Kozmos ile birlikte evrene düzen geldiği kabul edilir.

Khaos’un yavruları Erebus ve Niks‘tir. Niks daha sonra evrenin karanlık ve korkunç yönlerini (düşler,ölüm,savaş,kıtlık vb.) başlatmıştır.

Khaos ilk olarak Toprak Ana Gaia ve Erebus’u yaratmıştır. Gaia ve Erebus Aether’i yaratmış daha sonra Aether ve Gaia Gök Baba kabul edilen Uranos’u yaratmıştır. Uranos ve Gaia’nın birleşmesinde Brontes, Steropes ve Arges doğmuştur. Brontes gökgürültüsünü, Steropes parıltıyı, Arges ise şimşeği temsil eder. Uranos ve Gaia’dan doğan Brontes, Steropes ve Arges kiklop olarak tasvir edilir. Kiklop, alınlarının ortasında tek göz bulunan devlere denilmektedir.

Bir yorum yaz