Theseus ve Minotor

Karakter, Mit    

Yunanlılara dair kahramanca özelliklerin tümünü taşıyan bir başka cesur ve mert karakter olan Theseus, her ikisi de Aethra ile ilişkiye girmiş olan Aegeus Kralı nın ve deniz tanrısı Poseidon un oğludur. Bu iki babalılık durumu ona hem prens benzeri bir konum sağlar, hem de onu tanrısal olana yakınlaştırıp ihtiyaç duyduğu zaman tanrıları yardımına çağırabilmesine olanak verir.

O zamanlar Yunanistan, bugün bildiğimiz gibi tek parçadan ibaret değildi, birçok şehir devletinden oluşmaktaydı. Bu şehir devletleri birbirine benzer dilleri birleştirirdi, merkezleri ise Atina’ydı. Kral Minos Girit’teki heybetli bir hükümdardır ve Atina’yla olan bir anlaşmazlık sonunda her yıl yedişer genç adam ve kadının kara yelkenli bir gemiyle Girit’e getirilip Minotor a kurban edilmesini ister. Yarı insan yarı boğa olan bu canavar, bir boğayla Europa ya da Pasiphae arasındaki ilişkinin sonucudur ve Kral Minos’un kaçılması imkansız labirentinde yaşar.

Theseus bu geleneğe bir son vererek bir halk kahramanı olmaya uğraşır be göreve talip yedi erkekten biri olur. Minos’un Knossos’taki sarayındayken, kralın kızı Ariadne, Theseus’u ziyaret eder. Ona ipekten bir yumak iplik verip çıkışı bulabilmek için labirentin içinde dolaştıkça yumağı çözmesini öğütler. Theseus bu tavsiyeye uyar ve Minotoru cesurca öldürür. Sarayı muzaffer bir edayla terk ederken Ariadne yi de yanında götürmeye karar verir fakat Dionysos tarafından engellenir. Dionysos, Ariadne yi kendisi için istemektedir, bu nedenle Theseus’a onu Nakşa Adası’na bırakmasını söyler.

Keder içindeki Theseus Atina’ya döndüğünde geminin yelkenlerini siyahtan beyaza çevirmeyi unutur. Kara yelkenleri gören Kral Aegeus, bir felaketin yaklaşmakta olduğunu zanneder. Endişelerinin doğrulanmasını beklemeden kendini bugün onun adını taşıyan denize atar.

Bundan sonra Theseus, Atma kralı olur ve Atinalı şehir devletlerini tek bir ülke olarak bir araya getirir. Bu birleşme birkaç yüzyıl içinde gerçekleştiğinden Theseus mitinin kendisinde vücut bulan “Yunanlılık” kavramına dair bir alegori olduğunu düşünebiliriz. Minos, barbarca ve zalim cezalarıyla tanınırdı, bu nedenle gittikçe yayılan dev bir sarayda yaşayan yabancı bir kralın, karmaşık bir labirentteki (Knossos’ta bu labirentin varlığına dair bir kanıt yoktur) mitsel bir canavara dönüşmesi kolayca anlaşılabilir. Bu acımasız yabancı canavarı öldürüp Girit kralını yenilgiye uğratan kahraman Theseus, Yunan halkının sahiplendiği erkeksi, babayiğit özellikleri mükemmel biçimde kendinde bir araya getirir.

Yorum yap