Truva Atı

  Efsane

Vergilius’un Aeneis’inde daha fazla ayrıntıyla anlatılan bir başka Yunan masalı da Truva Atı ile ilgilidir. Truva Atı’nın hikayesi, Yunanlıların, Zeus un kızı ve Yunanistan’daki Sparta’nın kralı Menelaus un eşi olan ve tanrıça Venüs tarafından Truvalı Paris’e hediye edilen Helen’i geri almak için verdikleri on yıllık Truva Savaşı’nın sonlarına doğru gerçekleşir.

Savaş neredeyse on yıldır durmak bilmediği halde surlarla çevrili Truva şehri canlılığım yitirmemiştir. Yunanlılar kurnazca bir plan hazırlar: Yüzlerce gemiyle gözden kaybolana dek geriye doğru yelken açar ve Truvalıları teslim olduklarına inandırmak için burada saklanırlar.

Savaşın sözde galiplerine bir hediye olarak da, Yunanlılar şehir kapılarının dışına tahtadan dev bir at bırakmışlardır. Truvalılar bu hediyeyi kabul edip surların içine alır.

Romalılar, atın cömert bir hediye olmadığını fark ettiklerinde iş işten geçmiştir. Tahta yapının içinde, Homeros’un muhteşem şiirinin kahramanı Odysseus tarafından komuta edilen kırk kadar Yunan askeri vardır.

Bu askerler gecenin koyu karanlığında, o ana dek saklanan müttefikleriyle bir araya gelmek üzere atın içinden çıkarlar. Birlikte şehri yakıp yıkarlar, bu da Yunanlıların zaferi ve Truva’nın yenilgisi olur.

Bir yorum yaz