Yol ve Sınırların Tanrısı: Dōsojin

  Tanrı

Dōsojin, yaygın olarak Kantō ve komşu bölgelerde tapılan bir Shinto tanrısının adıdır. Sae no kami (障の神) , Sai no kami (塞の神), Dōrokujin (道陸神) ya da Shakujin (石神, Taştan Tanrı) isimleriyle de anılırlar. Dōsojin’in sınırları, yolcuları ve o bölgede yaşayanları hastalık, afet ve kötü ruhlardan koruduklarına inanılır. Genellikle kayalar, direkler, heykeller üzerine oyulmuş bir şekilde bulunurlar. Bazen yol kenarında mabetler üzerinde de rastlanabilir, bunlara “Hokora” denir. Betimlemeleri genellikle çiftler halindedir.

ByoUiumyOjulwXY48R8GhVxPkSc1zWKVdZzOpHiV3fLSp4iLVng2Rjt5LiECqAXc98I-1Sgp0e7bfi-5v1p6byhLoqNSK5vmC8NP2OgxZ9bqNWW-5fjUxfygPpLFAG84Pn-IlcbW

Bazı önemli Dōsojin:

Sae no Kami: Modern zamanlarda Dōsojin, doğumu Kojiki’de açıklanan ve benzer özelliklere sahip olan Sae no Kami adlı başka bir Tanrı’yla popüler bir inançla kaynaşmıştır: İzanagi (Gök Tanrısı), eşini ziyaret etmek için ölüler diyarı olan Yomi no Kuni’ye giderken, şeytan Yomotsushikome (黄泉醜女, Yomi Çirkin Kadın) tarafından kovalanır. İzanagi, ondan kurtulmak için ona Sae no Kami’nin doğduğu çubuğu atar. Bu yüzden de Sae no Kami’nin, ruhların ölüler diyarından Dünya’ya geçmesini engelleyen ve sınırları koruyan Tanrı olduğuna inanılır. Köylerin kenarlarında büyük taşlarla temsil edilir. Taşların şekli ince uzun olduğundan doğum, çocuk ve evlilikle gelen mutlulukla de ilişkilendirilir.

UYcrQpHsV9ajs4tPGIBSaisc_3_aQLOJBDF86P49UefTGVYzsCz6jE8vYLiIH1bGrJhv4dlVhDBecLn-9HaHPkOk-v4BVVXTF5jBaOxsKyF6z0wMIfVDoYXNAid5IS4T8zyJLr8x

Jizō: Budizm’de kendini tüm duyarlı canlıların Budalığa ulaşmasına adayan ustalardan biri olan (Bodhisattva) Kṣitigarbha’nın Japon versiyonudur. Japonya’da kendisine yeni özellikler verilmesiyle çocukların, annelerin, itfaiyecilerin, yolcuların ve ibadet edenlerin koruyucusu haline gelmiştir. Sade bir keşiş olarak betimlenir, bazen bir elinde shakujō (錫杖, altı yüzük) ve diğerinde de hōjunotama (宝珠の玉, dilek verme mücevheri) tutar. Jizō heykelleri dağ kenarlarında: bazen kırmızı, bazen beyaz giyisilerle, şapka ve sıkıntılı ebeveynlerin önlükleriyle rastlanır. Bir çocuğu kefaretinden kurtardığına inanılan bir geleneğin sonucu olarak heykellerin önünde sık sık taş yığılır.

O5tGUkYYrRjS4V6LOWudErYY1r2YwCkc-EtaLpA9fnHU3jwK0OMfuvDiRtV4c40lDU1a8p4WmlQzsdY4kISi7roCAQCP58dgV7RL4BbPNlv34BQ9S8w_hrxv9ekdF2objd41-McP

Heykeller, Altı Jizō’nun altı Karmik Yeniden Doğuş eyaletinde eşzamanlı olarak var olma sözü sebebiyle genellikle altılı gruplar halinde bulunurlar (Roku Jizō). Bunun bir örneğine Japon halk hikayesi Kasa Jizō’da da rastlanır.

kx2kuoCohOQ8ca4yb7lACji6GjlruShO9UQ3MrS1kL44UWRoYC0vqRtYDcgQACndYcALP72wsh0X37E0it6YHJrIxPL1I4yiRkxaEZ57KeGAWMzlTlirKaPSgU4fNi2CruRDKNpi

Chimata no Kami: Kojiki’de anlatılana göre Chimata no Kami, İzanagi Yomi’den döndükten sonra yıkanmak için pantolonunu attığı zaman doğmuştur. Nihongi ve Kogoshūi’De de aynı mit anlatılır fakat Tanrı’nın adı Sarutahiko olarak geçer. Chimata no Kami sembollerine kavşaklarda rastlanabilir.

Batō Kannon: Merhamet Bodhisattva’sıdır. Karmik Yeniden Doğuşun Hayvan eyaletine göz kulak olur. Bir at kafasının üzerinde oturur. Batō Kannon heykellerine tehlikeli ve yan yollarda rastlanır. Dōsojin’in Batō Kannon formunun yalnızca ziyaretçileri değil, atları da koruduğuna inanılır.

OCt0-wbiO1YNPN4cjuw-d-zwZ9YBrToagBta-PGkK1eAtc_5cv7yedqsw52PcsID2r_Nxa3l5jBQN1b8dGi1GoeSnmqxPvKk2LWHFhx0uWrKrFiG9DaAPrObQrBqTCsg8LBO7u8M

Her 15 Ocak’ta Nagano’nun Nozawaonsen köyünde Dosojin Matsuri adlı ateş festivalleri düzenlenir. Festival, bir ailenin ilk çocuğunu kutlama ve kötü ruhlar olan yōkaiden kurtulma anlamlarını taşır.

aq4VqmCMQfaKwws2OepyOlG--ysiGEnNLWbm0hglTdEd8f5rN6ba4k2dsT5vdYvKconc_Cb9u_8JurmUywI5luhot1BaFJVlb5Ljrrvgi2gbJl3c6uljcUEEKfWpfdYW4osil3eb

Yorum yaz